Skip to content

Bānūžu Velnakmens / Devil's Stone Ancientsites #35 Traditional Geocache

Hidden : 08/11/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV Slēpnis pie Velnakmens, saukta arī par Vella vārtu akmeni

EN cache near Devi's Stone, also known as Devil's gate stone


LV Vietēja līmeņa dabas piemineklis. Atrodas nelielā zemes ragā, kas pārBānūžu ezeru ainaviski paceļas vairākus metrus augstu. Zemes rags avotains un mitrs. Milzīgs, iespaidīgs akmens, nedaudz apaudzis ar sūnām. Akmens izmēri: augstums dienvidu malā pret ezeru — 2,22 m, garums — 4,40 m, platums (pie pamatnes) — 4,5 m, platums (pie virsmas) — 3 m, apkārtmērs — 15 metri (Vecpiebalgas novada pašvaldība, 2012, ER)."Velns pār Bānūžu ezeru gribējis būvēt tiltu. Viņš teicis, ka viņam piederēšot katrs desmitais cilvēks. Dievs nebijis ar to apmierināts un licis Pērkonam iespert Velns tiltā. Visi akmeņi aizmesti malā. Tā arī radies nosaukums Velnakmens. Velnakmens atrodas Bānūžu ezera krastā starp Krastkalnu un Stūriņiem."
LFK 1865, 985. Teic. Oskars Linde, Sērmūkšu pg., pier. Modra Gulbe, Cēsu skolotāju institūts, 1951.

EN Local archaeological heritage. It is located in a small cape that towers scenically above the Bānūži Lake for more than several meters. The cape has many springs and it is wet. A huge impressive stone, slightly overgrown with moss. The dimensions of the stone: height in the southern part against the lake is 2.22 m, length — 4.40 m, width (at the foot) — 4.5 m, width (at the surface) — 3 m, circumference — 15 meters (Municipality of the Vecpiebalga County, 2012). "The Devil wanted to build a bridge across lake Bānūži. He said, he will own every tenth man. The God was not impressed, he have order for Thunder to destroy the bridge. All the stones have been thrown ashore. From then the name of Devils Stone has began. The Devils stone is situated at the shore of Lake Bānūži between Krastkalni ad Stūriņi''. LFK 1865, 985. Narrated by: Oskars Linde, Sērmūkšu pg., written by: Modra Gulbe, Cēsu skolotāju institūts, 1951

LV Lūdzu kamulāžu atlikt atpakaļ precīzi kā bija, vai pat labāk!

EN Please put back the camouflage exactly as found, or better!

Additional Hints (Decrypt)

pryzf / fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)