Skip to content

AGT 33: Bradacovna EarthCache

Hidden : 07/04/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
BRADAČOVNA Naleziště hvězdových křemenů 33

Vítejte na třicátém třetím pokračování Alkeho Geoearthcache Tour. Tentokrát bych Vás rád pozval do své domoviny… do Žebráku,  malého města v blízkosti dvou hradů – stejnojmenného Žebráku a Točníka na okraji Křivoklátska. Právě zde, asi 50 metrů napravo od silnice ze Žebráku k hradům, se nachází malý – nenápadný skalní vrch. Celá lokalita je místními označována jako Bradačovna, popř. Na Bradačovně. Název pochází pravděpodobně podle tvaru kopce, který našim předkům připomínal spodní část obličeje.

Tato nenápadná skála vznikla v prvohorách v období Ordoviku, což je období prvohor, vulkanickou činností. Je součástí souvrství označovaného jako komárovský vulkanický komplex.

V horní části můžete pozorovat v převážně šedé skále červený otvor. Je to zpola vytěžená dutina ve skalce nepravidelného tvaru o ploše něco málo přes 1m2, v době vegetace zakrytá křovím, jinak dobře viditelná ze zmíněné silnice. Právě tato lokalita – Bradačovna je známým výskytem hvězdových křemenů nebo-li hvězdovce.

Hvězdovec je křemen, tvořící skupiny sloupcovitých krystalů o průměru radiálních agregátů až několik centimetrů.

Složení křemene odpovídá jeho teoretickému vzorci (SiO2), příměsi bývají přítomny jen ve stopovém množství. Křemen je klencový (trigonální - trapezoedrický). Hvězdovec je pouze jednou z odrůd. Dalšími odrůdami jsou např. křišťál, ametyst, citrín a mnoho dalších.

Křemen tvoří často pseudomorfózy po pyritu, hematitu, kalcitu, barytu aj. Sám je často pseudomorfován, tj. nahrazován tvarově stejnými nebo jinými nerosty. Barva a průhlednost křemene silně kolísá. Některé odrůdy jsou průhledné, jiné průsvitné, až i zcela neprůhledné. Lesk je na dokonalých plochách skelný, na lomných plochách téměř ledový a u chalcedonu až voskový. Neštěpný (kruchý), lom lasturnatý, někdy tříšťnatý i nepravidelný.

Na dotek rukou se křemen zdá být studenější než sklo (sklo je horší vodič tepla než křemen).
Bod tání = 1 713 °C. Rozpustný v HF. Pro značnou tvrdost a odolnost vůči všem činidlům se dostává ve značném množství do náplavů (štěrky, písky).

Na tomto místě je třeba upozornit, že lokalita je v ochranném pásmu vodního zdroje, v uzavřeném oploceném objektu. Vzorky je nutné z horniny vytěžit, nejedná se tedy o sběr.

Horninou je diabasová vyvřelina s dutinami, jejichž výplň tvoří většinou hradbový křemen a hrubozrnný kalcit. Lze nalézt i výplně tvořené železitým křemenem, který je však nevýrazné barvy a špatné kvality. Nejhezčí ukázky jsou na kontaktu diabásu a výplně dutiny, kdy poměrně vzácně mají podobu hvězdového křemene mléčné barvy s velikostí hvězdic až 3 cm.

 

Na skalku přirozeně navazuje umělý násep bývalé vodní nádrže hradu Žebrák. Na konci je protržen Stroupinským potokem a za oploceným objektem vodárny přechází do zalesněného návrší s místním názvem Amerika. Uvnitř oplocení, hned za vodárnou je otevřený výchoz - patrně stavbou vodárny nebo jde o bývalý obecní lomek.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

Po prostudování listingu:
1) Vysvětlete vlastními slovy (žádné kopírování), co je to hvězdovec. Stačí mi jedna věta.

Poté navštivte místo parkingu u výchozích souřadnic. Vrch i blízké okolí je v soukromém vlastnictví, a tak zde můžete vidět pást se koně či kozy za ohradníkem. Váš úkol tedy bude z patřičné vzdálenosti - takže skoro drive-in keš.
2) Odhadněte výšku vrchu.
3) Vedle vrchu vidíte val? Co ho vytvořilo a způsobilo?
4) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Portál: Kamenářská bižuterie Richard Rotter
Osobní znalosti: Jan Polák - učitel v důchodu
Foto: Aleš Novák (Alke04), Richard Rotter

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

 

Additional Hints (No hints available.)