Skip to Content

<

Pythagoras

A cache by Kerry_1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/21/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na výchozích souřadnicích se finálka obvykle nenachází...
Pythagoras ze Samu byl legendární řecký filosof, matematik a astronom. Byl také veřejně činný, ale údaje o něm se často rozcházejí. Z jeho díla (pokud nějaké napsal) se nic nezachovalo, založil však velmi významnou školu a výklady i legendy jeho následovníků překryly jeho původní myšlenky, takže se velmi obtížně rekonstruují. Pythagorejská tradice měla velký vliv na Platóna, byla živá v novoplatónismu, v renesanci a v různých – často fantastických - podobách žije i dnes.

Pythagorova věta

Určitě si budete pamatovat ze základní školy, že:
Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků v euklidovské rovině. Umožňuje dopočítat délku třetí strany takového trojúhelníka, pokud jsou známy délky dvou zbývajících stran.

Věta zní: Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou (nejdelší stranou) pravoúhlého rovinného trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami (dvěma kratšími stranami).

Formálně Pythagorovu větu vyjadřuje rovnice

c2 = a2 + b2

kde c označuje délku přepony pravoúhlého trojúhelníka a délky odvěsen jsou označeny a a b.

Tak, teď už víte všechno potřebné a můžete jít na věc. Finálku najdete v průsečíku úhlopříček čtverce nad přeponou.Výpočet finálních souřadnic lze provést s přesností do jednoho metru při zaokrouhlení úhlů na jednu desetinu stupně. Vzhledem k možným způsobům výpočtu a přesnosti GPS jsme při ověření povolili toleranci 3m.

Zkontrolujte Vaše řešení
Pro někoho bude možná luštění snadné, nejspíš si ale budete muset osvojit nové znalosti, dosud pro vás neznámé. Určitě se vám pak do budoucna budou hodit.


Tato keš byla oceněna jako

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.