Skip to content

Entré Väst Traditional Geocache

Hidden : 09/09/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Välkommen till Gömmarens naturreservat och entré väst.

Detta är en perfekt plats att starta din vandring i Gömmaren. Runt sjön finns flera cacher och på sommaren kan jag rekommendera den trevliga lilla badplatsen i östra kanten av sjön.


Gömmarens Naturreservat är ett större skogsområde som ligger mellan centrala Huddinge och Kungens Kurva. Det populära området erbjuder ett rikt friluftsliv året om. Ett flertal leder och stigar i den 768 hektar stora skogen, ger många möjligheter att till fots upptäcka spännande naturmiljöer och rofyllda platser. Den variationsrika skogen i reservatet utgörs mest av barrskog, men även en hel del lövskogspartier och sumpskogar förekommer på flera platser.Intill Gömmarvägen finns även ett skogsområde med gammelgran, där skogen får åldras och ha sin egen livsstil. Syftet med naturreservatet är att bevara samt utveckla områdets vetenskapliga natur- och kulturvärden samt fornminnen.

Källa: Huddinge Kommun, Huddinge Naturguide

Additional Hints (No hints available.)