Skip to content

AGT 37: Meteorit Muonionalusta EarthCache

Hidden : 09/06/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Meteorit Muonionalusta Meteorite of Muonionalusta 37

Vítejte na třicátém sedmém pokračování Alkeho Geoearthcache Tour. Tentokrát naše cesta nabere hvězdných výšin. Na výchozích souřadnicích se totiž nachází Štefánikova hvězdárna a v jejích útrobách můžeme nalézt největší vystavený meteorit v České republice - meteorit Muonionalusta.

Meteorit nalezl v roce 2006 český cestovatel a sběratel Jiří Šimek ve Švédsku v hloubce 2 metrů pod povrchem země, což je unikát, protože meteority se obvykle nacházejí na povrchu. Do této hloubky se dostal především zásluhou tání ledovce, do kterého dopadl a následnými sesuvy půdy.

Tento meteorit je pozůstatkem jednoho z největších pádů meteoritů.

Přesná  lokalita nálezu se nachází asi 300 kilometrů za polárním kruhem v severní části Švédska u vesnice Kitkiöjoki. Tento meteorit je klasifikován jako oktaedrit třídy IVA a má velmi krásnou strukturu Widmanstattenových obrazců, které vzniknou na řezu po naleptání kyselinou dusičnou.

Chemický obsah meteoritu je: 8.42% Nikl, 2.24 ppm Ga, 0.133 ppm Ge, 1.6 ppm Ir, R. Schaudy et al. (1972). Zbytek je železo Fe. Celková hmotnost je 950 kg.

Meteorit prochází pravděpodobně z roztaveného jádra planetky.

 

Meteorit je menší kosmické těleso (původně meteoroid), které díky příznivým podmínkám dopadlo na povrch Země (popřípadě jiné planety). Pokud středně velký nebo větší meteoroid vletí do zemské atmosféry, vidíme světelný jev, který nazýváme meteor, v případě větší jasnosti bolid. Rychlost meteorů v atmosféře dosahuje obvykle od 11 do 72 km/s. Pro malá tělesa se používá označení mikrometeorit.

Většina meteoritů se při průletu zemskou atmosférou roztaví a vypaří. Zda aspoň část tělesa dopadne na zem, závisí na několika okolnostech, z nichž nejdůležitější je hmotnost původního meteoroidu a rychlost, s jakou vstoupil do atmosféry (při rychlosti 11 km/s může na zem dopadnout i meteoroid o původní hmotnosti 10 kg). Dalším faktorem je struktura meteoroidu: železné meteoroidy (siderity) při průletu atmosférou méně odtávají, takže s větší pravděpodobností doletí až na zem. Křehčí chondritické meteory se obvykle rozpadnou na menší části, které se snadněji vypaří; proto jen při velké vstupní hmotnosti mohou dopadnout na zem. Posledním podstatným faktorem je výška, v jaké meteor přestal zářit. Je-li to více než 30 km nad zemí, pak je velká pravděpodobnost, že se celé těleso vypařilo v atmosféře.

Na světě je známo několik případů zásahů člověka meteoritem. Téměř vždy se však o člověka jen otřel a způsobil mu pouze lehčí až středně těžká zranění a neohrozil ho přímo na životě. V jednom případě však meteorit člověka zasáhl přímo. Tento případ se udál v roce 1954, kdy meteorit zasáhl obytnou budovu v USA a následně popálil spící ženu.

Dělení meteoritů:

Meteority se dělí na dva základní typy – chondrity a siderity. Podle složení lze meteority dělit na železné, kamenoželezné a kamenné, přičemž kamenné jsou nejhojnější. Meteority pocházející přímo z komet neexistují – kometární materiál je příliš křehký na to, aby přežil let atmosférou.

Chondrit je meteorit složen především z křemičitanů. Na průřezu jsou patrné kulové granule, které se jmenují chondrule. Tyto útvary daly tomuto typu meteoritů jeho jméno. Jsou složeny především z olivínu a pyroxenu. V pozemských podmínkách jsou velmi reaktivní a rychle se erodují.

Siderit (nezaměňovat s minerálem siderit) je složen především ze železa a niklu. Na rozdíl od chondritů, které po celé trvání sluneční soustavy neprošly chemickým ani horotvorným procesem, pocházejí siderity pravděpodobně z jader rozbitých planetek. Při leptání železných meteoritů dochází k vzniku tzv. Widmanstättenových obrazců.
 

 

Meteority jsou nacházeny po celém světě. Nejlépe se nacházejí meteority železné, jelikož jsou vůči okolí velmi atypické a tedy snadno rozpoznatelné. Dalším důvodem je, že příliš nepodléhají rozrušování okolním prostředím. Chondrity jsou po dopadu málo odolné a při dešti se většinou rozpadají. Navíc se často podobají okolní hornině, což ztěžuje jejich lokalizaci.

Největší koncentrace meteoritů jsou v poslední době nacházeny v Antarktidě, kde jsou pro jejich hledání ideální podmínky. Akumulační činností ledovce se meteority nahromadily na některých místech a díky ablaci ledu (odtávání) se postupně dostávají na povrch, kde jsou se svojí typicky tmavou barvou snadno rozpoznatelné.

Dalším význačným nalezištěm jsou pouště, kde se hledají pomocí moderních terénních vozidel. Z nich se na dálku vyhledávají tmavé kameny, které jsou i zde dobře viditelné.

Meteorit se nachází u pokladny do hvězdárny a pokud si jej chcete prohlédnout, není třeba platit vstupné.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Jaké je chemické složení meteoritu?

2) Před jakou dobou meteorit dopadl?

3) Pomocí magnetického kompasu Vaší GPS zjistěte, zda je množství železa takové, aby na něj střelka kompasu reagovala nebo ne.

4) Jak je dosaženo zobrazení Widmanstättenových obrazců na meteoritu. Odpověď řezem je špatná odpověď.

5) Úkol: Vytvořte fotografie před meteoritem a před vltavínem v expozici sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tyto fotografie přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

 

Zdroj:
Web: Wikipedie
Web: Muonionalustameteorites.com
Web: Planetarium.cz

Foto: Alke04
 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

Additional Hints (No hints available.)