Skip to Content

<

AGT 37: Meteorit Muonionalusta

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/6/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Meteorit Muonionalusta Meteorite of Muonionalusta 37

Vítejte na třicátém sedmém pokračování Alkeho Geoearthcache Tour. Tentokrát naše cesta nabere hvězdných výšin. Na výchozích souřadnicích se totiž nachází Štefánikova hvězdárna a v jejích útrobách můžeme nalézt největší vystavený meteorit v České republice - meteorit Muonionalusta.

Meteorit nalezl v roce 2006 český cestovatel a sběratel Jiří Šimek ve Švédsku v hloubce 2 metrů pod povrchem země, což je unikát, protože meteority se obvykle nacházejí na povrchu. Do této hloubky se dostal především zásluhou tání ledovce, do kterého dopadl a následnými sesuvy půdy.

Tento meteorit je pozůstatkem jednoho z největších pádů meteoritů.

Přesná  lokalita nálezu se nachází asi 300 kilometrů za polárním kruhem v severní části Švédska u vesnice Kitkiöjoki. Tento meteorit je klasifikován jako oktaedrit třídy IVA a má velmi krásnou strukturu Widmanstattenových obrazců, které vzniknou na řezu po naleptání kyselinou dusičnou.

Chemický obsah meteoritu je: 8.42% Nikl, 2.24 ppm Ga, 0.133 ppm Ge, 1.6 ppm Ir, R. Schaudy et al. (1972). Zbytek je železo Fe. Celková hmotnost je 950 kg.

Meteorit prochází pravděpodobně z roztaveného jádra planetky.

 

Meteorit je menší kosmické těleso (původně meteoroid), které díky příznivým podmínkám dopadlo na povrch Země (popřípadě jiné planety). Pokud středně velký nebo větší meteoroid vletí do zemské atmosféry, vidíme světelný jev, který nazýváme meteor, v případě větší jasnosti bolid. Rychlost meteorů v atmosféře dosahuje obvykle od 11 do 72 km/s. Pro malá tělesa se používá označení mikrometeorit.

Většina meteoritů se při průletu zemskou atmosférou roztaví a vypaří. Zda aspoň část tělesa dopadne na zem, závisí na několika okolnostech, z nichž nejdůležitější je hmotnost původního meteoroidu a rychlost, s jakou vstoupil do atmosféry (při rychlosti 11 km/s může na zem dopadnout i meteoroid o původní hmotnosti 10 kg). Dalším faktorem je struktura meteoroidu: železné meteoroidy (siderity) při průletu atmosférou méně odtávají, takže s větší pravděpodobností doletí až na zem. Křehčí chondritické meteory se obvykle rozpadnou na menší části, které se snadněji vypaří; proto jen při velké vstupní hmotnosti mohou dopadnout na zem. Posledním podstatným faktorem je výška, v jaké meteor přestal zářit. Je-li to více než 30 km nad zemí, pak je velká pravděpodobnost, že se celé těleso vypařilo v atmosféře.

Na světě je známo několik případů zásahů člověka meteoritem. Téměř vždy se však o člověka jen otřel a způsobil mu pouze lehčí až středně těžká zranění a neohrozil ho přímo na životě. V jednom případě však meteorit člověka zasáhl přímo. Tento případ se udál v roce 1954, kdy meteorit zasáhl obytnou budovu v USA a následně popálil spící ženu.

Dělení meteoritů:

Meteority se dělí na dva základní typy – chondrity a siderity. Podle složení lze meteority dělit na železné, kamenoželezné a kamenné, přičemž kamenné jsou nejhojnější. Meteority pocházející přímo z komet neexistují – kometární materiál je příliš křehký na to, aby přežil let atmosférou.

Chondrit je meteorit složen především z křemičitanů. Na průřezu jsou patrné kulové granule, které se jmenují chondrule. Tyto útvary daly tomuto typu meteoritů jeho jméno. Jsou složeny především z olivínu a pyroxenu. V pozemských podmínkách jsou velmi reaktivní a rychle se erodují.

