Skip to Content

This cache has been archived.

Annams: Decided to let this go to the grave. Thank you everyone for your logs!

More
<

Längs postvägen - Posthuset

A cache by annams Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/04/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En cache vid posthuset i Eckerö.
A cache at the post house in Eckerö.


[SVE]Eckerö post- och tullhus byggdes 1828 och ritades av Arkitekten Carl Ludvig Engel. Huset ersatte det förfallna posthuset i Storby och blev Rysslands gränsstation mot väster under många år. Under tiden 1950-1994 användes byggnaden av den finska staten som semesterhem för Postens anställda. Sedan 1994 förvaltar Landskapet Åland över denna kulturhistoriska byggnad. Posthuset inrymmer i dagens läge postrotemuseeet, flera gallerier och utställningsutrymmen, posten, ett café samt logi.

[ENG]Eckerö Post and Customs House was built in 1828 and designed by architect Carl Ludvig Engel. The house replaced the derelict post office in Storby and became Russia's border to the west for many years. During 1950-1994 the building was used by the State of Finland as a holiday home for employees in the postal service. Since 1994 the province of Åland administer this historical building. Today there is a museum of the postroute, several galleries and exhibition spaces, a café and a accommodation.


The post house in Eckerö

Fakta om Postvägen:
Under Sveriges stormaktstid 1611-1721 behövde man ha kontakt med de olika delarna men att få fram post var både långsamt och osäkert och det var inte alltid säkert att ett brev kom fram. Då behovet av en organiserad postgång blev uppenbar, instiftade den svenska Drottning Kristina år 1638 en postreform som innebar att posten skulle föras som budkavle från bonde till bonde, hela vägen från Stockholm till St Petersburg. Om man hörde posthornet ljuda skulle man fortast möjligast göra sig klar för avresa. Vägrade man eller dröjde, straffades man med fängelse. Och andra sidan så hade bönderna fina privilegier (ex skattelättnad) så länge man skötte sig. För bönderna i Grisslehamn (Sverige) och Storby (Åland) blev denna uppgift extra hård då dessa hade uppgiften att föra posten över Ålands hav, vilket många gånger var en mycket riskfylld färd, framför allt vintertid, där många miste sitt liv för ett brevs skull. Storby kallades också under en lång tid ”Änkornas by”.

Postvägen var nödvändig och överlevde även efter att Finland och Åland fallit i ryska händer under 1808-1809 års krig. 1828 upprättades Post- och tullhuset i Storby, Eckerö, som blev ett mäktigt monument för den yttersta utposten av det ryska storriket. Längs vägen fanns stenkummel på bergen, som visade postbåtarna vägen, medan kilometerstolpar vägledde de resande på land. Transporten över Ålands hav ersattes på 1850-talet av ångbåtar men i vissa delar av skärgården fortsatte verksamheten ända till 1910.

Idag är den gamla postvägen åter markerad på Åland med stenkummel och röda postvägsstolpar liksom i gamla dagar. Den går att följa hela vägen från Eckerös gamla postbrygga i väster till Brändö i öster och man kan lätt ta sig med bil eller cykel längs vägen och på stolparna finns informationsskyltar som berättar mer om speciellt intressanta platser. Eckerö post- och tullhus finns kvar idag och utgör en magnifik syn för dem som åker förbi på havet. Huset är delvist öppet för allmänheten, och har man tid, bör man gå dit och titta.

Facts about the post route
During Sweden's period as a great power 1611-1721 it was important to keep in touch with all parts of the kingdom by mail, but it was often a very slow and uncertain process, and a letter did not always arrive at its destination. Since the need for an organized postal service became obvious, the Swedish Queen Christina instituted a postal reform in 1638 which meant that the post would be transported from farmer to farmer, all the way from Stockholm to St Petersburg. When the post horn sounded, the farmers were obligated to depart as soon as possible. If they refused they were punished with prison. On the other hand the farmers had great privileges as long as they behaved. The farmers in Grisslehamn (Sweden) and Storby (Åland) had the task of bringing the mail and travellers over the sea, which many times were a very risky process , especially in winter when many lost their lives for the sake of a letter. Storby was during a period called “the village of the widows".

The postroute was necessary and survived even after Finland and Åland were occupied by Russia during the war of 1808-1809. 1828, the National Post and Customs House (Post- och tullhuset) was built in Storby, Eckerö. This house became a mighty monument of the last outpost of the Russian Empire. Along the postway there were cairns on the mountains, which guided the boats along the route, while kilometer posts guided the traveler on land. The transport across the sea, was replaced by steamboats in the 1850´s, but in some parts of the archipelago, the activity continued until 1910.

Today 
the old mail route onÅland is marked with red posts every kilometer, as in the old days. It can be followed all the way from the old post bridge in Eckerö in the west, to Brändö in the east. One can easily travel along the route by car or bicycle and on the posts there are information boards that tell more about the places you pass.

Eckerö Post and Customs House still exists today and is a magnificent sight to those passing by on the sea. The house is partially open to the public, and if you have time, you should visit the place.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

618 Logged Visits

Found it 591     Didn't find it 16     Write note 5     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 26 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.