Skip to content

Śluza Bajory Wielkie - Długopole - Kanał Mazurski Traditional Geocache

Hidden : 11/10/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ostatnia po stronie polskiej śluza na Kanale Mazurskim


Ostatnią po stronie polskiej śluzą na Kanale Mazurskim i niestety wybudowaną tylko w 20%, jest Śluza Długopole we wsi Bajory Wielkie. Jej poziom piętrzenia miał wynosić około 5 metrów, możemy tu zobaczyć początek formowania konstrukcji w tym okrągłe studnie spustowe. Na wale okalającym kanał zobaczymy ładny budynek mieszkalny wybudowany dla obsługi śluzy. Tuż obok istniał niegdyś most ale obecnie do domku śluzowego dojeżdża się po grobli powstałej po zasypaniu kanału w poprzek. Na skutek braku konserwacji obszarów odwadnianych przez kanał wile z nich powróciło do stanu naturalnego i stało się częścią powołanego tu rezerwatu "Kałeckie Błota" EN The last Polish side lock on the Canal Mazury and unfortunately built in only 20%, the lock Długopole near the village Bajory great. The level of dams was approximately 5 meters, we can see here the beginning of the formation of structure in the circular drain wells. On the shaft surrounding the channel will see a nice residential building built to handle locks. Right next to the bridge once existed but is now the home of the lock you reach the dam created after filling up across the channel. Due to lack of maintenance areas drained by the channel wile have returned to their natural state and become a part of the reserve established here called "Kalecki Mud"

Additional Hints (Decrypt)

pybfr gb gur jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)