Skip to content

Flintagruvorna Mystery Cache

Hidden : 06/15/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Flintagruvorna

Vid ovanstående koordinater hittar ni en informationsskylt. För att komma vidare till gruvöppningen måste ni ta reda på vilket årtal (X) som gruvan lades ned.

X= Årtalet som gruvan lades ned.
AAA= X-1234
BBB= X-975

N59° 46.AAA
E014° 25.BBB

När du är framme vid gruvöppningen måste du gå in i gruvan för att hitta gömman. Ficklampa och stövlar är ett måste. Det är mörkt och det är nästan alltid vatten i gruvan.
 


Vid Knuthöjdens kvartsbrott, (även kallat flintagruvorna) bröt man kvarts som användes vid stålframställningen i martinugnarna vid Hällefors Bruk. Eftersom terrängen var besvärlig i detta område så transporterade man ned kvartsen från berget under vinterhalvåret med häst och släde nedför berget.

Området är ett gammalt gruvområde och vandringsleden ”Silverleden” passerar genom området. Respektera detta område och vårda det omsorgsfullt. I området finns även en mycket fin utsiktsplats som är värd att besöka (se waypoint Utsiktsplats). Här är utsikten bedårande över sjön Saxen och det finns även bord och bänk att sitta vid.

Flint mines

At the above coordinates you will find an information board. To advance to the mine opening, you have to find out which year (X) as the mine was closed.

X = The year that the mine was closed.
AAA = X-1234
BBB = X-975

N59 ° 46.AAA
E014 ° 25.BBB

When you reach the mine opening, you must go into the mine to find the cache. Flashlight and boots are a must. It's dark and it's almost always water in the mine.
 


At Knuthöjdens fourth offense, (also called flint mines) mined quartz used in steel production in martin furnaces at Hellefors Mill. Because the terrain was difficult in this area so were transported down the quartz from the mountain during the winter by horse and sled down the mountain.

The area is an old mining area and footpath "Silver Trail" passes through the area. Respect this area and nurture it carefully. The area also has a very nice view place that is worth visiting (see waypoints Lookout). Here is the view of the lake Saxen and there is also a table and bench to sit on.


Grattis Taurus1981 till FTF:en!


Additional Hints (Decrypt)

[Swe] V fyhgrg ni begra, uötg [Eng] Ng gur raq bs gur erfbeg, uvtu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)