Skip to content

<

CTD3 Digital Fortress

A cache by CzechNJ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/02/2014
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(PL) Skrzynka zainspirowana książką Cyfrowa twierdza od D. Browna. Nie jest ukrytą w miejscu współrzędnych startowych. Do jej znalezienia nie jest przeczytanie całej książki konieczne, ale pewnie pomoże.

Twoim zadaniem jest 3 razy kontaktować North Dakotę.*) Jak? Oto już pierwsza zagadka:

ara.anon.org = post.cz

Proste? Nie tak do końca, to jeszcze nie wszystko. North Dakota nie odpowie Ci o ile w polu „Temat:” nie wpiszesz poprawne słowo kluczowe. Słowo kluczowe do pierwszej odpowiedzi otrzymasz po rozwiązaniu tego prostego szyfru:

54 61 6e 6b 61 64 6f


W wiadomości, którą otrzymasz będzie droga do następnego słowa kluczowego. **) Ale uwaga - będą Ci potrzebne zdolności Lisbeth Salander by wiadomość przeczytać. Ostatnia (trzecia) wiadomość będzie zawierała drogę do 4 numerów – ABCD. Te użyj w podanym wzorze by otrzymać kordy finału.

Współrzędne finału:

N 52° 11.(A+D)(B+4)(C+1)
E 020° 59.(C-5)(B+1)(D+1)*) W celu ochrony twojej prywatności sugeruję by do kontaktu z „North Dakotą” używać fikcyjne konto mailowe.

**) Uwaga: Klikając na linki, które otrzymasz od „North Dakoty” otrzymasz linki do plików zawierających informacje niezbędne do odnalezienia tego geocache'a. Jako właściciel tej skrytki, zaręczam, że jest to bezpieczne chociaż pliki nie zostały sprawdzone przez Groundspeak czy recenzenta pod kątem możliwej szkodliwej zawartości. Pobierasz lub otwierasz te pliki na własne ryzyko.Skrytka jest jednym z dodatków do serii „Conspiracy theory” na temat Teorii spiskowych. Rozwiązanie wszystkich CTD zagadek prowadzi do CTD Final Diamond Bonus.

Znajdując 4 skrytki dodatkowe oraz bonusa poprzedniej serii Conspiracy theory / Teoria spiskowa **Bonus* zaliczyłeś Niebieski Diamentowy poziom CT, co daje Ci prawo wkleić do swojego profilu obrazek „Niebieski”.

Blue Diamond level reached!


(EN) The cache inspired by the book from D. Brown is not hidden at starting coordinates. It is not necessary to read the whole book in order to find it, but it for sure helps.

Your task is to contact three times North Dakota.*) How? That is the first puzzle:

ara.anon.org = post.cz

Easy? Not completely as this is not all yet. North Dakota will not answer unless you put correct pass key into „Subject:” field of your message to him. You can get the pass key for the first message by decoding this simple coded text:

54 61 6e 6b 61 64 6f


The message you’ll receive in return will contain the clue for the next passkey. **) But attention! You’ll need some skills of Lisbeth Salander to read these messages. The last (third) message will contain the way to read 4 digits - ABCD. Those you can use in below formula to get the final cache location.

The final cords:

N 52° 11.(A+D)(B+4)(C+1)
E 020° 59.(C-5)(B+1)(D+1)*) In order to protect your privacy I would like to suggest you use fictive E-mail account to contact „North Dakota”.

**) Alert: By receiving messages from „North Dakota” you will receive links to files that contains further details needed to find this geocache. As the cache owner, I represent that these files are safe to download or open although they have not been checked by Groundspeak or by the reviewer for possible malicious content. You are downloading or opening these files at your own risk.


The cache is an one of the extensions of „Conspiracy theory” series. Solving all CTD puzzles leads to CTD Final Diamond Bonus.

By finding 4 of these extensions and Conspiracy theory / Teoria spiskowa *Bonus* from the previous series you have reached the Blue Diamond level of CT. That entitles you to place above picture into your profile.


Diamond level reached!


Congratulations to:

GoldFTF: abdul65, Madzia_Krzys, grzesztof, rudzielec, Mario4Zion

SilverSTF: wolak

BronzeTTF: outlaw1974

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Chmmyr 3 zrffntr: Nyy lbh arrq gb trg va vf 3.
Mntnqxn jvnqbzbfp 3: jfmlfgxb pb cbgemroar ol jrwfp gb 3.
Uvqr: 2aq ba gur evtug/haqre.
Fxelgxn: Qehtv cb cenjrw/cbq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)