Skip to content

Biķeru mantojums Multi-cache

Hidden : 05/26/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV]Vienkāršs multislēpnis tuvāk autores mājām, tuvāk sirdij.
[ENG] Easy multi cache close the house of owner, closer to the heart.

[LV]Lai atrastu slēpni Jums jānoskaidro divas vērtības un tās jāieliek koordinātēs.

1. Kaulu muižas palīgēka. Kaulu muižiņa dibināta uz divu zemnieku - Sēlīša un Reņģes - sētu zemes pēc 1709. g. mēra epidēmijas. 1787. g. muižiņa nonāca Rīgas tirgotāja Hermaņa Brūnsa īpašumā. J.K.Broces zīmējumos Kaulu muiža attēlota kā divstāvu guļbaļķu celtne ar stāvu četrslīpju dakstiņu jumtu. Būve bijusi vienkārša, bez īpašiem rotājumiem. No Kaulu muižas kompleksa saglabājusies un nesen atjaunota no plēstiem laukakmeņiem celta ēka Vecā Biķernieku ielā 23 (Agrāk Biķernieku iela 126).
Uz ēkas adreses plāksnītes Jūs atradīsiet divus skaitļus ABC gr. un DEFG gr.gab.

2. Biķernieku baznīca. Teika vēstī, ka baznīca nosaukta biķera vārdā, jo šādā traukā zemnieks reiz pasniedzis ūdeni ķeizarienei, kura kādu dienu bijusi pastaigā prom no sava galma. Viņa tad arī likusi šeit uzcelt baznīcu. Biķernieku Svētās Katrīnas Evanģēliski luteriskā baznīca dēvēta arī par Biķernieku Katrīnas baznīcu.Biķeru baznīca jeb, pareizāk, kapela te no koka celta jau 1694.gadā. 1701. vai 1702.gadā kara laikā tā izlaupīta, bet 1709.gadā atkal savesta pilnīgā kārtībā un tad atkal sagrauta kara jukās.
Biķeru jeb Biķernieku luterāņu baznīcas barokālo portālu grezno akmenī kalts Rīgas ģērbonis, bet ērģeļu balkonu balsta toskāņu ordera koka kolonnas. Baznīca atkal uzcelta 1766. gadā, bet laika posmā no 1766.-1799. par mācītāju te kalpojis J.G.Herders.
Uz baznīcas Z sienas atrodas divi repera punkti, no kuriem vienā saskatāms skaitlis XY3Z.

Slēpnis atrodas:
N 56 57.DEFG-ABC - 1458
E 24 14. (YXZ+40)


[ENG]To find the cache you need to visit 2 points.
1. Auxiliary building of Kaulu manor. Kaulu manor was built on the land of 2 peasants- Selitis and Renge after big epidemy of pest in year 1709. In year 1787 manor became a property of the seller Hermanis Brūns. Kaulu manor have been painted by J.K.Broce as simple wooden log house with steep tile roof. It was simple without special ornaments. Nowadays only 2 auxiliary buildings have been preserved here - built from stones on Vecā Biķernieku street 23.
Find address plate. There will be 2 numbers: "ABC gr." "DEFG gr.gab".

2. Bikernieki church.The name of the church originated from word goblet(LV:biķeris), acording to legend one day queen was walking around the place where the church is now and one peasant gave her water from the goblet, so she ordered to build church in this place. Bikernieku Saint Catherine Evangelic Lutheran church is also called Bikernieki Catherine church. Bikernieki church or actually chapel was originally built from wood already in 1964. During the war in 1701 or 1702 it was plundered but later in 1709 it was reconstructed and then again devastated during war.
Church baroque portal is decorated with Riga coat of arms -made in stone but organ balcony is supported by wooden colons. Church was rebuilt in 1766.
Find 2 benchmarks on the North wall. On one of them there will be number XY3Z.

Cache is located on:
N 56 57. DEFG-ABC - 1458
E 24 14. (YXZ+40)

Additional Hints (Decrypt)

[LV]Arfcre zna, arqrqmvav znav!
[ENG]Qba'g xvpx zr, qba'g ohea zr!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)