Skip to content

40 m Traditional Geocache

Hidden : 08/20/2013
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

NEJHLOUBĚJI UMÍSTĚNÁ CACHE POD VODOU V ČESKÉ REPUBLICE !!

Důl Barbora

 

Všeobecná charakteristika

Oblast:  Mostecká pánev

Lokalizace:  sv. okolí obce Oldřichov, cca 2 km z. od záp. okraje Teplic

Charakteristika objektu:  zatopený povrchový důl Barbora, dno má délku cca 1300 m a spád od severu k jihu s výškovým rozdílem 38 m

 

                                           

Geologická charakteristika:

Povrchový lom Barbora těžil hlubinně přerubanou uhelnou sloj mezi Košťany, Kamenným Pahorkem a Oldřichovem (Svoboda 1994).

Původně hlubinná těžba uhlí (prý do hloubky kolem 200 m). Po druhé světové válce otevřen povrchový hnědouhelný lom Barbora, který byl samovolně zatopen v 70. letech převážně důlními vodami. Má plochu 55 ha a maximální hloubku vody cca 60 m. V následujícím období byl do nádrže zaveden potok Bouřlivec a nádrž byla zprůtočněna. Tento potok protéká i předřazenou nádrží, zatopeným lomem Otakar o ploše 28 ha s maximální hloubkou 13 m.

Těžba uhlí skončila v roce 1973. Na dně dolu širokém 50 - 100 m zůstaly zbytky bazální části uhelné sloje. V nadloží uh. sloje kromě místně se vyskytujících písků leží poklesy porušené nepropustné jíly. Nadložní kvartérní sedimenty reprezentují maximálně několik m mocné zahliněné štěrkopísky a hlíny. Sv. část dolu je zasypána vnitřní výsypkou, tvořenou převážně zcela rozloženými jíly, z menší části zahliněnými štěrky. Po zastavení čerpání důlních vod a skončení těžebních prací docházelo k postupnému zatápění dna lomu. Vzestup hladiny postupně zhoršoval stabilní podmínky skrývkových svahů a vnitřní výsypky a vedl k sesuvům. Chemické složení vody ve zbytkové jámě vyhovuje bez jakýchkoliv úprav a zásahů pro rekreaci a chov ryb. Zatopený povrchový důl Barbora je v současné době jednou z nejatraktivnějších rekreačních vodních ploch pro obyvatele Duchcova, Teplic a okolí.

 

 

 

 

Regionální členění:

Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny

 

Stratigrafie:  terciér (neogén - paleogén)

 

 

Popis:

Dno bahnité, jíl s nánosem sedimentu, místy dno ujíždí. amur, cejn, kapr, lín, okoun, plotice, štika, úhoř, sumec, pstruh, slávička, škeble rybniční, rak, .... Mnoho druhů vodních travin - parožnatka, rdest, zdrojůvka, okřehek, leknín.....

 

Před základnou v hloubce 9 metrů keson a výcviková plata v hlobce 6 a 22 m, v sedmi metrech vrak wartburgu, vše označeno bójemi. Mezi jednotlivými atrakcemi jsou vyvázána lana. Ve třiceti metrech nádražák, kousek pod ním leží surf, ve 46 m kanoe.

 

Souřadnice:

   Člun: 52 N50 38,484 E13 45,023, hloubka 52 m, označen provizorní bójkou

   Nádražák: N50 38,455 E13 45,047, hloubka 30 m, hned pod nim je surfove prkno.

   Plato 22 m: N50 38,451 E13 45,039, hloubka 22 m, označeno bójkou

   Plato 12 m: N50 38,444 E13 45,037, hloubka 12 m, označeno bójkou

   Plato 5 m: N50 38,432 E13 45,028, hloubka 5 m, označeno bójkou

   Keson: N50 38,441 E13 45,026, hloubka 15 m, označeno bójkou

   Wartburg: N50 38,426 E13 45,043, hloubka 8 m, označeno bójkou, za ním zrcadlo

   Molo: N50 38,417 E13 45,015 (levý kraj)

   Molo: N50 38,416 E13 45,022 (pravý kraj)

 

Náměry a vzdálenosti z plata 22 m:

   Člun 52: 334°, 65 m

   Keson: 220°, 24 m

   Plato 12: 189°, 13 m

   Nádražák: 55°, 12 m

   Plato 5: 201°, 37 m

   Wartburg: 174°, 45 m

 

Náměr z mola:

   Plato 22 m - L kraj: 24°, 68 m

 

 

Cache:

Samotná schránka je umístěná pod platem v hloubce 40 m. Visí na úvazu ve schránce, která je zcela zaplněna vodou. Logujte proto přímo na místě. Uvnitř je umístěný wetnotes a několik tužek na pružném lanku.

S ohledem, na již extrémní hloubku a za podmínek, které panují na této lokalitě rozhodně nedoporučujeme potápění nezkušeným potápěčům. Je nutné již započítat nastupujicí dusíkové opojení a hlavně čas strávený zápisem.

Pamatujte, že pod úrovní 30 m, je minimum denního osvětlení z hladiny a tudíž je doprovod buddyho s výkonným světlem v tomto případě nezbytný, ať už v podobě dalších rukou, tak i vlastním svícením.

Plato samotné je vyvázané šňůrou a směr je možné vyčíst v listingu nebo dle plánku, popř. náměrů. Po šňůře přímo ke dnu směrem na surf, poté ve 40 m odbočit vpravo k platu.

Po zalogování prosím pořiďte fotografii sebe u cache samotné nebo na pontonu u břehu a vložte sem do logu.

V případě, že si nebudete jisti umístěním nebo by byl odlov neuskutečnitelný z různých důvodů, rádi vám vyhovíme a doprovodíme vás. Ať už radou nebo naší přítomností J

 

 

 Zdroje:

 

http://lokality.geology.cz/2042

http://www.stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?Nazev=Old%F8ichov+-+Barbora

Additional Hints (Decrypt)

Ceb ceiaíub aáyrmpr wr hiavge arbceéabiý cáfrx an znfxh.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)