Skip to content

Jærkysten 13 Letterbox Hybrid

Hidden : 05/18/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jærkysten

Jærkysten er preget av kraftige bølger og strøm og utgjør et høyproduktivt og krevende miljø for det spesialiserte livet under vann. Verneverdien er knyttet til bunn og bunnorganismene som lever i denne typen natur.
Det planlagte verneområdet omfatter den særprega kysten Låg-Jæren, hvorav berg-, rullestein-, morene-, klippe- og ikke minst sanddynekyst, utgjør hovedtypene av natur.
Gruntområdene har vekslende sand-, berg- og rullesteinsbunn, og hardbunnsområdene har betydelige forekomster av stortare ned til ca. 25 meters dyp. Det er observert opptil 300 arter av alger og dyr i tareskogen, og en enkelt stortareplante kan ha over 80 000 individer knyttet til seg. 

Jærkysten fra Tungenes i nord til Ogna i sør er omlag ti mil lang. Den består av lange strender med sand, rullestein, og svaberg. Det er lagt til rette for fotturer i naturskjønne omgivelser langs omtrent hele strekningen.


Info hentet fra: http://www.dirnat.no/, http://www.youtube.com

Additional Hints (Decrypt)

haqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)