Skip to Content

<

Tour de Palava

A cache by Martuli Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/18/2014
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


panorama


CZ verze: Ahoj kačerky, kačeři, kačírci a kačeřata. Všechny, které baví se škrábat na všemožné kopce, vyvýšeniny a pahorky a nezaleknou se atributů srdečně zveme na další naši procházku! Po zkušenosti ze dvou eventů Tour de Pálava a Tour de Pálava vol.2 jsme se rozhodli potěšit leckteré oko a hlavně nohu turistů, kteří aktivně hledají důvod, proč se projít /sem vrátit a zároveň našli výmluvu, proč se eventů nemohli zúčastnit a tyhle procházky je tak minuly. Protože o Pálavě toho bylo už napsáno a řečeno mnohé, budeme se soustředit jen na fakt, že je potřeba na trase cca 23 kilometrů najít 15 odpovědí na otázky, které vám dopomůžou najít finální krabičku.

Vyjdete z malebné vísky Pavlova z úvodních souřadnic a půjdete po zelené turistické značce na první cíl úvodního výhledu a to na zříceninu hradu Děvičky (Dívčí hrady).Odtud se vydáte po červené směrem na Děvín, kde Vás čeká výhled na komplení vodní dílo Nové Mlýny a dále kolem vysílače a další vyhlídky, tentokrát směrem na Stolovou Horu a Klentici. Potom hurá dolů k rozcestníku Soutěsky, pramene a kolem Obory po zelené na modrou kolem Skály Martinky a Velkého špuntu, Trůnu a Skalního města dojdete k Perné - rozcestníku. Odtud půjdete kousek po silnici, abste se za asi 350 metrů opět napojili na červenou a vyšplhali ke zřícenině Sirotčího hrádku. Dále Vaše kroky budou směřovat přes Stolovou horu a její vyhlídky dále po červené na silnic, kde Vás vedle silnice čeká skalní útvar Kočičí skála. Z ním zahnete ze silnice směrem na Turold a jeho výhled na Mikulov. Postupně sestoupíte do lomu a půjdete k Mariánskému Mlýnu. Od něj Vás čeká poslední výstup kolem lomu s výhledem na zatopenou čast zpoza přírodní rezervce Svatý kopeček cíl celého eventu a to kostel Sv. Šebestiána a poslední výhled na Mikulov.


z Mikulova do Pavlova

A nyní k otázkám:

A: N 48°52.625', E 16°40.026' Pavlov

Na začátek rozehřívací dotaz – jaké číslo je vedle nápisu Viniční tratě I. - odrůdy bílých vín?

B: N 48°52.564', E 16°39.717'Dívčí Hrad

Pod hradem na severním úbočí stojí skalní útes(y), viditelné z cesty. Kolik jich je..?

C: N 48°52.530', E 16°39.644' Dívčí hrad, zřízenina, odbočka

kolik je tu šipek s turistickými značkami?

D: N 48°52.045', E 16°39.069' Děvín pod vysílačem - vyhlídka

Z kolika vodorovných dřev je sestrojen podstavec informační cedule?

E: N 48°52.162', E 16°39.010'Děvín, vysílač

Na kolika patkách stojí příhradová konstrukce vysílače Děvín?

F: N 48°51.673', E 16°38.712' Soutěska, pramen

počet nosnych sloupku v pristresku u rozcestniku

G: N 48°51.987', E 16°38.497'Nad soutěskou

Skákání s ultralehkými padáky zde zakazuje zákon..

H: N 48°51.948', E 16°38.089'Pod Martinkou

NS Děvín – skály a skalnaté svahy – kolik mm zde nepřesahuje ovsenka žebernatá?

I: N 48°51.166', E 16°38.583' Perná – rozcestí

Jak je to daleko po červené do Klentnice-rozcestí x2? (výsledek vzdalenosti vynásobte dvěma)

J: N 48°50.720', E 16°38.403'Sirotčí Hrádek

kolik bylo staříku, které měli za blázny a chodili si nahoru a dolů prohlížet zříceniny?

