Skip to content

3/1 D/T Traditional Geocache

Hidden : 07/11/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Denna gömma ingår i en serie att försöka variera så många olika T- och D-raitingar som möjligt. Allt från 1/1 till 5/5. Men, tänkt inte för mycket på de höga svårighetsgraderna och terrängfaktorerna. Det kan ge en skev bild av själva serien. Vi startar långsamt och relativt lätt.
Det finns för övrigt bonustal i alla gömmor. Detta innebär inte att man måste ha alla bonussiffror för att kunna logga en bonusgömma. Det kommer nämligen att bli flera sådana. Så, spara dina siffror, även om du inte tror att du kommer att logga alla i serien.

Denna serie har en bokmärkeslista. D/T listan!
Men ambitionen är att ha dessa gömmor läng våra leder. Denna gömma, t.ex. ingår även i Östgötaleden samt i Sörmlandsleden.

Gömman i sig avviker kanske en smula från de stora lederna. Men, det startar en annan intressant led vid koordinaterna ungefär. Den leden är inte svår att ansluta till de andra två lederna. Man kan ju alltid hoppas att den kommer att ingå i dem i framtiden. Det skulle ge nya rundslingor att gå.

Att bedöma en svårighet på en gömma är inte alltid det lättaste. Det har jag märkt när det bl.a. gäller de mystery-serier jag har gömt. Sedan, om en gömma är svår första gången så är den betydligt lättare nästa gång man stöter på samma typ av gömma. Likadant är det förstås med att lösa mysterys.

Jag valde 3 i svårighet på denna gömma. Det förutsätter att den placeras tillbaka på samma sätt som den hittades. Det gäller ju förstås alla gömmor. Sedan, något som sänker svårigheten är alla “livlinor” som finns då man “ringer en vän” eller liknande. Inget som jag är emot. Det är väl bra att man lär känna andra geocachare.

Man ska inte, bara för att man inte hittar en gömma logga “needs maintenence”. Man bör dock logga DNF. Det räcker för att få CO:s uppmärksamhet. Det loggas allt för lite DNF på de gömmor som man inte hittar. För allas trevnad i längden så är det ett bra redskap för att våra olika gömmor ska kunna fungera på bästa sätt.


Additional Hints (No hints available.)