Skip to content

<

Zamek w Lidzbarku Welskim

A cache by sadekgorzno Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/08/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Geocache z projektu: Zamki


PL POLSKI OPIS

O miejscu:

Zamek w Lidzbarku Welskim wznieśli Krzyżacy w pierwszych latach XIV wieku, prawdopodobnie po otrzymaniu tych ziem od księcia kujawskiego Leszka w 1303 roku. Nieoficjalnie Krzyżacy panowali na nich już wcześniej, co najmniej od 1274 roku. Zamek stał się siedzibą wójta, który podległy był komturowi z Brodnicy. Warownia została zdobyta przez wojska Władysława Jagiełły podczas marszu na wielką rozprawę z wojskami zakonnymi pod Grunwaldem. Po pierwszym pokoju toruńskim Lidzbark wrócił w granice państwa krzyżackiego. Później jeszcze dwukrotnie zamek był zdobywany przez polskie wojska w czasie wojny "głodowej" w 1414 roku oraz golubskiej - w 1422 roku. Na początku wojny trzynastoletniej został bez walk zajęty przez wojska Związku Pruskiego. Po drugim pokoju toruńskim ostatecznie znalazł się w granicach Polski. Znaczenie zamku znacznie wtedy zmalało.Nie wiadomo kiedy dokładnie przestał istnieć, prawdopodobnie został zniszczony podczas wojen szwedzkich w XVII wieku. Prawdopodobnie został na jego miejscu wzniesiony dwór, w 1770 roku dokumenty mówią o osobie mieszkającej "na zamku" - prawdopodobnie w tym właśnie dworze.
Obecnie po zamku nie ma śladu, a w miejscu gdzie stał znajduje się barokowy budynek.

Skrytka:
Żeby znaleźć skrzynkę finałową musisz najpierw odszukać pierwszy pojemnik w której znajdziesz tylko kod QR. Za pomocą odpowiedniej aplikacji musisz odczytać kod QR który ukrywa koordynaty finału.Po odczytaniu QR kodu odłóż pojemnik w to samo miejsce w którym był przed Twoim znalezieniem

EN ENGLISH DESCRIPTION

About the place:
Castle in Lidzbark Welski was built by Teutonic Knights at thebeginning of 14th century, most likely after they received this land from Duke of Kujawy, Leszek, in 1303. Unofficially the Teutons were rulling those lands earlier, at least from 1274.The castle became aseat of vogt,  who was a subject to komtur of Brodnica. It was capturedby the army of Wladyslaw Jagiello, which was marching to meet the Teutons (battle of Grunwald).After the first Peace of Thorn Lidzbark was returned to the Teutonic Order. Afterwards, it was captured by Polish army two times: during the Hunger War in 1412 and the Gollub War in 1422. At the beginning of the Thirteen Years' War the castle was captured without fights by thearmy of the Prussian Confederation. After the second Peace of Thorn the castle was awarded to Poland. The importance of the castle was then diminished. It is not known when exactly it ceased to exist, but most likely it was destroyed during the Swedish Deluge in 17th century. Probably at its place a manor house was built. The documents mention that in 1770 a person was living "in the castle" - supposedly in this manor. Nowadays, there is no track of the castle, and its place is occupied by a baroque building.

Cache:
To find the final cache you need first to find the first cache in which you will find a QR code. Using dedicated app you need to decode the coordinates of final cache. After retrieving the coordinates put the box in the very same place you found it.
 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[PL] Cbqcbjvrqm 1 - Zntarglpman. Onyhfgenqn
[PL] Cbqcbjvrqm 2 - Hxelgl j DE xbqmvr
[EN] Uvag 1: Zntargvp.
[EN] Uvag 2: Va gur DE pbqr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)