Skip to content

Cesti patroni - bonus Mystery Cache

Hidden : 09/24/2013
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Čeští patroni - bonusová keš

 

 
   Pokud jste odlovili celou sérii Čeští patroni, jako třešinka na dortu je pro vás připravena bonusová keš. Rádi bychom zde též poukázali na zajímavost místa jejího umístění. Obec Poleň vůbec nebyla vybrána náhodně. Dominantou obce je kostel Všech svatých, kolem kterého na mapě všech 10 keší tvoří soustřednou kružnici. S tímto kostelem se pojí jedna významná památka, obraz Madona s dítětem. Jde o malbu Lombardské školy z počátku 16.století, kterou do Poleně donesl v 17.století vojín z Itálie. V kostele dnes naleznete kopii tohoto obrazu, originál můžete spatřit při návštěvě diecézního muzea v bývalém klášteře františkánů v centru Plzně.

   Zde bychom vám rádi poděkovali za to, že jste si vybrali právě tuto sérii. Chtěli jsme vám přiblížit historicky doložené postavy, které výraznou měrou ovlivnili historii našeho národa. Snad vám jednotlivé listingy a úkoly přinesly zajímavé informace a luštění vás bavilo. Pokud ano, jsme moc rádi.

   Rádi bychom poděkovali Canoppymu, Zememerici_K a GiraffeWithRedHair za perfektně provedený betatest.


Během odlovu série Čeští patroni jste nalezli celkem 10 kešek, každá na sobě měla bonusové číslo. To si pro přehlednost poznamenejte do této tabulky :


Nyní si již můžete vypočítat souřadnice finálové bonusovky :


N 49° (A+B+D+J).(B*F*H*I + D*E*J)

E 013° (C+G).(B*D*H + A*B*F + F*G)

Kontrolní součet všech číslic v souřadnicích : 62


POZOR, spočítáním souřadnic finálky sice získáte informaci o umístění bonusové keše, k úspěšnému odlovu ale budete navíc potřebovat znát trojciferné číslo. To zjistíte, pokud vyplníte následující tabulku, která vám jednak poskytne chronologický přehled života českých patronů, zároveň podá informaci o jejich dožitém věku. Takže postupujte podle následujících rad :

1) doplňte jména českých patronů do sloupce "český patron" přiřazením k příslušejícím životním údajům, které zjistíte z jednotlivých listingů

2) do následujícího sloupce doplňte příslušné bonusové číslo příslušející patronu

3) do posledního napište hodnoty, které získáte vynásobením bonusového čísla a chronologického pořadí

4) potřebné trojciferné číslo získáte součtem všech čísel z  posledního sloupce.

 Popřípadě si můžete stáhnout excelovský soubor na www.midlan.cz/bonusovka.xls, který po vyplnění spočte trojciferné číslo za vás.

Kontrolní součet číslic trojciferného čísla : 11


PROSBA - ke schránce se prosím chovejte ohleduplně, dalo dost práce ji vyrobit. Krabičku pro logbook prosím neodnášejte a do logu nepřidávejte fotku schránky. Děkujeme.


 

Additional Hints (Decrypt)

I ebuh ir ilfpr bpv.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)