Skip to content

Kullens brandtorn Traditional Geocache

Hidden : 07/27/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Under försommaren 2013 har Kullens Bystugeförening, med ekonomiskt stöd från en fond för kulturminnesvård, renoverat det brandbevakningstorn som står på Kullbergets topp.


(Tornet under pågående renovering. Foto: CO)

Så här skriver föreningen i sin ansökan om bidrag för renoveringen:

Kullbergets högsta topp (396 möh) har alltid varit en utmärkt utsiktspunkt. Här tändes förr valborgsmässoelden och den syntes milsvitt omkring.

I början på 1940-talet började skogsbolagen, däribland Billerud som ägde mycket skog häromkring, att bygga ut ett brandbevakningssystem. Man byggde bevakningstorn på högt belägna platser runt om i skogarna, och vad passade då bättre än Kullbergets topp.

Hos Slaktar-August Andersson i Kullen fanns ett stativ från en vindgenerator som kunde användas. Detta stativ var ursprungligen 17 meter högt men toppen togs av och stativet flyttades till Kullbergets topp. (De gamla vindsnurrevingarna finns kvar). Billerud anställde nu särskilda brandvakter som dagtid spanade över området. Om de fick syn på någon rökutveckling så gällde det att springa ner några hundra meter till skogvaktarbostället och ringa efter hjälp. En vanlig brandorsak var gnistbildning från tågen.


(Brandtornet i dess tidigare liv. Foto: Emil Göstas)

1959 byttes trävirket ut eftersom det då var tämligen ruttet. Behovet av brandtorn minskade dock snabbt i och med att brandflyget byggdes ut och runt 1960 var epoken slut. Kullentornet står ännu kvar på sin post men det är nog förenat med livsfara att beträda de ruttna golven och den ruttna stegen.

Nu kan du utan risk gå upp i det nyrenoverade tornet och njuta av utsikten över Finnmarkens skogar.

Var snäll och använd den stig som är markerad med röda pinnar fram till tornet. Trampa ej ner nyplanterad skog.

Parkering vid telemasten. Markägaren ger tillåtelse att passera förbudsskylten.


Short english summary:
The tower on the top of Kullberget was former used to watch for forest fires. It was raised in the early 1940's and was used for it's purpose until early 1960's. The frame of the tower once was used to bear a windpower generator (see picture).
In 2013 the decayed floors and ladders of the tower has been replaced and it is now safe to go up and admire the views of the forests around.
Please use the path marked with red sticks. Do not walk on the recently planted tree plants.


Additional Hints (No hints available.)