Skip to content

This cache has been archived.

racing-rally99: Konec

More
<

Bolesiny I.

A cache by racing-rally99 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/15/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Archeologické nálezy

Dokladem o velmi raném osídlení Bolešin a jejich okolí jsou četné archeologické nálezy, které osídlení datují do prehistorické doby.V roce 1913 byl na poli u Hory objeven ojedinělý bronzový jemně rytý " turban " , který byl předán do muzea v Klatovech. V roce 1915 nalezl Matěj Pálek na poli u obce při vyhrabování brambor bronzový náramek, který odevzdal učiteli J. Bláhovi - ten ho pak předal do klatovského muzea. Při geologickém průzkumu v roce 1955, který zjišťoval v regionu možnosti těžby uranu, byl na poli asi půl kilometru západně od Bolešin nalezen rozrušený žárový hrob, z něhož bylo zachráněno 8 střepů se zbytky spálených kostí a popela. Nádoba sestavená z těchto zlomků je širokého hrncovitého tvaru s nízkým mírně prohnutým zúženým hrdlem, které je od spodní mírně vyduté části odsazeno zalomením s řádkou nehtových vrypů. Tento nález se svým celkovým rázem řadí k pozdě halštatským plochým žárovým hrobům. V roce 1959 při stavbě hospodářských budov JZD Bolešiny byly porušeny pravěké objekty. Nálezy z nich dodatečně zachránil tehdejší ředitel školy J. Gregora a odevzdal je do klatovského muzea. U zdi nového kravína se v hloubce zhruba 60 cm pod povrchem objevila spodní část velké nádoby nepravidelně klenutých stěn. Mírně kuželovitého hrdlo je od výdutě odděleno nalepovanou důlkovanou lištou, hrana široce rozevřeného okraje je šikmo nasekaná. Průměr výdutě je asi 50 - 60 cm, výška byla asi stejná. Z dalších nádob se zachovaly jen jednotlivé zlomky. Šlo o zlomky nejméně osmi nádob přvážně velkých, jejichž pravděpoobné tvary a materiály svědčí pro to, že nejde o pozůstatky hrobu, ale o sídliště. Velká zásobnice s plastickou lištou datuje nález do začátku milavečské kultury, kterou lze chronologicky zařadit do 12. až 9. století př.n.l. Kultura byla pojmenována podle naleziště v Milavčicích u Domažlic. Asi 150 m na východ od tohoto nálezu byly ve stejné hloubce vykopány čtyři lidské kostry, hlavou směřující k východu, vzdálené od sebe asi 2 metry. Jedna z nich byla přikryta plochými kameny a nad hlavou měla jeden kámen postavený svisle, u jiné ležela pod levým spánkem dosti masivní stříbrná esovitá záušnice. Nalezené kostry jsou částí slovanského řádového pohřebiště, které datuje esovitá záušnice do období druhé poloviny 10 století do 11. století. Vedle nálezu keramického aquamanile z Klatov ( nalezené při bourání starého hostince u Črrveného vola na Rybníčkách rovněž v padesátých letech 20. století ) je to další doklad slovanského osídlení Klatovska v této době. Je tedy pravděpodobné, že na místě dnešních Bolešin či v jejich těsné blízkosti bývalo slovanské osídlení již v raném středověku. Každopádně první písemná zmínka o vsi pochází až z první poloviny 16. století. Při stavbě silnice z Bolšin do Ostřetic byly v roce 1977 nalezeny podle tehdejší zprávy klatovského muzea zbytky časně laténského sídliště. Pracovníci Archeologického ústavu v ČSAV v Praze zde provedli záchranný průzkum, který odhalil 8 částečně zahloubených objektů. V osmdesátých letech 20. století se na poli při silnici z Bolešin do Újezdce brzy po zasetí objevovala kruhová místa o průměru 10 - 15cm asi 20 metrů od sebe vzdálená. Na povrchu pole bylo v kruhu kolem nich hodně kamení.

Pokud chcete a máte zájem,můžete navštívit MEGA Event léto 2014.

Back To Nature MEGA-Phone IV Back To The Roots
++ +++ Das Mega-Event in Sachsen-Anhalt +++ ++
+++ + ++ +++ 23. bis 26. JULI 2015 +++ ++ + +++

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.