K: N 48°50.428', E 16°38.251'Stolová Hora

kolik je na ní vysílacích stožárů?

L: N 48°50.196', E 16°38.324' Pod Stolovou Horou

Pod Tabulovou horou – 38L

M: N 48°49.187', E 16°38.388' Turold vysílač

jaká je ciferace nadmořské výšky zaokrouhlené v přesností na stovky metrů u vysílače na Turoldě?

N: N 48°48.894', E 16°38.318' Turold (Lom)

Kolik je lavic v altanku u spravni budovy jeskyne Turold?

O: N 48°48.394', E 16°38.741'Svatý Kopeček

Pocet jednotlivých tyčí mříží v jednom kulatém okénku na úrovni přízemí, zezadu kostela Sv. Šebestiána

Pozor, 6.4.2015 byly změněny souřadnice místa finále a s nimi i vzorec pro jejich výpočet.
Pozor, 1.3.2017 byly opět změněny souřadnice místa finále a s nimi i vzorec pro jejich výpočet.
Pozor, 17.4.2018 byly zase změněny souřadnice místa finále a s nimi i vzorec pro jejich výpočet.

Nyní , pokud už máte vše, potřebujete jenom vzoreček na dopočítání finále:

N [E] [G-1] ° [M] [N] . [2xJ] [H-1] [L-3]

E [K] [C] ° [A] [Dx2] . [F-3] [B+H-2] [O-1]

(Závorky mezi sebou nenásobte)

Hint pro finále i doplňující rady, jak se ke keši dostat získáte po ověření v následujícím odkazu:

Keš už byla potřetí ukradená/zničená a tak prosím, dávejte pozor, kdo Vás pozoruje a maskujte do původního, na první pohled rozhodně neodhalitelného stavu - v místě finále se můžou na dohled pohybovat mudlové!


Upozornění:Prosím zvažte, zda máte trpělivost a chuť se projít 23 kilometrů s převýšením 827 metrů. Přesto, že mapy.cz tvrdí, že Vám na výlet budou stačit 3 hodiny a 43 minut, rezervujte si celý den, vybavte se svačinkou a dostatkem pití. Podle počasí zvolte vhodné oblečení více vrstev, které postupně budete moci odkládat, stejně jako zvažte výbavu v podobě slunečních brýlí nebo pláštěnky, rozhodně však nepodceňte vhodnou turistickou obuv. Více než žádaným příslušenstvím je pro tuto multinku fotoaparát, dalekohled či malíř se specializací na krajiny.vyskovy profil

Fotky z Pálavy jako příloha logů jsou rozhodně vítány, prosím o nefocení finále a okolí jeho uložení, ať se nedevalvuje hodnota ušlé cesty k finále.EN version: Hi cachers, everybody who likes walking on all kinds of hills, mountains and peaks and is not scared of attributes is cordially invited to our next trip! After the experience with the two events - Tour de Palava and Tour de Palava vol.2 we decided to please the eyes and mainly legs of tourists, who are actively searching for a reason to walk or come back to Palava and to those who had found an excuse why they could not attended these events so they missed these walks. Because a lot was already said and written about Palava, we will just focus on the fact that it is necessary to find answers to 15 questions on about 23 kilometers long way that will help you to find the final cache.

You will walk from scenic little village Pavlov from the initial coordinates on the green tourist way up to the first waypoint - the ruins of castle Devicky. From there walk on red tourist way towards Devin, where you can enjoy views of the whole water space of dam Nove Mlyny, and continue around the transmission tower and the next scenic view point on Stolová hora and Klentnice. From that place, continue down to the Souteska and around Obora on the green tourist way to blue tourist way and walk around rock Martinka, Velky Spunt, Trun and Skalni mesto until you reach the guidepost in Perna. From there you have to go few meters on the roadway and approximately after 350 meters continue again on red tourist way and be heading to the ruins of castle Siroci hradek.


