Skip to content

Prästens badkar - The Parson's bath-tub EarthCache

Hidden : 09/07/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Prästens badkar är en geologisk formation som ligger strax söder om Viks fiskeläge. Formationen är troligen en så kallad sandvulkan som bildats då artesiskt vatten (vatten under ogenomtränglig berggrund) har trängt upp genom en havsbotten för omkring 500 miljoner år sedan. Innan sanden hårdnat helt till sten, har vulkankäglan kollapsat ner i sig självt och då gett upphov till de tvärställda koncentriska sandstensflaken. Ett annat namn för en sådan formation är trattsänka. En alternativ hypotes till bildningen är att det skulle öppnats sprickor i det underliggande urberget. Sand skulle då ha runnit ner i sprickorna som i ett timglas och ställt de hårda ytpartierna på högkant.

Det finns på Österlen omkring 100 sådana "badkar", men den enda synliga är denna vid Vik, som därför kan studeras i detalj.

Sandstenen kring badkaret är synnerligen rik på spårfossilet Diplocraterion parallellumsom framträder tydligt på hällarnas yta. Då sandsten är en sedimentär bergart innehåller de ofta fossiler eller spår av sådana. Sedimentära bergarter uppstår då små partiklar, t.ex. sand sjunker ned mot botten i ett hav och i denna process begraver döda organismer som på så vis bevaras för framtiden, dvs fossileras.

Enligt en sägen ska en präst en gång tagit sig ett dopp i formationen och på så vis givit upphov till dess namn. Enligt en annan sägen är Prästens badkar egentligen är en naturlig bassäng ett hundratal meter närmare Vik. 

 

 

Du får gärna ladda upp ett foto tillsammans med din logg.

 

För att logga denna cache ska du lösa dessa tre uppgifter: Skicka svaren i ett mail till cacheägaren. Inga svar på cachesidan som vanligt! Du kan logga som hittad så snart du skickat svaren till mig. Är det några problem återkommer jag till dig.

 

1. Hur har de fossila spåren av masken D. parallellum, som kan hittas på hällarna runt omkring, uppstått?

2. Hur kan man vara säker på att det inte handlar om ett meteoritnedslag?

3. Förklara varför denna är den enda sandvulkanen som är synlig på Österlen. Vad har hänt med de andra?

 

Just south of the small village Vik you will find a geological formation thought to be a sand volcano which is formed when trapped water is pushed up through the bottom and a cone of sand is formed. This cone then collapsed into itself before it was hardened and created the formation. This happened half a billion years ago. The english term for this formation is "funnel graben".

 

There are about 100 of these in the Österlen area, but only this one is visible so it can be studied.

It got its name from a legend telling that a local priest used to take his bath in the formation.

 

The sandstone in the area is covered with marks from the fossil worm Diplocraterion parallellum.

 

You are very welcome to attach a photo together with your log.

To log this cache you have to answer these three questions and post the answers to the cache owner in a personal mail. No answers on the cache page as usual! You can log found after you have sent the answers to me and if there are any problems with your answers I will contact you.  

 

1. What are the marks from the fossil worm?

2. How can one be sure the formation is not due to a meteorite impact?

3. What is the reason why this is the only visible formation of this kind in the area? What has happened to the others?

 

Källa: Carserud, L. Geologiska sevärdheter i Skåne. SGU. 1992.

Additional Hints (No hints available.)