Skip to content

Studanka Sipka Traditional Geocache

Hidden : 04/21/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Studánka s vydatným pramenem v sousedství Zlatého potoka.
EN: Natural well with strong spring in the neighborhood of Golden stream.

Studánka Šipka
Studánka Šipka
Blatouch bahenní

Západně od Skašova, v údolí horního toku Zlatého potoka, na úpatí bezejmenného vršku s kótou 532 metrů nad mořem se na zemský povrch dere pramen. Podle místního pojmenování se mu říká V Šipce či krátce Šipka. Zda se vytékající voda sbírá jen v tělese sousedního vršku nebo stéká-li po nepropustných vrstvách pod povrchem z blízkých luk, není poznat. Pramen vyvěrá jen několik metrů od koryta Zlatého potoka, hladina ve studánce je téměř ve stejné úrovni jako hladina potoka. Pramen je vydatný a vytrvalý, v dobách sucha prý konkuruje průtoku v potoce. Voda by mohla být pitná, neb je uváděna jako chutná až lahodná.

Posadíte-li se poblíž studánky a budete pozorovat hladinu, můžete spatřit bubliny plynu stoupající ze dna. Když budete mít štěstí, zahlédnete třeba i skokana, který do studánky občas zavítá. Na jaře vás na březích potoka i jiných podmáčených místech potěší roztroušené trsy žlutých květů blatouchu bahenního (Caltha palustris). Za povšimnutí stojí i obnažené kořeny olší omývané Zlatým potokem.

Studánka je součástí hydrologické sítě Českého hydrometeorologického ústavu pro sledování stavu podzemních vod.

Kudy ke krabičce

Zlatý potok v lese u studánky
Zlatý potok v lese u studánky

Ze silnice č. II/230 spojující Nepomuk a Přeštice sjeďte opatrně na polní cestu a zaparkujte ohleduplně vedle ní (waypoint PA, streetview). Cesta se velmi brzo větví a vy se vydáte cestou po levé straně, která prochází přes louku a povede vás stále níže k olšinám v blízkosti studánky.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] cbq xberarz ir finuh [EN] orybj ebbg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)