Skip to content

Bedevaartcache 3 - De Queeste Mystery Cache

This cache has been archived.

Orde der Schijnheiligen: Nu we tot ons verdriet Bedevaart 2 hebben moeten archiveren omdat het inmiddels een opraper is geworden. Zijn wij ook genoodzaakt deze cache te archiveren.
Met veel plezier heeft met name Vincentius en de inmiddels overleden cacher Geowolf deze cache in elkaar gezet. Maar tot ons verdriet werden diverse tussenpunten kapot gemaakt en moest er onderhoud gepleegd worden.
Dat onderhoud is nu overbodig en met pijn in ons hart nemen we afscheid van deze in onze ogen legendarische cache.
Maar de moderne cacher kijkt anders tegen deze hobby aan.

More
Hidden : 05/26/2013
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ten derden male roepen wij u, Volwaardige Leden van de Orde der Schijnheiligen, op ten bedevaart te gaan. In het gevaarlijke land INTERNETIA zit onze beschermheer Anton gevangen in een eeuwenoude vloek. Bevrijd hem en de titel Ridder in de Orde der Schijnheiligen zal uw beloning zijn. Sterk u onderweg met broden en wat herbergen u bieden.

et verhaal van Stephanie en Raniero
In het jaar 1085 werd zonnepriesteres Stephanie verliefd op de tempelier Raniero. Het was een stille liefde want in de tempel waren vrouwen en mannen strikt gescheiden. Toch slopen de twee geliefden ’s nachts het klooster uit en beminden elkaar. Maar over de jaren sleet de liefde bij Raniero. Op een avond vertelde hij dat zijn liefde alleen nog gold voor de tempel en zijn beschermheer: Anton der Schijn.

Alleen Raniero verliet niet het hart van Stephanie. 14 jaar verstreken na die ene nacht. Jaren waarin ze hem bleef vereren, discreet, op afstand. 14 jaar waarop ze hoopte dat ze Raniero weer in de armen kon vallen.

Toen brak de dag aan dat Anton heilig werd verklaard en de orde in zijn naam: de Orde der Schijnheiligen, zou worden opgericht. Uit de orde zou iemand worden gekozen die de orde zou leiden. En Raniero, die van allen het meest devoot was, was de gedroomde kandidaat om paus te worden.

Die nacht sloop Stephanie de tempel in en wierp zich voor de voeten van Raniero.
“Kies voor mij!” Riep ze met tranen in haar ogen. Raniero tilde haar liefdevol op en kuste haar voorhoofd.
“Ik zal altijd van je houden zuster, mijn hart behoort echter aan Anton.” Gebroken verliet Stephanie de tempel. Een twinkeling in haar ogen verried echter dat ze een duister plan had.

De dag brak aan. Anton daalde neer uit de lucht en liet een traan vallen. De traan raakte achter de tempel de grond en vormde een klein ven.
“Doop hierin uw primus inter pares. En ik zal hem beschermen als mijn zoon.”
De Orde boog het hoofd en dankte Anton voor zijn gift. Daarna werd Raniero vooruitgeschoven die prompt door Anton tot paus werd gedoopt.

Tijdens het applaus verscheen Stephanie. Ze rende naar voren en vervloekte Anton.
“14 jaren was ik gevangen door onmacht, onrecht, jaloezie en een gebroken hart.”
“Wanneer de veertiende paus, veertien maanden en veertien dagen regeert zult u gevangen worden door dezelfde demonen.”, beet ze hem toe.

Jaren verstreken. Raniero stierf en zijn opvolger nam zijn plaats. En zo ging het door totdat Dominicus III in de poel werd ondergedompeld. Hij was de veertiende. Het was nu wachten op de veertiende dag van de veertiende maand.

e opdracht:
In mei 2013 gingen de Dikke Duimen op audiëntie bij Zijne Heiligheid Dominicus III. Het nieuws was bekend, de vloek was in werking getreden.
"We stuurden onze keurmeesters, maar zij hebben gefaald. Ze zijn nu de werktuigen van de demonen. Onze hoop is daarom op u en de Volwaardige Leden van de Orde gevestigd. Laat ze op Queeste gaan en Anton en de keurmeesters bevrijden. Bij succes zal de titel Ridder in de Orde der Schijnheiligen hun beloning zijn." Zo sprak Zijne Heiligheid Dominicus III.
De Dikke Duimen bogen hun hoofd en aanvaardden de kaart die de locatie aangaf waar de Queeste zou aanvangen.

U kunt Bedevaart 3 pas lopen als u Bedevaartcache 1 en Bedevaartcache 2 hebt gelopen. In de cache van Bedevaart 2 vindt u een startlicentie. De geocachers die Bedevaart 2 hebben voltooid, voor 26 mei 2013 dienen om in het bezit te komen van een startlicentie een email te sturen naar bedevaart3start@gmail.com met vermelding van hun teamnaam - email adres en de datum waarop zij Bedevaart 2 hebben gelogd. Deze datum is te vinden op de cachepagina van Bedevaart 2

ien geboden
De Queeste die u aanvangt speelt zich af in Internetia, de virtuele wereld waarin tablet en smartphone uw wapens zijn. Om hier te overleven is goed voorbereiden geboden, zeker als u het land voor het eerst betreedt. Lees daarom onderstaande geboden goed door om teleurstellingen in het veld te voorkomen.De Ereleden bedanken:

GeoWolf voor zijn onmisbare bijdrage aan het programmeren van deze CloudCache.

Dalamot voor hun wederom mooie creaties.

Team Aragorn en LesMarten voor het proeflopen en hun kritische noten.

Brabants Landschap en met name dhr. Fliervoet voor het verlenen van toestemming om deze cache te mogen leggen.

Additional Hints (Decrypt)

1) Pnpur yvtg ynatf rra obbz. Batrirre rra zrgre ina rra tebrar cnny. 2) ceboyrzra? ory 06-15532452 3) gnt 3 = pbqr xvwxra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)