Skip to content

Rekre kes Mystery Cache

This cache has been archived.

ValenReviewer: Archivace listingu keše. Protože výzvy k obnově nebyly vyslyšeny, jsem nucen keš archivovat. Takto archivovanou keš již nelze odarchivovat, v případě zájmu o obnovu keše je nutné založit nový listing.

More
Hidden : 01/09/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

REKRE CACHE

           Tato jednoduchá mystery cache vznikla jako odkaz na poukázání oboru Rekreologie. Jen hrstka obyvatel, žijících v Olomouci, a v České republice, zná a ví, že se takový obor s tímto názvem studuje na vysoké škole.


Co je to Rekreologie?

      Slovo Rekreologie je odvozeno z latinských slov „creare“ – tvořit a „re“, což je předpona vratného charakteru. Z toho vyplývá, že význam slova je v českém překladu novou kreací nebo znovutvořením. Rekreologie je tedy obor, který by měl člověka učit, jak se správným způsobem rekreovat, a to aktivní formou. Pokud si pod rekreací představíte ležení na pláži u moře, pak ano, je to rekreace, ale je pasivní a dle názorů rekreologů špatná. Aktivní rekreace však umožňuje u člověka vyvíjení intelektuálního, sociálního a tělesného rozvoje osobnosti. Přitom však rekreace musí uspokojovat potřeby těch, jímž je určena – odpočinek, zábavu a vzdělání.

Jaká je historie Rekreologie?

            Obor Rekreologie v České republice nemá dlouhého působení. Jeho zakladatelé přišli s myšlenkou tohoto oboru po převratu a pádu komunismu začátkem roku 1990. Mezi studijními obory a s vlastní katedrou, a s názvem Rekreologie, se představila studentům v roce 1991. Tento obor však existoval už mnohem mnohem dříve. Jednou ze zakládajících organizací tohoto oboru je Outward Bound a její představitel Kurt Hahn. Zakladateli české Rekreologie byl pan RNDr. Jaroslav Bokůvka, CSc. a pan doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. Další velmi důležitou postavou v průkopnictví Rekreologie v ČR je pan Mgr. Jan Vybíral, který budoval největší rekreační střediska u nás. Dnes, po skoro 25-ti letech, se Rekreologie nazývá „oborem budoucnosti“.

Jak vypadá profil absolventa Rekreologie a kde se u nás dá studovat?

           Po ukončení studia, které je ve tříletém bakalářském, následně dvouletém magisterském studiu, by absolventi měli zvládnout individuální i skupinovou práci s klienty. Dalším cílem absolventů je snaha o získávání dotací a finančních prostředků pro volnočasové aktivity. Každý rekreolog by měl být vybaven širokým spektrem vědomostí o bezpečnostních aspektech, různorodosti programů či v neposlední řadě musí zvládat řešit krizové situace. Absolvent poté může uplatnit své znalosti v různých volnočasových centrech, školních i mimoškolních organizacích, programových, rozvojových a vzdělávacích centrech a tak dále. Obor Rekreologie dnes nabízí hned několik škol: Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská Univerzita v Ostravě, Univerzita Hradec Králové či Masarykova Univerzita v Brně. Studenti musí projít přes odborné předměty ze znalostí lidského těla, jako anatomie a fyziologie, dále musí ovládat předměty sociální – psychologie, sociologie, komunikativní dovednosti a v neposlední řadě odborné předměty z Rekreologie – komunální rekreace, hry v přírodě, ekologická výchova, teorie her atd.

Jaké akreditované a odborné kurzy se nabízejí?

       Druhů akreditovaných kurzů v oblasti volnočasových aktivit je mnoho. Jsou rozčleněná do všech období. V následující části budou vyjmenovány jen některé, protože výčet všech by vydal na celou knihu.

Lanové kurzy – kurz vysokých a nízkých lanových aktivit; kurz instruktora lanového centra se vzájemným jištěním a samojištěním; kurz instruktora skalního lezení; kurz instruktora lezení na umělé stěně a mnoho dalších

Zimní kurzy – instruktor lyžování A, B, C; instruktor snowboardingu A, B, C; skialpinistický kurz; lavinový kurz; kurz horského průvodce…

Letní kurzy – instruktor vodní turistiky; instruktor vodní turistiky na divoké vodě; instruktor in-line bruslení; instruktor pohybových her; instruktor cyklistiky; kurz instruktora přežití ve volné přírodě

Zdravotnické kurzy – zdravotník pobytových a zotavovacích akcí; instruktor zdravotní tělesné výchovy; kurz první pomoci; plavčík

Rekreologie a Geocaching?

        Geocaching je celosvětově známá a oblíbená hra, kterou hrají miliony lidí. Nutno podotknout, že se zde míchají obrovské prvky nekonečné lidské fantazie, což je jedním ze stavebních kamenů Rekreologie. Dalším propojovacím stěžejním bodem je fakt, že lidé hledají a „loví“ keše ve svém volném čase, což už poukazuje na již zmiňovanou aktivní formu rekreace. Fenoménem hry Geocaching se zabývá spousta rekreologů po celém světě a i na zmíněných českých univerzitách se jim dostává v mnoha přednáškových předmětech značné pozornosti.