Here are the tasks:

A: N 48°52.625', E 16°40.026' Pavlov

Warm-up question for the start - What is the number next to the title Viniční tratě I. - odrůdy bílých vín?

B: N 48°52.564', E 16°39.717'Dívčí Hrad

Under the castle on the north hillside is/are rock formation(s) visible from the way. How many of theme are there?

C: N 48°52.530', E 16°39.644' Dívčí hrad, zřízenina, odbočka

How many tables ("arrows") with tourist ways are on this guidepost?

D: N 48°52.045', E 16°39.069' Děvín pod vysílačem - vyhlídka

The informative sign/table "NS Děvín" is composed besides other shapes also from horizontal shapes. How many of horizontal shapes are on the base of the table?

E: N 48°52.162', E 16°39.010'Děvín, vysílač

How many legs have the standing frame construction of transmission tower Devin?

F: N 48°51.673', E 16°38.712' Soutěska, pramen

How many supporting columns have the shelter near the guidepost?

G: N 48°51.987', E 16°38.497'Nad soutěskou

Which low is forbidding jumping with the ultralight parachutes?

H: N 48°51.948', E 16°38.089'Pod Martinkou

On the informative table "NS Děvín - skály a skalnaté svahy" find how many milimetres Chondrina arcadica clienta (in czech ovsenka žebernatá) does not exceed?

I: N 48°51.166', E 16°38.583' Perná – rozcestí

How far is Klentnice-rozcesti on the red tourist way from this point? (Multiple the number by 2)

J: N 48°50.720', E 16°38.403'Sirotčí Hrádek

How many of old man, that were considered as a madman, was going up and down to look at the ruins?

K: N 48°50.428', E 16°38.251'Stolová Hora

How many masts are on the Stolova hora?

L: N 48°50.196', E 16°38.324' Pod Stolovou Horou

Pod Tabulovou horou – 38L

M: N 48°49.187', E 16°38.388' Turold vysílač

Digital root of altitude rounded to hundred meters by the transmittion tower on Turold?

N: N 48°48.894', E 16°38.318' Turold (Lom)

How many benches are in the bower near the building?

O: N 48°48.394', E 16°38.741'Svatý Kopeček

number of pieces chains in one rounded little window in backyard of St. Sebestian church.


ATTENTION, April 6, 2015, the formula for getting the final coordinates was changed.
ATTENTION, March 1, 2017, the formula for getting the final coordinates was changed again .

Now, if you have all the information, you need just the formula and compute the final coordinates:

N [E] [G-1] ° [M] [N] . [2xJ] [H-1] [L-3]

E [K] [C] ° [A] [Dx2] . [F-3] [B+H-2] [O-1]

(Do not multiply the brackets between themselves)

Hint for finding cache and advices how to reach the final coordinates are written in geocheck after you enter the correct coordinates:

The cache has already been stolen, so please be careful who is watching you and camouflage the cache as it was, definitely to undiscovered state - Muggles can walk near the cache!


Note: Please consider whether you really want to walk 23 kilometers with an elevation of 827 meters. Despite mapy.cz declares that the trip took up to three hours and 43 minutes I would recommend you to plan it as a whole day trip and take the snack and enough water to drinking. Depending on the weather, choose appropriate clothing (more layers that you can gradually take off), as well as consider the sunglasses or raincoats, but certainly do not underestimate good hiking shoes. More than desirable accessories for this multicache is camera, binoculars or a painter specializing in painting landscapes.vyskovy profil

Enclosed photos Palava to your logs are definitely welcome; please do not take photos of final cache and near surroundings.

("Thank you" Barca89 for this translate into EN version! )
Flag Counter
Additional Hints (Decrypt)

i TrbPurpxh / Va Trbpurpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.