Skip to content

Savolainen sutkautus VII: Saaristokatu Traditional Geocache

Hidden : 12/30/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tämä kätkö jatkaa allekirjoittaneen tekemän Savolainen sutkautus sarjaa. Sarjan kätköt ovat varsin savolaisia ja tästä syystä ennen aikainen hiusten harmaantuminen voipi olla mahdollista joiden kätköjen kohdalla. Sarjan tarkoituksena on tarjota haasteista lajia harrastaville ja kätkön etsimiseen kannattaa varata aikaa.


Savolainen sutkaustus VII, esittelee vastarannalla näkyvän saaristokadun siltoineen.

Kadun syntyvaiheet ajoittuvat 1980- ja 90-lukujen vaihteeseen, jolloin alueet laajenivat Petosen kaupunginosassa koko ajan kauemmaksi keskustasta. Samalla keksittiin, että tuolloin yli kymmenen kilometrin päässä olevien Rautaniemen ja Lehtoniemen alueiden matkaa voidaan keskustasta lyhentää rakentamalla reitti Kallaveden ylitse. Eteläisen pengertien nimellä kulkevasta väylästä tehtiin erilaisia selvityksiä ja kaupunki hyväksyi 1990-luvun puolivälissä kadun alustavana varauksena kaupunkirakennesuunnitelmaan, mutta tuulta purjeisiin hanke sai vasta noin 10 vuotta myöhemmin, kun rakennettavat alueet etääntyivät entistä kauemmaksi keskustasta.

Saaristokadun pituus Keilankannasta, tulevasta Saaristokaupungin keskuksesta Kuopion torille johtavalle Tasavallankadulle on hieman yli neljä kilometriä. Pääosaltaan katu on kaksikaistainen ja sillä on kevyen liikenteen väylä kadun länsipuolella. Kärängässä kadun itäpuolella on lisäksi jalkakäytävä. Kevyen liikenteen väylän leveys on 4 metriä, mutta siltojen kohdalla väylä levenee 5 metriin. Kadun mitoitusnopeus on saaristojaksolla 40 km/h. Kadulla on saaristojaksolla neljä vesistösiltaa, joiden yhteispituus on 500 metriä. Sillat ovat nimetty kuopiolaisten taitelijoiden mukaan. Keilankannan kanavan ylitse johtavan sillan lisäksi on Kaivannonlahteen asennettu veneen mentävä rumpu. Mannerosuuksilla on Kumpusaaressa yksi risteyssilta ja alikulkukäytävä ja Lehtoniemessä yksi alikulkukäytävä. Saaristojaksolla kadun kuivatus on hoidettu pääasiassa yksipuolisin kallistuksin. Katuympäristö on huolella rakennettu. Kadulla olevien kolmen maisemaportin lisäksi ympäristössä on käytetty erilaisia kiveyksiä ja luonnonmukaisia istutuksia. Lehmuksia on katuympäristöön istutettu noin parisataa. Kadulla olevat meluaidat on rakennettu louheesta ja puusta. Kärängän sillan kohdalla on melukaiteissa käytetty lasia.

Rakennustyöt alkoivat sekä saaristojaksolla että Keilankannassa lähes samanaikaisesti keväällä 2006. Keilankannan silta ja kanava saatiin
valmiiksi vuoden 2007 aikana. Vuonna 2008 aloitettiin Saaristokadun loppuosuuden rakentaminen. Tällöin 4 kilometrin matkalla oli yhtä aikaa 4 työmaata käynnissä. Saaristojakson osalta suurimman haasteen antoivat aikataulu ja työtapa. Katua pystyi rakentamaan käytännössä vain yhdeltä suunnalta, josta katupenkereen kiviaines tuli. Ensimmäisen ja pisimmän Ellen Thesleffin sillan osalla urakoitsija teki riittävän leveän apusillan, jotta siltaa voitiin rakentaa yhtä aikaa louheen kuljettamisen kanssa. Kaksi seuraavaa siltaa olivat lyhyempiä ja työn aikana ne ajettiin umpeen louhetta. Kaikki saaristojakson vesistösillat rakennettiin teräsputkipaaluille kallion varaan. Syvimmät paalutukset ulottuivat 26 metrin syvyyteen vedenpinnasta. Saaristokadun kaikki kalliorakenteet, kuten penkereet rakennettiin Kumpusaaresta saatavasta louheesta.

Katua käyttää tällä hetkellä yli 4 000 ajoneuvoa päivittäin.

Sitten hieman itse kätköstä:

Kätkö on rauhallisen rantapolun varrella. Kätkön luokse voi kesällä myös saapu soutaen. Liikkuessa kalliolla, joka viettää jyrkästi Kallaveteen kannattaa varoa märkää sammalta, sillä jalka lähtee helposti alta tilaisuuden tullen. Kesällä tästä ei varmaankaan ole suurta haittaa, mutta uima taidottomalle se voi olla vaaran paikka.

Kätkö on löydettävissä alkutalvella tietyn aikaan, olosuhteista riippuen.

Kätköön voi jättää matkalaisia.

HUOM! Kätkössä on lokikirja, kynä ja teroitin sekä kuiviketta.

Kaksi Iisalmen miestä löysi aseman vessasta akvaviittipullon. Toinen maistoi ensin ja totesi:
- Kah maistahan sinnäi!
Kaveri maistoi ja totesi:
- Kah kusta!
- Kah sitähän minnäi!

Saatuasi nimet lokiin palauta kätkö paikoilleen huolellisesti, niin kuin sen tuleekin olla... Tiedät kyllä 

Isäntä sai kirkonkylän kaupassa väkisin uuden tuttavuuden.
- Täällä Savossa tutustuu nii-in helposti! liverteli ikäneito Hempponen hänelle, tunnen jo nyt pastorin, nimismiehen, opettajan... Sanovat ne, että täällä kirkonkylässä on muuan hullukin, mutta häntä en sentään tunne.
- Minä just olen se hullu! mörähti isäntä käyttäen tilaisuutta hyväkseen, ja neiti Hempponen katosi äkkiä.

Äläkä sitten SPOILAA eli paljasta kätköstä mitään ylimääräistä muille. Tämä sen vuoksi, että muut sinunkin jälkeen kätköä etsivät saisivat nauttia kätkön etsimisestä ja löytämisen riemusta ihan aidosti.

Additional Hints (Decrypt)

Äyä bgn uneun-nfxrygn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)