Skip to content

<

Berca Mud Volcanoes

A cache by drei_kloetze Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/12/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[RO] Acest Pământ-cache vă va arăta vulcanii noroioși de la Berca. În România se cunosc mai multe locuri cu vulcani noroioși, cel din valea Berca-Arbănasi fiind cel mai extins [1]. La Berca o suprafață de 30 km2 în jurul vulcanilor noroioși a fost declarată rezervație naturală în 1924. Aici există două zone învecinate cu vulcani noroioși și anume Pâclele Mari (coordonate de mai sus) și Pâclele Mici (N 45 ° 20.350 E 026 ° 42.500).
bursting mud bubbleVulcanii noroioși sunt formați prin "erupții" lente sau bruște de gaze naturale - în principal metan - care împing noroi, ape subterane și, uneori, petrol, la suprafață. Prin uscarea noroiului apar structuri asemănătoare conurilor vulcanice cu o înălțime de cîțiva metri. [2]. Se estimează [3] că vulcanii noroioși de la Berca emit aproximativ 1200 de tone de metan pe an, un gaz cu un puternic efect de seră. Gazul provine de la o adâncime de circa 3 km.
Din punct de vedere geologic, pot fi distinse două tipuri de vulcani noroioși. Un tip este asociat cu activitatea vulcanică reală, celălalt nu [1]. Vulcanii noroioși de la Berca aparțin ultimului tip. Vulcanii noroioși sunt adesea asociați fie cu regiuni geodinamic active (falii) fie cu prezența depozitelor de petrol și gaze naturale [1], sau cu ambele cum este cazul aici. Prezența unor depozite de gaze naturale în regiunea Buzăului este atestată și de un alt fenomen interesant, focuri vii.

Pentru a întregistra (log) acest cache, vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos și să trimiteți răspunsurile la adresa de e-mail din profilul nostru:
1)  Noroiul provenit din vulcanii este fierbinte sau rece, și de ce?
2) Cât de multe "cratere" active puteți identifica?
3) Estimați înălțimea aproximativă a celui mai înalt vulcan noroios - nu este nevoie de un răspuns precis, faceți doar o aproximație.
4) Credeți că răspunsurile la alineatul (2) și (3), vor fi la fel dacă vă întoarceți cam peste an, și de ce?
5) (opțional) Încărcați o imagine a voastră și / sau a GPS-ul vostru când înregistrați cache-ul

Puteți înregistra cache-ul de îndată ce ați trimis răspunsurile, nu este nevoie să așteptați permisiunea noastră. Dacă există probleme cu răspunsurile voastre, vă vom contacta...


[EN] This Earth Cache will show you the Berca mud volcanoes. Several sites with mud volcanoes are known in Romania, with those here in the Berca-Arbanasc valley being the largest [1]. An area of 30 km2 surrounding the Berca mud volcanoes was declared a nature reserve in 1924. Here, two sites exist in close proximity, Paclele Mari (above coordinates) and Paclele Mici (N 45° 20.350 E 026° 42.500).
animated_gif_berca_mud_volcano
The mud volcanoes are formed by "eruptions" of natural gases - primarily methane - that cause mud, underground water and sometimes oil to be pushed to the surface, where the mud dries and formes volcano-like structures many metres high [2]. It is estimated [3] that the Berca mud volcanoes emit about 1200 metric tonnes of methane per year, a potent greenhouse gas. The gas is emitted from a depth of ca. 3 km.
Geologically, two types of mud volcanoes can be distinguished. One type is associated with true volcanic activity, the other type is not [1]. The Berca mud volcanoes belong to the latter type. Mud volcanoes are often associated with either geodynamically active regions or the presence of oil and gas deposits [1], or both as is the case here.

In order to log this cache, please answer the questions below and send them to the e-mail adress in our profile:
1) Is the mud ejected from the volcanoes hot or cold, and why?
2) How many active "craters" can you identify?
3) Estimate the approximate height of the highest mud volcano - there is no need to be precise here, just make a guess.
4) Do you think the answers to (2) and (3) will be the same if you come back in a year or so, and why?
5) (optional) Upload a picture of yourself and/or your GPS with your log

You can log the cache as soon as you have sent the answers, there is no need to wait for a log permission. If there are any problems with your answers we will get in touch ...

Sources:
[1] V.N. Kholodov, Lithology and Mineral Resources 37(2002)197; Mud Volcanoes, Their Distribution Regularities and Genesis: 1.
[2] Wikipedia - Berca Mud Volcanoes
[3] G. Etiope et al., Terra Nova 16(2004)179; Gas Flux to the Atmosphere from Mud Volcanoes in Eastern Romania
Photos & video: own work; flags: public domain

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)