Skip to content

This cache has been archived.

ValenReviewer: Archivace listingu keše. Protože výzvy k obnově nebyly vyslyšeny, jsem nucen keš archivovat. Takto archivovanou keš již nelze odarchivovat, v případě zájmu o obnovu keše je nutné založit nový listing.

More
<

#02 CZ/PL - Bludicka na Dubim vrchu

A cache by LucMon Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/12/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato noční keš je zařazena do série 10 keší po zajímavých místech česko-polského příhraničí. Finální desátou keš „Krnovský poklad“ získáte pomocí dosazení číslic do souřadnic, která najdete v keškách, případně je získáte ze splněných úkolů na místech samotných. Pro prvních 10 nálezců finálky je připravena drobná cena. Ale nezoufejte, také další keškaři si mohou vzít za nález finálky vyrobené CWG a to do vyčerpání.Dubí vrch

Naučná turistická stezka Dubí je součástí jednoho z pěti základních bodů plánovaného Městského turistického okruhu. Je dlouhá asi 5 km a celkem náročný okruh vede po pěšinách a lesních cestách kolem stejnojmenného vrchu (558 m n. m.). Stezka začíná  u kapličky na okraji zámeckého parku v Hynčicích. O obnovu historických lesních chodníků navazujících na zámecký park se zasloužili učitelé a děti ze Základní školy v Městě Albrechticích, členové místního Turistického oddílu TJ a zaměstnanci Lesní správy. Na stezce se nachází místo s vyhlídkou na Město Albrechtice s krytým odpočívadlem a na několika místech na trase jsou umístěny lavičky. Trasa je středně náročná a vhodná spíše pro pěší turisty než pro cyklisty. Vede hezkými místy s mnoha skalními výchozy a pestrými lesy.

Ke keši:

Na úvodních souřadnicích keš nehledejte a lovte v noci. Na tomto místě můžete odstavit své geovozidlo, zapnout baterku a hledat značky, které vám postupně budou ukazovat cestu k cíli. Potřebujete s sebou opravdu silnou baterku! Při odlovu dbejte zvýšené opatrnosti, ať se nikomu nic nestane. Budete se pohybovat v terénu, kde jsou skály, proto se zdržujte v těsné blízkosti světýlek. Keš absolvujte alespoň ve dvou z důvodu bezpečnosti a nejlépe bez dětí. S těmi se zde projděte raději ve dne. Prosím nechte vše na svém původním místě. Tato keš je součástí série 10 keší, v rámci které hledáte číslice nebo plníte úkoly pro dosazení do vzorce k nalezení finálky. Na konci cesty tedy najdete také jedno „číselko“. Keš je umístěna cca 4 metry vlevo od konce cesty a pro první jsou připraveny malé dárečky. Odlov keše vám zabere asi hodinu.


Naučná stezka je také krásná k vidění přes den, můžete si tedy čas zde strávený prodloužit. Skály schovávají vytesané malůvky staré několik desítek let. Blízko je dalších pár keší, krásná rozhledna Na Hraničním vrchu, případně si můžete zahrát golf, který je nedaleko.

PL

Skrytka jest zaszeregowana do serii 10 skrytek dotyczących interesujących miejsc pogranicza czesko-polskiego. Ostatnią finałową dziesiątą skrytkę „Krnovski skarb” można zyskać poprzez wprowadzenie cyfr do układu współrzędnych, które można znaleźć w skrytkach, ewentualnie można je uzyskać na miejscu po spełnieniu zadań. Dla pierwszych 10 znalazców finałowej skrytki przygotowana jest mała nagroda. Ale nie należy się martwić, także kolejni poszukiwacze skrytek mogą za znalezienie finałowej skrytki wziąć sobie drewniane kółeczka (wyprodukowane przez CWG), aż do ich wyczerpania.


Ścieżka dydaktyczna Dubí (Dębowa) jest częścią jednego z pięciu podstawowych punktów planowanego Miejskiego Szlaku Turystycznego. Ma około 5 km długości i jest dość trudną trasą wiodącą po ścieżkach i traktach leśnych wokół wzgórza o tej samej nazwie (558 m n.p.m). Ścieżka rozpoczyna się przy kapliczce na skraju parku zamkowego w Hynčicach. W odbudowie zabytkowych dróżek leśnych wiodących do parku zamkowego pomogli nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej z miejscowości Město Albrechtice, członkowie lokalnego oddziału TJ (tělovýchovná jednota) oraz pracownicy Administracji Leśnej. Na szlaku znajduje się miejsce z punktem widokowym na Město Albrechtice z zadaszonym miejscem do odpoczynku, a w kilku miejscach na trasie znajdują się ławki. Szlak jest średnio trudny i bardziej nadaje się do pieszych wędrówek niż wycieczek rowerowych. Wiedzie przez piękne miejsca z wieloma tworami skalnymi przez kolorowe, zróżnicowane lasy.


O skrytce:

We wstępnych współrzędnych nie można odnaleźć skrytki. Należy poszukiwać jej w nocy. W tym miejscu można zaparkować swój geopojazd, włączyć latarkę i szukać znaków, które stopniowo pokażą Państwu drogę do celu. Należy zabrać ze sobą naprawdę mocną latarkę! Podczas poszukiwań należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących. Będą się Państwo poruszać po skalistym terenie, więc należy zawsze przebywać w oświetlonym miejscu. Zaleca się, by tę skrytkę zdobywać przynajmniej we dwie osoby i najlepiej bez obecności dzieci. Z dziećmi lepiej wybrać się tu na spacer w dzień. Bardzo prosimy, by wszystko pozostało na swoim pierwotnym miejscu. Ta skrytka jest częścią serii 10 skrytek. W ramach tej serii poszukuje się cyfr lub wykonuje zadania w celu wprowadzenia danych do wzoru służącego do znalezienia finałowej skrytki. Dlatego na końcu drogi należy znaleźć także jeden „numerek”. Skrytka jest umieszczona ok. 4 m po lewej stronie od końca drogi, a dla pierwszych znalazców są przygotowane drobne nagrody. Znalezienie skrytki zajmuje około godziny.

Szlak jest warty, aby zobaczyć go w ciągu dnia, więc można przedłużyć pobyt w tym pięknym miejscu. Skały ukrywają ryciny wyryte przed kilkoma dziesiątkami lat. W pobliżu znajduje się parę kolejnych skrytek, piękna wieża widokowa na Górze Granicznej, można też zagrać w golfa, który także jest niedaleko.Do série patří tyto keše:

Additional Hints (Decrypt)

xqb xhgá, gra anwqr / Xgb jlqboljn, gra manwqmvr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.