Skip to content

This cache has been archived.

GCF EU - Czech team: Je na čase archivace listingu.

S trochou nostalgie se uzavírá etapa dva roky připravované akce, na kterou doufám mnozí budete dlouho a v dobrém vzpomínat.
Velký dík patří lidem, kteří celou akcí pomáhali připravovat ... tito lidé toho bohužel z Mega-eventu asi moc neviděli a o to větší dík si zaslouží.
Děkuji všem sponzorům za podporu, děkuji prodejcům a výrobcům geocoinů za to, že využili nabídky prezentace na naší akci.
V neposlední řadě patří dík všem návštěvníkům Geocoinfestu. Všichni jste potvrdili nepsané pravidlo, že jsme komunita pořádku-milovných a ukázněných lidí. Právě proto nás asi málo kdo z "mudlů" dokáže pochopit. Jsme prostě jiní ...
Ještě jednou díky ... velmi si Vás všech vážím a jsem hrdý, že k Vám patřím.

Za celý tým GEOCOINFEST EUROPE 2013 - Prague
se loučí Radek
alias Geo.scorpions

Uvidíme se příští rok v Německém Ulmu

P.S. Great greetings for Guido, Avroair, Jeremy, Annie and Bryan !!!!!!!!!!!!!

More
<

GCFEU 2013 - Výstava 10 000 CWG

A cache by GCF EU - Czech team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Sunday, 08 September 2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description: 
    8. 9. 2013  10:00 - 16:00  
 


Výstava 10 000 CWG

Dovolte, abychom Vás pozvali na druhý ročník výstavy CWG, která je letos pořádaná v rámci Mega-eventu GEOCOINFEST Europe 2013 - Prague.

Místo: Areál výstaviště Holešovice

Začátek: 8. 9. 2013   Čas 10:00h  N 50°6.475', E 14°25.756'
Konec: 8. 9. 2013   Čas 16:00h  N 50°6.475', E 14°25.756'

Vstupné: 140 Kč, nebo je možné prokázat se vstupenkou na Mega-event GEOCOINFEST EUROPE 2013 - Prague

Vysvětlivka: CWG = Czech Wood Geocoin

Tento event je pro všechny milovníky dřevěných koleček. Bude zde ve spolupráci s jedním z autorů Czech Wood Geocoins JPAgeo připravena unikátní výstava 10000 druhů CWG. Všechna CWG budou vystavena v prostorné galerii. Pokud budete chtít najít své dřevěné kolečko, JPAgeo Vám pomůže. Celá sbírka bude na místě k dispozici i v elektronické podobě.

Po celý den se můžete těšit na mega CWG směnárnu a soutěže s CWG i o CWG, např.

Připravujeme pro Vás:

- Geočára - pro příznivce drobného hazardu

- Tipovací soutěž, aneb poškádlete štěstěnu

- CWG tombola (vklad = 2 CWG; jedno se stane součástí tomboly, za to druhé získáte speciální tombolové CWG s číslem)

a to není samozřejmě vše ;)

Nezapomeňte si své dřevěné miláčky doma a přijďte se k nám pobavit!

 CWG: Bude speciální eventové CWG za 10 Kč. Zda máte o CWG zájem, a počet kusů napište prostřednictvím will Attend.

Na setkání se těší: GCF EU - Czech team

 


Gallery of 10 000 Wood geocoins

Let us invite you to the second annual exhibition Czech Wood Geocoins, which is hosted this year by the Mega-Event Geocoin-fest Europe 2013.

Where? The complex exhibition EXPO Prague Holesovice

Start: 8. 9. 2013   Time 10:00 am  N 50°6.475', E 14°25.756'
End: 8. 9. 2013   Time 16:00 pm  N 50°6.475', E 14°25.756'

Admission: 140 CZK

If you pay the entrance fee to the main event the visitor has free access to the exhibition area geocoins.

Explanation: CWG = Czech Wood Geocoin
A very common european personal trade item!


This event is for all lovers of the little wooden wheels. We will be working with one of the authors of Czech Wood Geocoins JPAgeo for a unique show of 10,000 kinds of CWG`s.
All
 CWG`s will be exhibited in the spacious gallery. If you want to find your wooden wheel, JPAgeo will help you. The entire collection will be available on site in electronic form.

