Skip to Content

This cache has been archived.

toudy: aby sa neposlapala travicka a neusuchali kamene

More
<

Gorickova 1912 m. n m.

A cache by toudy Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/05/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SK: Goričková 1912 m.n.m.
PL : Goryczkowa Czuba 1913SK: Z poľskej Wikipédie: Goryczkowa Czuba (slovensky Goričkova alebo Horičkova kopa 1913 m) - vrchol Západných Tatier, ležiaci na hlavnom hrebeni Tatier na poľsko-slovenskom hranici.
Jej meno nepochádza z bežne vyskytujúej horkej rastliny v horách, ale z bežného goralského názvu. Na mape Hacqueta 1796 bol označený vrchol ako Gorecnowa.
Vrcholové partie a severné svahy sú budované granodioritmi, zatiaľ čo južné svahy niekde od polovice sú z vápenca.
V tejto časti vápencových západných tatier sa nachádza tzv. kryštalinikové okno. Goričkovú ostrov kryštalinika - tvoria kryštalické horniny (žula, rula. Vyskytujú sa v nich početné hydrotermálne žily.
Medzi skalami sa nachádza zaujímavá tatranská vegetácia, vrátane týchto vzácnych druhov, ako skalnica horská, jastrabník pomarančový, fialka žltá sudetská, prvosienka bezbyľová, zvonček alpínsky i lyžičníkolistý, kýchavica lobelova.
Svahy Goričkovej sa zaraďujú medzi lavínové svahy. Lavíny padajú do všetkých troch dolín nad ktorými sa týči Goričková. Na vrchol sa chodilo už oddávna, jeho svahy boli vypásané a patrili k Hali Goričkovej. Prvý datovaný zimný výstup urobili Felix Antoniak, Joseph Lesiecki v roku 1908.

Od najbližšieho vrchu (smerom na západ) Vysokej suchej kopy je Goričková oddelená sedlom Wysokie Wrótka (cca 1845 m) a na východe od Prostredného Goričkového vrchu ju oddeľuje sedlo Goričková svinská (1801 m). Má dva vrcholy oddelené medzerou o výške asi 5 metrov. Na severnej polskej strane z vrcholu do údolia Bystrej ide dlhý hrebeň, tzv. Kondratowy Wierch, ktorý oddeľuje dve dolinky: doliny Sucha Kondracka a dolina Goryczkową Świńską -(západné rameno) doliny Goryczkowa. Najstrmšie svahy padajú do doliny zostupuje do údolia Suchej Kondrackiej. V tatranskom ponímaní je to takmer 200 m vysoká stena.
Južné svahy na slovenskej strane padajú do Tichej doliny. Od údolia je to takmer 700 metrové prevýšenie. Z hrebeňa zostujú do Tichej doliny dve široké ostrohy, medzi ktorými je veľký žľab, ktorý končí povyše Liptovského košiara.

PL: (wikipedia.pl): Goryczkowa Czuba (słow. Goričkova kopa lub Horičkova kopa, 1913 m n.p.m.) – szczyt w Tatrach Zachodnich, leżący w głównej grani Tatr, na granicy polsko-słowackiej.


Jego nazwa nie pochodzi od często występującej w Tatrach rośliny goryczki, lecz od popularnego wśród górali nazwiska. Na mapie Hacqueta z 1796 r. szczyt oznaczony był jako Gorecnowa. Partie szczytowe i północne stoki zbudowane są z granitoidów, natomiast stoki południowe, gdzieś od połowy wysokości ze skał wapiennych. W tym miejscu bowiem w wapiennych Tatrach Zachodnich znajduje się tzw. wyspa krystaliczna Goryczkowej – góry zbudowane ze skał krystalicznych (granit, gnejs). Występują w nich liczne żyły hydrotermalne.
Wśród skał ciekawa roślinność tatrzańska, m.in. takie rzadkie gatunki, jak: rojnik górski, jastrzębiec pomarańczowy, fiołek żółty sudecki, pierwiosnek maleńki. Z bardziej pospolitych tatrzańskich roślin masowo występuje tu dzwonek wąskolistny i alpejski, ciemiężyca zielona.
Stoki Goryczkowej Czuby zaliczane są do szczególnie lawiniastych. Lawiny schodzą do wszystkich trzech dolin, nad którymi wznosi się Goryczkowa Czuba. Na szczyt wchodzono od dawna, jego stoki były wypasane i należały do Hali Goryczkowej. Pierwsze wejście zimowe na szczyt: Feliks Antoniak, Józef Lesiecki w 1908 r.

Od sąsiedniego (w kierunku na zachód) szczytu, Wysokiej Suchej Czuby oddzielona jest przełęczą Wysokie Wrótka (ok. 1845 m), od położonego na wschód Pośredniego Goryczkowego Wierchu – Goryczkową Przełęczą Świńską (1801 m). Ma dwa wierzchołki rozdzielone przełączką o wysokości ok. 5 m. Po północnej, polskiej stronie od szczytu do Doliny Bystrej biegnie długi grzbiet, zwany Kondratowym Wierchem, który oddziela od siebie dwie dolinki: Dolinę Suchą Kondracką i Dolinę Goryczkową Świńską (zachodnia odnoga Doliny Goryczkowej). Najbardziej strome są północno-zachodnie stoki opadające do Doliny Suchej Kondrackiej. Jest to w taternickim rozumieniu niemal ściana o wysokości ok. 200 m. Po południowej, słowackiej stronie stoki Goryczkowej Czuby opadają do Doliny Cichej (do dna doliny w tym miejscu jest prawie 700 m różnicy wysokości). Od grani opadają do tej doliny dwie szerokie grzędy, pomiędzy którymi znajduje się wielki żleb mający wylot powyżej Liptowskiego Koszaru.
Pohlad na Gorickovu
Prajeme pekné počasie:
meteoblue meteogram
Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Haqre gur ebpx pbirerq ol fgbarf arne gur veba fgvpx
Cbq fxnybh mnxelgá xnzrazv oyímxb žryrmarw glpxl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

37 Logged Visits

Found it 23     Didn't find it 2     Write note 5     Archive 1     Needs Archived 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.