Skip to content

Pramen Polenky Traditional Geocache

Hidden : 01/11/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Pramen drobné říčky Poleňky, která teče od malého rybníka u Libkova do Dolan.
EN: Source of small river Polenka with pond near the village Libkov.

Závěr rybníku se Svatou Markétou
Závěr rybníku se Svatou Markétou

Libkov možná někteří znáte jako vesnici, kterou projíždíte při cestě mezi KdyníKlatovy. Je to ale také ves, kde pramení potok Poleňka. K jednomu z pramenů tohoto potoka Chudenické vrchoviny vás zveme. Nalijme si rovnou čistého vína: ač vás zveme k pramenu, nikdy jsme jej vlastně neviděli, neboť s prameny je to v Libkově trochu zamotané.

Prameny Poleňky

Rybník s Čerchovem z rozhledny na Sv. Markétě
Rybník s loučimským kostelem a Čerchovem

Na jižních svazích Kulatého vrchu (659 m), v úžlabině zvané "Nade vsí", je v nadmořské výšce okolo 580 m několik pramenů. Voda se do nich pravděpodobně sbírá z výše položených lesů, což potvrzuje pokles vydatnosti pramenů po holosečném zpracování kalamity v roce 1979. Voda těchto pramenů je jímána do nepříliš hlubokých studní, odkud napájí obecní vodovod. Voda zbývá i pro drobný potůček, který protéká zatrubněný středem Libkova, kde napájí návesní rybník a dále teče podél silničky vedoucí do Miletic. Pamětníci vzpomínají na delší sucha v roce 1976, kdy potok zcela vyschl. Tento potůček je v Základní mapě ČR značen jako Poleňka.

Jako pramen Poleňky je též označována – a to dokonce cedulkou – betonová skruž za novým rybníkem pod Libkovem. Ale pramen v ní není – na dně šachty uvidíte v korýtku protékat hotový potůček. Starosta Jan Pflanzer vzpomíná na studánku, která se nacházela přibližně 100 metrů západně od této skruže. Nikdy nevysychala a při suchu v roce 1947 si pro její vodu chodil celý Libkov. Avšak v roce 1962 se rozhodl člověk poručit přírodě i za Libkovem a při budování meliorací studánka zanikla. Kdesi na pastvině se tedy do meliorační trubky sbírají první kapky druhé zdrojnice Poleňky.

Skruž nad pramenem

Pokud se podíváte západním směrem dnes, uvidíte na východním svahu Libkovské hůrky malý domek. Stojí nad vrtem hlubokým 24 metrů, který je zdrojem vody pro obecní vodovod, přičemž přebytečná voda posiluje druhý potůček. Vrt proniká do prostoru tektonického zlomu zaplněného vodou. Voda provází i pokračování tohoto zlomu, neb nad Loučimí, pod Modlínem a pod Branišovem jsou v místě průchodu zlomu prameniště či alespoň vrty zásobující obecní vodovody.

Jaký z potoků je tedy Poleňkou? Zřejmě první, protékající vsí, neb má o pár set metrů delší tok, pramení ve vyšší nadmořské výšce a je za Poleňku označen v Základní mapě. Skruž za rybníkem je asi jen tzv. turistickým pramenem. Oba potoky však spojují svahové až nivní sedimenty vzniklé z výše položeného rohovcového podloží, ve kterých pramení. Pod Libkovem se oba potoky stékají a o Poleňce už odtud nemůže být dále pochyb.

Kam míří a jaká je dále?

Údolí Poleňky u Bukové

Poleňka (hydrologické pořadí 1-10-03-049) teče od Libkova střídavě severovýchodním a severozápadním směrem širokým údolím. Přítoky má z obou stran, ale jen ty levostranné mají jména. Po několika drobných přítocích posiluje za Vílovem Dubovkou a Rudoltickým potokem, za nedalekým Mlýncem přitéká Černíkovský potok. Dále protéká okrajem Poleně a dále vískou Poleňkou, za kterou do ní vtéká opět zleva nejprve Bezpravovický a blízko Slatiny Bělýšovský potok. Následně se Poleňka stáčí téměř k východu, aby překonala Doubravecký hřeben mezi BělýšovemVelkou Doubravou v údolí hlubokém 300 metrů. Zbytek svého toku teče po rovině a za Dolany se po 18 kilometrech vlévá zleva do Úhlavy, když odvodnila povodí o rozloze 88,16 km2.

Obvykle jde k klidný pstruhový potok tekoucí kulturní krajinou mezi loukami a poli, zastíněný stromy na březích, ale při srpnových povodních v roce 2002 průtok Poleňky v Dolanech dosáhl hranice 50 m3/s! Pro vaší lepší představu šlo tehdy o polovinu větší průtok, než má Berounka průměrně při ústí do Vltavy!

Rybník

Rybník v Libkově
Rybník v Libkově (větší rozlišení)

Vraťme se ale ještě na chvíli k Libkovu, kde druhý pramen napájí krásný rybník hruškovitého tvaru. Kdysi tu bývala pastvina, asi značně vlhká, neb se těmto pozemkům říkalo "v rybníčkách". V roce 2005 zde byl obcí s přispěním dotací vybudován rybník, aby především zadržoval vodu v krajině. Zaujímá rozlohu 6630 m2 a při normální hladině v nadmořské výšce 553 metrů zadržuje 10 170 m3 vody. Voda pocházející jen z blízkých meliorací pastvin a vrtu je čistá a v letních měsících láká ke koupání, k čemuž přispívají i upravené travnaté břehy.

Turistické odpočívadlo

Nejde však o žádnou sterilní nádrž bez života. Úzká a mělká část při vtoku potoka je několik let po výstavbě biotopem jistě zajímavým pro objživelníky a vodní hmyz. V celé nádrži jsou také chovány ryby, díky kterým se v listopadu 2008 mohl konat nultý ročník rybářských závodů. Osmnáct rybářů soutěžilo o největšího kapra a o nejdelší řetěz ulovených ryb. Téměř půlmetrového kapra vytáhl klatovský rybář Milan Hyťha, řetěz o největší délce 410 cm poskládal Luboš Vanka.

Poděkování: Rádi bychom poděkovali Janovi Pflanzerovi, starostovi obce Libkov, za mnoho zajímavých a jiným způsobem nezjistitelných informací.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] ivfí an fzepxh, ppn 150 pz. Ceífghc bq ybhxl... [EN] Vg unatf ba n fcehpr gerr, ng n urvtug bs nobhg 150 pz. Npprff sebz gur zrnqbj...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)