Skip to content

Challenge #192 10x10 Countries Mystery Cache

Hidden : 04/13/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Detta är en så kallad Challenge cache och finns på ovan givna koordinater. 
För att få logga cachen måste du uppfylla vissa villkor och de loggar som inte uppfyller dessa kommer att raderas utan förvarning!
Skärmdump som bevisar att du uppfyller villkoren ska bifogas loggen direkt och inte vid annat tillfälle!

Svenska:

För att få logga denna cache måste du ha uppfyllt följande villkor

- Loggat minst tio cacher i varje land i minst tio olika länder -

Bifoga ett bevis om att du är kvalificerad t ex genom en skärmdump som innehåller information från er profilstatistik på geocaching.com, fliken maps, hänvisa till en book-marklista eller genom att i loggen skriva in en lista med datum, land och GC-koder.

Du kan kontrollera om du uppfyller kraven med hjälp av denna checker: (Tack till Target som tagit fram checkern till denna challenge)

Det finns inget krav på att du ska ha uppfyllt kraven först efter att denna cache publicerats, har du vid tidigare tillfälle loggat 10 cacher i varje land i tio olika länder så är det fritt fram att logga!

Vägbeskrivning:
Cachen finns placerad vid Arlandas långtidsparkering Beta. Man kan enkelt ta sig till parkeringen med flygplatsens gratis gula transferbussar http://www.swedavia.se/arlanda/till-och-fran/buss/transferbussar/ Välj Linje 17 Beta.

English:
This is called a Challenge cache and available at the above coordinates.
To log the cache, you must meet certain conditions, and the logs do not meet these will be deleted without warning!

To log this cache, you must fullfil the following requirements

-Logged at least ten caches in each country for at least ten different countries -

Attach proof that you are qualified for example by a screenshot that contains the information from your profile statistics on geocaching.com, maps, a bookmarklist or by a list t in the logg containing date, countries and GC code.

 

You can control if you fullfill the resuirements for this challenge by using this denna checker: (Thanks to  Target who have provided this checker for this challenge)

PGC Checker

There is no requirement that you have fullfilled the requirements for this cache before it was published. If you already have logged at least ten caches in ten different countries so feel free to logg!

Directions:
The cache is located at the airport's long term parking Beta. One can easily (and free of charge) get to the parking lot by the airports yellow shuttle buses
http://www.swedavia.se/arlanda/till-och-fran/buss/transferbussar/
Select BusLine 17 Beta.

Additional Hints (No hints available.)