Skip to content

Cmentarz rodowy rodziny Totenhoefer - Brzeźnica Traditional Geocache

Hidden : 11/14/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cmentarz rodowy właścicieli dóbr ziemskich Brzeźnica- Kałki


PL

Podczas wędrówek w poszukiwaniu urządzeń hydrotechnicznych nad Kanałem Mazurskim napotkałem pięknie położony na leśnym wzgórzu cmentarz. Jest to miejsce pochówku rodzin właścicieli ziemskich nieodległej Brzeźnicy i Kałek, rodziny Totenhoeferów. W pięknym otoczeniu starych drzew zachowały sie piękne nagrobki. Miejsce warte zobaczenia, niewiele jest nekropolii na Mazurach które zachowały się w tak dobrym stanie. 

EN

When hiking in search of hydraulic equipment Masurian Canal encountered beautifully situated on a wooded hillside cemetery. It is the burial place of Totenhoefer family who owned the farm Brzeźnica and Kalki. In the beautiful surroundings of old trees preserved the beautiful tombstones. A place worth seeing, there is little cemetery in the Masuria region which remained in such good condition.

Additional Hints (No hints available.)