Skip to Content

<

Detsky domov

A cache by bor76 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/10/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Má první keš je o školském zařízení, které se jmenuje:

Dětský domov ve Frýdku-Místku


Dětský domov Frýdek-Místek vznikl spojením původně dvou dětských domovů – frýdeckého a místeckého dne 31.12.2008. Stávající podoba zařízení, jakou známe nyní, existuje od 1.9.2009.

 

 

Historie:

Historie frýdecko-místeckého dětského domova se začíná psát už ve 40. letech 20. století.
Něco o prvních letech fungování DD: K 1. září 1947 byla v Místku otevřena jednotřídní pomocná škola. Zemská školní rada v Brně z 5. 11. 1947 povolila zřízení pomocné školy o dvou třídách. Škole byla přidělena jedna učebna v budově národní střední školy chlapecké v Místku. Do školy bylo zařazeno po předběžném průzkumu z národních škol místeckých 26 žáků, z toho 7 dívek a 19 chlapců ve stáří od 6 do 13 let. Prvním ředitelem školy i později vzniknuvšího dětského domova byl Adolf Jalůvka. Od počátku se jevila potřeba zřízení internátu pro dojíždějící děti. Koncem února 1953 dostala, tehdy už zvláštní škola, budovu DD (bývalý nadační sirotčinec) a DD byl přeměněn na internát pro žáky zvláštní školy s názvem Zvláštní dětský domov (dále ZDD).
Protože budova ZDD byla v zanedbaném stavu, zavedl ředitel A. Jalůvka nutné opravy, které se prováděly jednak během roku (zahrada, hřiště, vrata), jednak se naplánovaly na prázdniny (oprava oken, malba, nátěry, oprava podlah). Pravidelný chod domova byl narušen ještě v dubnu v tomtéž roce příchodem dětí ze ZDD ve Vikštejně, který vyhořel. Děti, dle pramenů, byly těžko ovladatelné, neukázněné, zvyklé na volnost a těžko se přizpůsobovaly kázni a pořádku. Údaje o počtu dětí v prvním roce fungování ZDD se nedochovaly.
Na škole se zakládaly pro děti z dětského domova kroužky, aby se mohly i ve svém volném čase zábavnou formou vzdělávat a rozvíjet. Vedle hudebně-pěveckého, tu byl kroužek mičurinsko-včelařsko-zahradnický, technický a recitační. Na zahradě ZDD byl zřízen nový včelín. Zahrada byla celá přeryta, zbavena plevelu, rozdělily se záhony, upravily a vysypaly se chodníky. Besídka byla opravena, zasklena a natřena. U vchodu do zahrady byl zřízen vodovod s výpustí. Pro uskladnění koksu a zahradního náčiní byly na dvoře postaveny kůlny. Adaptační práce v dílnách byly skončeny do konce roku: Podlahy, malba, nátěry, do zdí vestavěny skříně, zavedeno elektrické osvětlení a plynové topení. Inventář dílny byl rozšířen. V dívčí pracovně ZDD vznikla šicí pracovna a dílna pro ruční práce. Do jídelny a kuchyně bylo zavedeno plynové osvětlení. Byla také vybudována knihovna o 128 svazcích...
(zdroj Státní okresní archiv Frýdek-Místek)

 

 

 

 

Současnost:

Děti v dětském domově (DD) žijí ve dvou budovách. První z nich je hlavní budova se sídlem Na Hrázi, kde je 48 lůžek (6 rodinných skupin), druhá (říká se jí Domeček) je odloučeným pracovištěm na ulici Bruzovská s 8 lůžky (1 rodinná skupina). Děti žijící v Domečku si pod dohledem vychovatele dělají vše samy (vaří, perou, žehlí apod.). Osvojování si kompetencí je pro děti z dětských domovů tím nejlepším, co mohou dostat do života. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění ústavní výchovy dítěti, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření.
Předmětem činnosti je dětem zajišťovat plné přímé zaopatření, náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Dětský domov též může poskytovat plné přímé zaopatření zletilým nezaopatřeným osobám, připravujícím se na budoucí povolání až do 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením.

Zatímco veřejnost si většinou myslí, že dětské domovy jsou plné sirotků, realita je úplně jiná. V dětských domovech jsou především hodné děti bez poruch chování, zato silně zanedbávané či týrané. Většina z nich má oba své rodiče.

Chcete-li se o Dětském domově ve Frýdku-Místku dozvědět více (jak děti žijí, co dělají, jak tráví volný čas apod.), navštivte web dětského domova.

A nyní ke keši:
Na úvodních souřadnicích keš nehledejte. Zde naopak hledejte dvouslovné heslo, díky kterému získáte finální souřadnice. Heslo se nachází na dveřích bočního vchodu do DD od hlavní cesty (cesta vedoucí k přehradě Olešná).

 

 

 

Heslem NENÍ instrukce "ZAMYKEJTE DVEŘE". Správné heslo pak použijete po vyluštění šifry.

 

 

ŠIFRA:

 

 

80,111,115,108,105,110,97,109,97,105,108,45,98,111,114,111,119,110,101,114,64,101,109,97,105,108,46,99,122,45 122,112,114,97,118,117,46,68,111,112,114,101,100,109,101,116,117,122,97,100,101,106,104,101,115,108,111,109,97 108,121,109,105,112,105,115,109,101,110,121,97,98,101,122,104,97,99,107,117,97,99,97,114,101,107,46

 


Přeji bystrou mysl...

Při hledání hesla v noci pokud možno osvětlujte jen boční vchod, nikoliv okna. Heslo najdete okamžitě.
Je taky dobré být během lovu online připojen.

 

K Vánocům 2016 posílám všem kačerům, kteří tuto krabku ještě neodlovili, malý dárek v podobě souřadnic... Hledej ve waypointech...

Additional Hints (Decrypt)

Svaáyxl ir jnlcbvagh, xenoxn wr an irgiv...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.