Skip to content

Piskovna Mricna #7 Traditional Geocache

Hidden : 10/20/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

V zarostlé pískovně se nachází arkózy. Narozdíl od pískovců obsahují v sobě i živec,který se v suchém klimatu nepřeměnil na kaolin. Občas obsahují i větší valouny hornin, které přinesly především přívalové deště.


Arkóza je zpevněná sedimentární hornina říčního vzniku vyznačující se střední až velkou zrnitostí. Má obvykle jílovitou základní hmotu a kalcit. Často je zbarvená do růžova (od růžových živců) nebo červena (od hematitu).

KEŠ JE SOUČÁSTÍ GEOLOGICKÉ SÉRIE

MAS "Přiďte pobejt!

Additional Hints (No hints available.)