Siderit (nezaměňovat s minerálem siderit) je složen především ze železa a niklu. Na rozdíl od chondritů, které po celé trvání sluneční soustavy neprošly chemickým ani horotvorným procesem, pocházejí siderity pravděpodobně z jader rozbitých planetek. Při leptání železných meteoritů dochází k vzniku tzv. Widmanstättenových obrazců.
 

 

Meteority jsou nacházeny po celém světě. Nejlépe se nacházejí meteority železné, jelikož jsou vůči okolí velmi atypické a tedy snadno rozpoznatelné. Dalším důvodem je, že příliš nepodléhají rozrušování okolním prostředím. Chondrity jsou po dopadu málo odolné a při dešti se většinou rozpadají. Navíc se často podobají okolní hornině, což ztěžuje jejich lokalizaci.

Největší koncentrace meteoritů jsou v poslední době nacházeny v Antarktidě, kde jsou pro jejich hledání ideální podmínky. Akumulační činností ledovce se meteority nahromadily na některých místech a díky ablaci ledu (odtávání) se postupně dostávají na povrch, kde jsou se svojí typicky tmavou barvou snadno rozpoznatelné.

Dalším význačným nalezištěm jsou pouště, kde se hledají pomocí moderních terénních vozidel. Z nich se na dálku vyhledávají tmavé kameny, které jsou i zde dobře viditelné.

Meteorit se nachází u pokladny do hvězdárny a pokud si jej chcete prohlédnout, není třeba platit vstupné.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář (doporučeno) či přes profil správně následující otázky a úkoly:

1) Jaké je chemické složení meteoritu?
2) Před jakou dobou meteorit dopadl?
3) Pomocí magnetického kompasu Vaší GPS zjistěte, zda je množství železa takové, aby na něj střelka kompasu reagovala nebo ne.
4) Vysvětlete, čemu na meteoritu se říkáš eloptizace a čím je způsobena.
5) Jeďte do Švédska a vyhrabte si vlastní meteorit, který přivezte do ČR (tato podmínka je dobrovolná).
6) Vyfoťte se s meteoritem (tato podmínka je také dobrovolná)

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

ENGLISH SUMMARY

Meteorite found in the 2006 Czech traveler and collector Jiri Simek in Sweden at a depth of two meters below ground level, which is unique because the meteors are normally found on the surface. This depth is given mainly due to melting glaciers, which ended in a subsequent landslides.
This meteorite is the remnant of one of the largest meteorite fall.

Exact location finding is about 300 kilometers north of the Arctic Circle in northern Sweden near the village Kitkiöjoki. This meteorite is classified as Class IV oktaedrit and has a very beautiful structure Widmanstattenových shapes that arise in cross-section after etching with nitric acid.

Chemical content of the meteorite is: 8.42% Nickel, 2.24 ppm Ga, 0.133 ppm Ge, 1.6 ppm Ir, R. Schaude et al. (1972). The rest is iron Fe. The total weight is 950 kg.

The meteorite probably through the molten core of the asteroid.

Questions:

For the recognition of logo or complete an answer over form (recommended) or via the profile correctly following questions and challenges:

1) What is the chemical composition of the meteorite?
2) How long ago a meteorite hit?
3) Using a magnetic compass, your GPS to determine whether the amount of iron such that it responded compass or not.
4) Explain what you call a meteorite eloptization and what it is caused.
5) Take a picture with the meteorite (this condition is also voluntary)
6) The Czechs have one extra task, but it would not understand.

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Web: Wikipedie
Web: Muonionalustameteorites.com
Web: Planetarium.cz

Foto: Alke04
 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

2,587 Logged Visits

Found it 2,554     Didn't find it 11     Write note 19     Publish Listing 1     Update Coordinates 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,528 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.