Skip to content

#1 De 7 van Zevenaar Traditional Geocache

Hidden : 05/05/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kort voor de Duitse inval in Polen op 1 september 1939 heeft Nederland zijn soldaten op scherp gezet. Er waren al wat waarschuwingstelegrammen naar de militairen gestuurd, maar op 28 augustus 1939 neemt de regering het besluit voor een algehele mobilisatie.


Het Algemeen Handelsblad bericht dat op 28 augustus 1939 zo:

‘De regeringspersdienst meldt: ‘Ten einde ten volle voorbereid te zijn op den plicht, welke op Nederland zou rusten om, in geval dat, tegen alle nog bestaande hoop in, een gewapend conflict in het buitenland mocht uitbreken, onze onzijdigheid naar alle zijden met alle ter beschikking staande middelen te handhaven, heeft de Regeering gemeend niet langer te mogen wachten met het nemen van den uitersten voorzorgsmaatregel en is daarom thans het bevel gegeven tot mobilisatie van leger en vloot.’

Dat betekent de paraatheid van in totaal 280.000 manschappen. Er was in regeringskringen wel enige aarzeling aan voorafgegaan, want een paar dagen eerder had de Duitse ambassadeur persoonlijk aan koningin Wilhelmina en minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens een verklaring van Adolf Hitler voorgelezen, waarin het Duitse staatshoofd meedeelde dat hij de Nederlandse neutraliteit zou eerbiedigen.

Gemakkelijk ging het allemaal niet, in die eerste mobilisatiedagen. De uitrusting van al die troepen eiste een enorme krachtsinspanning.

Voor hun vervoer waren paarden, auto’s en fietsen nodig – die werden gevorderd; voor hun huisvesting allerlei gebouwen, zoals scholen en boerenschuren.

Er waren te weinig kaarten, te weinig verrekijkers, de gevorderde auto’s moesten overgeschilderd en van nieuwe nummerplaten worden voorzien.

Uit stukken die de opgang van de Duitsers in de eerste meidagen van 1940 beschrijven wordt al melding gedaan van grensversperringen.

Reeds tijdens de mobilisatie waren deze in allerijl opgetrokken en diende als hindernis tegen gemotoriseerde (pantser)voertuigen.

De vechtwagenhindernis is in het talud van de weg geplaatst om zo een zo klein mogelijke doorgang over de weg open te laten die door een wacht of vanaf afstand met geschut gecontroleerd kon worden.

U krijgt hier de kans om even sfeer te proeven, de ogen te sluiten en zich eventjes terug te wanen in de tijd ........

Deze cache maakt deel uit van een serie van 7 binnen de gemeentegrenzen van Zevenaar.

Na het vinden en loggen van alle 7 caches mag u de volgende banner in uw profiel te plaatsen:

<a href=" http://coord.info/GC4BBG0"><img src=" https://lh5.googleusercontent.com/-GC9R082buwI/UYrOmJ1WJGI/AAAAAAAAB0g/78HA1t5pZFs/s494/output_pWPYY6.gif" width="162" height="200" border="0" />

Pas op, het traject kan glad zijn wanneer het heeft geregend (of gesneeuwd),  zoek hier naar een munitiekist. Hang deze a.u.b. weer precies zo terug.

Met dank aan de Gemeente Zevenaar voor het verlenen van de toestemming.

Additional Hints (No hints available.)