Skip to content

<

Rullstensåsen i Gråbo

A cache by Yngve Myrslok Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/12/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


En rullstensås eller grusås är en lång rygg av avrundade stenar, grus och sand som storlekssorterats och avlagrats av isälvar vid inlandsisens smältning. I landskap som formats av nedisningar är rullstensåsar markanta inslag, och de kan vara hundratals kilometer långa. Vanligen löper de parallellt med isens avsmältningsriktning, d.v.s. i huvudsak nord-sydligt.
Här på platsen så sträcker sig rullstensåsen från Gråbo mot Alingsås. Det har utvunnits grus ur dessa åsar länge och i stor omfattning. Mitt emot den plats man står på, på andra sidan vägen, där var man tvungen att sluta gräva för det underminerade marken så det var risk för att husen skulle rasa.

När det kommer till rullstensåsar så finns det två typer:
1. Supraakvatiska, dessa bildas när en isälv mynnar ut på land och här ligger materialet ”osorterat”, alltså stora och små stenar ligger tillsammans.
2. Subakvatiska, dessa bildas när isälven mynnar ut i en undervattensmiljö, alltså under vattenytan. Här saknas den finaste sanden på åsryggen, detta material hamnar på åsens sidor.

Den senaste istiden började för ca 115 000 år sedan. Under dess maximala utbredning täcktes nästan hela Storbritannien och hela Norden samt delar av det kontinentala Europa av inlandsis. Den flera kilometer höga och mycket tunga isen plöjde över marken och skrapade med sig avlagringar från berggrunden. Stora och små stenar, grus och sand drogs med i isälvar som forsade fram i isälvstunnlar mellan isen och marken. Där slipades och rundades stenarna mot varandra.

Anledningen till att materialet i en rullstensås ofta är sorterat med störst sten i botten är att när strömhastigheten på isälvarna minskade så sjönk de största stenarna till botten medans de mindre fortsatte. Detta medför då att rullstensåsar, från toppen till botten, innehåller finkorning sand och ju längre ner du kommer ju större bli stenarna.

En rullstensås är sällan rak och jämn, i höjd eller sidled. Anledningen till rullstensåsens utseende beror på den hastighete som isen hade när det den drog sig tillbaka samt hur på hur stora mängder vatten och material som följde med.

Den skandinaviska inlandsisen hade sin största utbredning för ca 20 000 år sedan och under dess avsmältning bildades rullstensåsarna som tydligt visar hur isälvsmynningarna en gång flyttat sig över Sverige. De största rullstensåsarna finns framförallt i östra Svealand, till exempel Uppsalaåsen och Stockholmsåsen. Bland Sveriges längsta rullstensåsar torde Badelundaåsen återfinnas, som sträcker sig mellan Nyköping och Siljan.


Rullstensåsar bildades när inlandsisen smälte:
1) Berggrunden
2) Moränlager
3) Glaciär som smälter
4) Rullstensås
5) Drumliner
6) Ändmorän
7) Slättmark efter smältvattensjö
8) Kamekullar
9) Dödisgrop.

SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, skriver så här om den aktuella platsen:

När istäcket för ca 11 000 år sedan drog sig norrut från det som idag är Västra Götaland lämnade det efter sig åsar och deltan med anhopningar av grus och sand. Det är ett material som är värdefullt av många skäl. Länge har det använts för byggnadsändamål, allt från betongframställning till fyllnadsmaterial. På senare tid för mer kvalificerad användning, främst betong, medan annat material har utnyttjats till fyllnad.

Grus- och sandområdena har med tiden fått en ökad betydelse som lager och reningsanläggningar för grundvatten. Närmare hälften av vår vattenförsörjning i Sverige baseras på naturligt eller infiltrerat grundvatten och betydelsen kommer att öka.

Därtill kommer att dessa geologiska formationer ofta är viktiga från natursynpunkt och för förståelsen och visualiseringen av hur vårt land har utvecklats under årtusendena.För att logga denna cachen så skall du skicka svar på följande till CO:

1. När du kommer till platsen så titta dig omkring för att avgöra vilken sorts rullstensås du anser det vara. Jag vill veta vad hur du kommer fram till ditt svar.

2. När du står vid pointande koordinater så kommer du står på en avsats i grustäkten. Jag vill veta hur hög grusslänten är bakom er samt hur långt det är ner till botten på grustäkten.

3. Vad består materialet i rullstensåsen av?

4. Varför har dessa rullstensåsar varit av så stor vikt för oss människor? Det finns många olika förslag.

Detta är dock inget krav, men det har varit trevligt om du vill lägga upp kort i loggen från ditt besök.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.