Skip to content

Krim trail: #1 "Angry bear" Traditional Geocache

Hidden : 12/05/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


slovenski opisenglish description
Krim trail: "Angry bear" #1

S parkirišča se vrnemo približno 100 m nazaj do križišča, kjer opazimo oznake za Krim. Naprej sledimo asfaltirani cesti, ki nas pelje skozi vas navzgor. Po nekaj minutah hoje se asfalt konča in cesta se hitro spremeni v kolovoz, ki nas pripelje na razpotje. Nadaljujemo po levi poti v smeri Ledene jame (Krim levo in desno).

Pot nas bo popeljala iz Jezera, mimo Ledene jame in Planince na Krim. Za pot navzgor boste porabili približno 2h 30min hoje.

Krim je 1107 m visoka gora na južnem obrobju Ljubljanskega barja. Zaradi svoje lokacije in oblike je ena najbolj prepoznavnih gor v okolici Ljubljanske kotline, ki jo vsako leto obišče več kot tisoče planincev in izletnikov. Sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja je JLA vrh zaprla in na njem postavila radijski center, zaradi česar je bil vrh dalj časa zaprt za javnost. Od leta 1991 je vrh ponovno odprt za obiskovalce, na njem pa se nahaja tudi planinska koča, ki je odprta od torka do nedelje (ob ponedeljkih je zaprta).

V zimskih dnevih, ko v Ljubljanski kotlini več tednov prevladuje megla in nizka oblačnost, je izlet na Krim najbližja točka, kjer lahko poiščemo sonce. Dobil je tudi vzdevek ljubljanski vremenski prerok, saj naj bi oblak ali t.i. »kapa« okrog vrha napovedovala slabo vreme za okoliške kraje. Z vrha je lep razgled na Ljubljansko barje, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in tudi na del Julijskih Alp.

Vir: Dom na Krimu

Prinesite svoje pisalo! Če pisala nimate, zadostuje tudi foto-log z imenom zakladka na logbooku. Nikakor pa kot dokaz vašega obiska v zakladek ne odlagajte raznih kamenčkov, vejic, listkov, ipd.!Krim trail: "Angry bear" #1

From the parking lot you go back about 100m to the junction where you see the mark for Krim. Next, you follow the paved road that leads up through the village. After a few minutes of walk the asphalt ends and the road quickly turns into a dirt track that leads to a crossroads. Continue on the left path in the direction of Ledena jama (Krim left and right).

The path will lead you from Podpeč lake (Jezero), through Ledena Jama and Planinca to Krim. For the way up you will need about 2h 30min of walking.

Krim is 1107 m high mountain on the southern outskirts of the Ljubljana moor. Due to its location and shape is one of the most recognizable mountains in the vicinity of the Ljubljana basin, which annually attracts over thousands of mountaineers and hikers. In the mid-seventies JLA built a radio center on top, which was the reason why the top was long closed to the public. Since 1991, the top re-opened to visitors. There is also a mountin hut on top, which is open from tuesday to sunday (closed on mondays).

In winter days, when fog and low cloud dominates several weeks in the Ljubljana basin, the trip to the Krim is nearest point where you can find the sun. He was given the nickname Ljubljana weather prophet, because the cloud or so called "Cap" around the top predicted bad weather for the surrounding villages. From the top there is a beautiful view of the Ljubljana moor, Karavanke, Kamnik-Savinja Alps and also part of the Julian Alps.

Source: Dom na Krimu

Bring your own pen! If you don't have a pen, you can also do a photo-log of cache's name in loogbok. Do not leave any objects in the cache as a proof of your visit!Additional Hints (Decrypt)

fbžvgwr qerib-fxnyn / pbrkvfgrapr gerr-ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)