K SAMOTNÉ KEŠI:

       Keš je uložena nedaleko Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého, kde se Rekreologie vyučuje. Keš se nenachází na původních souřadnicích! Pro zjištění finálních souřadnic je potřeba rozluštit několik otázek, týkajících se tohoto oboru. Při odlovu keše může být přes den trošku rušno, proto prosím o maximální opatrnost. Stejně tak při návratu keše prosím o vrácení na stejné místo..

A nyní k luštění:

A) Rekreolog musí skvěle ovládat lanové aktivity. Které pomůcky se používají ke slaňování?

a) V – block, Stalker, Padák               (1)

b) Osma, Kýbl, Gri – gri                     (2)

c) Sjezdník, Okno, Blokant                (3)

 

B) Jedno místo využívá katedra Rekreologie pro výuku letních kurzů pro své studenty. Jak se toto místo jmenuje?

a) Středisko ekologické výchovy Švagrov       (2)

b) Odborová chata Pastviny                          (3)

c) Prázdninová škola Lipnice                        (4)

 

C) Každý rekreolog musí také skvěle ovládat první pomoc. Co je to AMBUVAK?

a) Plachta, která se dá nafouknout a slouží k přepravě zraněného                                         (2)

b) Přístroj s maskou, kterým se vpravuje vzduch do plic přes nos a ústa při zástavě dechu     (3)

c) Ambulantní batoh, který obsahuje plné zdravotnické vybavení pro poskytnutí první pomoci   (4)

 

D) Jak se jmenuje soubor čtyř knih, které obsahují podrobný popis zážitkových her a programů?

a) Odvrácená tvář pasivní rekreace     (3)

b) Hry do nepohody                          (2)

c) Zlatý fond her                               (1)

 

E) Zakladatelé oboru Rekreologie v ČR a jedni z největších odborníků zahajují nyní v Olomouci nový, naprosto ojedinělý projekt, dotovaný Evropskou Unií. Jaký je jeho název?

a) Život je akce!                      (3)

b) Město čte knihu                 (4)

c) Živnostenská akademie      (5)

 

F) Jaký je správný metodický postup pro výuku lyžování dle norem APUL?

a) 1. Chůze na lyžích, 2. Jízda po spádnici s dojezdem do roviny, 3. Jízda a oblouk v pluhu, 4. Oblouk s přívratem vyšší lyže, 5. Paralelní oblouk, 6. Carvingový oblouk                      (4)

b) 1. Chůze na lyžích, 2. Jízda v pluhu, 3. Oblouk s přívratem vyšší lyže, 4. Paralelní oblouk, 5. Jízda po spádnici s dojezdem do roviny, 6. Carvingový oblouk, 7. Freeride                   (3)

c) 1. Chůze na lyžích, 2. Jízda v pluhu, 3. Jízda po spádnici s dojezdem do roviny, 4. Oblouk s přívratem vyšší lyže, 5. Carvingový oblouk, 6. Paralelní oblouk, 7. Freestyle                    (2)

 

G) Studenti Rekreologie pořádají každoročně v Olomouci jednu z největších studentských společenských akcí, která si získala svoji popularitu a tradici již od roku 1994. Jaký nese akce název?

a) Rekrekrám              (2)

b) Rekreflám               (3)

c) Rekreplesk             (4)

 

H) Co je to GO! ?

a) organizace, pořádající největší paintballový turnaj na Moravě                                                                                (3)

b) poskytování poradenských služeb v oblasti aktivní rekreace a možnost najímání certifikovaných instruktorů             (2)

c) systém pořádání adaptačních kurzů pro studenty 1. ročníků středních škol založených na zážitkové pedagogice a vzájemném poznání zúčastnených                                                                      (1)

 

I) V současné době vznikl naprosto nový zážitkový program, určený pro firemní teambuildingové kurzy a také pro adaptační kurzy. Program je motivován českým filmem z oblasti politiky, lobbistů, korupce a vražd, v němž září například Saša Rašilov, Jiří Langmajer či Michal Dlouhý. Jaký má tento nový program název?

a) Kmotr Mrázek        (1)

b) Hranaři                  (2)

c) Bastardi                (3)

 

J) Co znamená pojem TEAMSPIRIT?

a) týmový duch                                                                 (6)

b) pirátský tým (označení pro narušitele programu)              (5)

c) odměna pro tým v podobě lihoviny                                  (4)

 

 

FINÁLNÍ SOUŘADNICE:

N 49° (B-D) (A+C). (E+D) (G-H) (C+G)

E 017° (G-I) (J-F). (B+E) (H-D) (A+I)

 

POZOR! V KEŠI NENÍ TUŽKA!

 

Zdroje:

ftk.upol.cz

www.vysokeskoly.cz

www.google.com

www.apul.cz

Zkontrolujte si své souřadnice:

Additional Hints (Decrypt)

qehul bq fuben

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)