Skip to content

AGT 39: Kocici skala / Kats rock EarthCache

Hidden : 10/19/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Kočičí skála Kats rock 39

Přírodní památka Kočičí skála, která se nachází v okrese Břeclav, vedle silnice vedoucí z Mikulova do Klentnice. Leží na katastru obce Mikulov. Správa CHKO Pálava.

Skalní relikt bradla ernstbrunnských vápenců izolovaný v polích. Erstbrunnské vápence jsou zastoupeny převážně brekciovitými světle šedými a hnědavě šedými biodetritickými vápenci vyššího tithonu až hauterivu. Tyto vápence představují karbonátový detrit splavovaný z pavlovské karbonátové plošiny a který se hromadil na jejím v. úpatí (ždánický sedimentační prostor). Při alpinských horotvorných pohybech v miocénu (tzv. štýrská fáze) byly tyto sedimenty odloučeny od podkladu a začleněny v podobě tektonických útržků tzv. bradel do stavby ždánického příkrovu. Vápence jsou zde ukloněny k východu.

V jihozápadní části skály byl v malém lomu v minulosti těžen vápenec. Vápence jsou celistvé sedimentární horniny. Mají bílou, šedavou barvu, ale jsou také červenavé, anebo se zbarvují i jinými odstíny, podle příměsí.
Kromě menší části příměsí jsou vápence tvořeny kalcitem CaCO3. Vápenec bouřlivě reaguje se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou, při jejich kontaktu se uvolňuje oxid uhličitý a vápenec šumí.
Vápence vznikají biochemicky a biomechanicky. Biochemicky vzniklé vápence jsou vápence, které byly vytvořeny biochemickými procesy organismů, například korálové útesy. Biomechanicky vzniklé vápence vznikají nahromaděním skořápek a ulit měkkýšů.

 

Tato lokalita sloužila i k pasení dobytka, avšak v dnešní době je již bez hospodářského využití. Lokalita je velice dobře dostupná. Byť jí nevede žádná veřejná cesta, je velice zatěžována návštěvností. Ohrožena je také chemickými postřiky okolních agrárně využívaných pozemků. Informační tabule uvádí, že se tato lokalita od roku 1997 pravidelně seče a byl odstraněn akát společně s dalšími křovinami, které se značně rozšiřovaly po celé lokalitě.

Z 270 druhů cévnatých rostlin se na lokalitě nachází 12 zvláště chráněných. Jsou to hlaváček jarní, hvězdnice zlatovlásek, koulenka prodloužená, len tenkolistý, lomikámen trojprstý, šalvěj etiopská, zvonek boloňský.

Skalní štěrbiny východních stěn PP obývá tařice skalní. Skalní podklad se stepní společností doplňují kosatec nízký a koniklec velkokvětý. Na západním svahu útesu směrem k silnici jsou k vidění suchá travní společenstva s válečka prapořitá, východní svahy pod skalou porůstají opět travní společenstva doplněná kalina tušalaj a hloh jednosemenný.

 

 

Regionální členění: Karpaty - bradlové pásmo - kopanický vývoj (příbradlový)
Stratigrafie: jura
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: geotop (turisticky zajímavé)

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Čím je tvořena Kočičí skála?
2) Vysvětlete, jak a z čeho vznikají sedimentární horniny?
3) Na informační ceduli zjistětě, čím je vrchol skály osazen a k čemu to slouží.
4) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Web: Wikipedie
Web:
Geology
 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

 

Additional Hints (No hints available.)