Skip to content

Leimaņu bunkuri Traditional Geocache

This cache has been archived.

_N_K: Katram slēpnim savs laiks.

More
Hidden : 06/19/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV
Slēpnis ir neliela plastmasas kārbiņa ar kamuflāžu. Satur viesu grāmatu un zīmuli. Esiet uzmanīgi! Lūdzu, ejot uz slēpni, to darīt akurāti gar lauka malu, nevis pāri sējumiem! 

ENG
Cache itself is small plastic box with camouflage. Includes logbook and pencil. Be careful! Please walk to the cache neatly along the edge of the field, rather than straight across! 

LV
Koordinātes jūs aizvedīs uz nelielu purvainu mežiņu pļavu un apsētu lauku ielokā. Šeit var atrast trīs 1.pasaules kara vācu ierakumu bunkurus. Tuvākais koordinātēm saglabājies vislabāk, tajā arī ievietots slēpnis! Pārējie divi ir sabrukuši, apauguši ar zālēm un krūmiem.  Plašāka informācija par bunkuru pielietojumu un veidošanu tiek meklēta. 

Esiet uzmanīgi - varat sastapt gan ērces, gan čūskas, gan nātres. Tuvējo māju saimnieki par slēpni nav informēti. Lūgums uz slēpni doties, izmantojot lauku malas, nevis tieši pa aizmutu pāri sējumiem! Cienīsim citu darbu un nepostīsim to! 

Netālu no bunkuriem atrodas arī piemiņas akmens vācu karavīriem un slikti salasāmu uzrakstu vācu valodā. Ja vēlaties apskatīt akmeni, jādodas gar meža malu, jo, dodoties pa aizmutu, nonāksiet dūksnājā.

xk7uy5dtpj506ws7uzmw.jpg

ENG
Coordinates will take you to a small marshy wood surrounded by rural sow. Here you can find three I WW  German trench bunkers. The nearest to coordinates is in the better condition, here you can find a cache.  The other two are collapsed, overgrown with bushes and grasses. 
 
Be careful - there may be ticks, snakes and nettles. Nearby house owners are not aware about the cache. Reference to the cache please go through the edge of the field, not just to by the aizmuth across fields! Will respect the work of other and do not damage it!
 
Near the bunkers are German soldiers memorial stone with text in Geramn.  If you want to look the stone, to go along the edge of the forest, because going through aizmuth will take you in fens.

Additional Hints (Decrypt)

YI Nxyf rfv, inv?
RAT Ner lbh oyvaq?

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)