Throughout the day you can enjoy the mega CWG currency exchange and CWG competition with CWG, too.

We prepare for you:

- Geočára - for fans of small gambling

- Prediction Game, or tease fortune

- CWG raffle (deposit = 2 CWG`s, one becomes part of the raffle for the last one gets special tombolové CWG`s with numbers)

and that's of course not everything ! ;)

Do not forget your wooden coins or personal trade items at home and come to us to have

fun!

 

CWG? It will be special event CWG (10 CZK). You are interested in the CWG, write us the number of pieces through your will Attend log.

We look forward to meeting with you: GCF EU - Czech team

 

 


Gallery of 10 000 Wood geocoins

 Wir laden Sie zu der zweiten jährlichen Czech Wood Geocoins ein, die dieses Jahr von der Mega Event Geocoinfest Europe 2013 ausgerichtet wird.

Wo? The complex exhibition EXPO Prague Holesovice

Start: 8. 9. 2013    10:00 am  N 50°6.475', E 14°25.756'
Ende: 8. 9. 2013    16:00 am  N 50°6.475', E 14°25.756'

Eintritt: 140 CZK

Wenn Sie den Eintritt zum MEGA Event bezahlt haben, hat der Besucher freien Zugang zu dem Ausstellungsbereich Geocoins.

Erläuterung: CWG = Tschechische Holz Geocoin
Die Holz Geocoins als ein immer beliebter werdender Tauschgegenstand! 


Dieses Event ist für alle Liebhaber der kleinen hölzernen Räder. Es wird mit einem der Initiatoren der Tschechischen Holz Geocoins JPAgeo eine einzigartige Show mit 10.000 verschiedenen Arten von CWG`s zusammengestellt. Alle CWG`s werden in der geräumigen Galerie ausgestellt werden. Wenn Sie Ihr Rad aus Holz finden wollen, wird JPAgeo helfen. Die gesamte Kollektion wird vor Ort in elektronischer Form sichtbar sein.

Im Laufe des Tages können Sie die mega CWG Wechselstube genießen sowie sich auch auf einen CWG Wettbewerb mit CWG`s freuen.

Wir bereiten für Sie vor:

- Geočára - für Fans von kleinen Glücksspielen

- Tippspiel oder Vermögen necken 

- CWG Verlosung (Kaution = mit 2 CWG`s, nimmt man an der Verlosung Teil für die letztere erhalten sie spezielle tombolové CWG`s mit Zahlen)

und das ist natürlich nicht alles, natürlich.

Vergessen Sie nicht Ihre eigenen hölzernen "Haustiere" (Holzcoins) zu Hause und bringen sie sie mit zu uns, um Spaß zu haben!

CWG? Es wird ein spezielles Event-CWG . Lasst uns wissen, ob ihr an den CWG interesiert seid und die schickt und die Anzahl durch will Attend.

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen: GCF EU - Czech team

 

 

SEZNAM SUB-EVENTŮ

                                                24 hodin GeoStromovka http://coord.info/GC45H5T
                                                Království železnic http://coord.info/GC45GFJ
                                                Sraz trackovatelných geovozidel http://coord.info/GC45GH7
                                                Výstava geocoinů http://coord.info/GC45GHF
                                                Cyklo Zbraslav - Praha http://coord.info/GC45PYT
                                                Žižkovský vysílač http://coord.info/GC45GJP
                                                Petřínská rozhledna http://coord.info/GC45GG7
                                                Prohlídka hodin v kostele  http://coord.info/GC45JDK 
                                                Prohlídka Nové synagogy Libeň http://coord.info/GC45JDN 
                                                Výstava 10 000 CWG http://coord.info/GC45RWA
                                                T5 event http://coord.info/GC2P914
                                                Mořský svět http://coord.info/GC45VN2
                                                Čageo http://coord.info/GC45GGA
                                                Planetárium Praha http://coord.info/GC45VN1
                                                Trabantem po jižní Americe http://coord.info/GC49B1A
                                                GEOCOINFEST EUROPE 2013 - Prague http://coord.info/GC3JJJJ
         

Flag Counter  

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.