Skip to content

Tunel Mystery Cache

Hidden : 01/01/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nie nejedná sa o skutočný tunel,ani o tunel typu ekonomického trestného činu,ale o podjazd pod železnicou.Podjazd je svojim spôsobom tiež istý typ tunela hĺbeného povrchovým spôsobom.

vlak-3

Železnica je druh pozemnej dopravy tovaru a osôb po umelej dopravnej ceste (železničná trať; spravidla koľaj) patrične vybavenej technickým zariadením, a to v miestnej aj diaľkovej preprave. „Železnica“ označuje aj železničnú trať alebo súbor činností a zariadení spojených so železničnou dopravou. Vývoj železnice v 19. a dlho aj v 20. storočí bol ukazovateľ priemyselného rozvoja. Vozidlá železnice premávajú spravidla na železných kolesách po koľajniciach spočiatku zo železa, neskôr zo zliatiny s majoritným zastúpením ocele. Okolesie na kolesách zabezpečuje, že vozidlá zostávajú na koľajniciach. Pohon vozidiel je daný rôznymi strojnými náhonmi vo vozidlách (motorový vozeň) alebo špeciálnymi hnacími vozidlami (rušeň) – v začiatkoch železnice sa používali najmä kone.Tomu zodpovedala aj rýchlosť prepravy po železnici.Neskôr po vynájdení a zdokonalení parného stroja sa tento začal používať v parných rušňoch zabezpečujúcich dopravu nákladov a prepravu osôb na železnici.Tým podstatne vzrástla aj rýchlosť dopravy na železnici.Parné rušne v časoch najväčšej slávy dosahovali rýchlosť až 150 km/hod(rekord parný rušeň Mallard 202,7 km/hod.)Neskôr sa na pohon rušňov začal používať dieselový a elektrický pohon.Dnešné rekordy v rýchlosti na železnici dosahujú hodnoty okolo 550 km/hod(TGV POS 4402-574,8 km/hod),a vlak typu MAGLEV(čo je vlak pohybujúci sa na magnetickom princípe pohonu so špeciálnou traťou) v Japonsku ešte o kúsok vyššiu rýchlosť-581 km/hod. Vlaky sa pohybujú po železničnej trati,ktorú tvoria koľajnice upevnené na podvaloch z impregnovaného dreva,ocele alebo betónu.Koľajnice s podvalmi sú uložené v železničnom zvršku ktorý tvorí lôžko z drveného štrku. Dnešné požiadavky kladené na železnicu si vyžadujú, aby bola zabezpečená bezpečná a rýchla doprava osôb a materiálov.Na to sa využívajú rôzne zabezpečovacie zariadenia a technické riešenia, ktoré majú zabezpečiť,aby nedochádzalo ku kolíziam s cestnou dopravou.Napríklad mosty,tunely,nadjazdy a podjazdy.Jedno také stavebno-technické riešenie Vám chcem predstaviť.

Ku cache:

Nie nejedná sa o skutočný tunel,ani o tunel typu ekonomického trestného činu,ale o podjazd pod železnicou.A jedná sa vlastne o dva tunely tesne za sebou.Podjazd pod železnicou bolo nutné vybudovať pri rekonštrukcii železničnej trate číslo-indícia a,na traťovú rýchlosť-indícia b,pretože došlo k prerušeniu cesty do časti obce tým, že sa uzavrelo stávajúce železničné priecestie. Podjazd bol odovzdaný do prevádzky v roku 20xx-indícia c.Nad podjazdom vedie železničné koľajisko s počtom koľají-indícia d.Pri počítaní koľají nevstupujte do koľajiska,je to životu nebezpečné!

Súradnice finálu sú:

49 02 2uv   018 17 5yz

u= u={(B-A)+(C*D)}-(A-C-8)
v
= v={[(B+80)-(C*D)]/3C}+2
y
=y=A/C-D
z
=z=(D*A)/(A/D)-2C

kontrola celkový súčet vypočítaných čísel(u+v+y+z) je 13 súčin 0.

Začneme na železničnej stanici na súradniciach   49 02.075   018 17.433.Tu cache nehľadajte,môžete tu maximálne odparkovať svoje geotátoše. Prajem ničim a nikým nerušený odlov,ale neodporúčam odlov v čase od 05ºº do 07ºº(čo asi nikto nebude robiť), v čase od 13ºº do 16ºº a v čase od 21ºº do 23ºº,kôli zvýšenému pohybu mudlov(príchod a odchod do a z práce)Snažte sa pri manipulácii s keškou byť nenápadní.

   
Počasie Ladce - Svieti.com

T U N E L

Ak sa Vám cache páčila,ohodnotte ju prosím prostredníctvom:

Additional Hints (Decrypt)

iregvpny yvar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)