Skip to content

<

Hlinik

A cache by HaF_007 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/02/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoduchá mysterka na počest nejslavnějšího přistěhovalce do Humpolece. / Easy mystery cache in honour of the most famous immigrant to Humpolec.
 


CZ verze
(English version is below)

Všichni určitě znáte slavnou hlášku "Hliník se odstěhoval do Humpolce!" ze známé české komedie natočené v roce 19AB.
Věta zazněla ve filmu mnohokrát, pro připomenutí viz následující příklady - scéna 1, scéna 2, scéna 3.

Přestože je Hliník postava smyšlená, vděční spoluobčané mu postavili pomník v parku Stromovka u Dolního náměstí. Zavedou Vás k němu úvodní souřadnice, ale keš zde pochopitelně nehledejte. Vaším úkolem je zjistit, kolik řádků textu je na Hliníkově pamětní desce (C).

Hlinikuv pomnicek

Dále budete potřebovat určitou znalost děje a vtipných situací pro zodpovězení následujících otázek a určení finálních souřadnic.

D) Kdo z dělníků-studentů ve filmu mnohokrát pronesl onu slavnou větu "Hliník se odstěhoval do Humpolce"?
    a) Kroupa   (D=2)
    b) Mužik    (D=3)
    c) Plha      (D=4)
    d) Hujer     (D=5)

E) Kde si chtěl dát Kroupa junior rande se spolužačkou?
    a) ve vinárně   (E=3)
    b) v kině         (E=6)
    c) v parku       (E=2)
    d) na hřbitově  (E=5)

F) Kolik příbuzných Hujera dorazilo na třídní schůzku?
    a) 5      (F=6)
    b) 9      (F=7)
    c) 14    (F=9)
    d) 19    (F=8)

G) Proč chodil Hujer pořád dokola přes vrátnici?
    a) chodil si pro svačinu                       (G=8)
    b) četl noviny                                     (G=4)
    c) označoval píchačku ještě za jiného kolegu (G=6)
    d) tajně odnášel z fabriky součástky    (G=2)

H) Jakou větu dílenského mistra Kroupy přeložil tlumočník při návštěvě rumunské delegace v továrně na zemědělské stroje jako "Hujer, metelesku blesku!"?
    a) "Hujere, zapněte elektřinu!"               (H=3)
    b) "Hujere, rychle to tu zameťte!"           (H=1)
    c) "Tohle je Hujer, nejrychlejší montér."  (H=0)
    d) "Hujere, jděte si po svejch!"               (H=2)

Finálku naleznete na souřadnicích
    N49° 32,(A-D)(G)(E+H)'
    E15° 21,(F-C)(D)(B-H)'

Jak se dalo očekávat, jde o místo, který má s postavou Hliníka také cosi společného ;-)
Kontejner je klasická plastová PET se šroubovacím uzávěrem. Tužku si prosím vemte vlastní - platí jednoduché pravidlo, že bez podpisu v logbooku není log. Děkuji za návštěvu a přeji pohodový odlov.

Pokud by jste měli zájem navštívit další filmem proslavená místa v okolí, můžete vyrazit třeba do Pelhřimova prohlédnout si krematorium nebo se zajet podívat do Kojčic u Pejřimova.

Gratuluji Pierrine teamu k FTF. Získání FTF za 35 min. po uveřejnění je na mystery cache docela slušný výkon, zvlášť když jsem z toho nechtěnou záměnou 2 písmenek ve vzorci udělal ještě větší mystery, než jsem zamýšlel.

Aktualizace 1.3.2019: Finálka byla nuceně přemístěna, byl upraven vzorec i nápověda - aktualizujte si prosím listingy!

 

EN version

Everybody knows the famous one-liner "Hliník has moved to Humpolec!" from the popular Czech comedy made in 19AB. (Just to explain to English speakers, the translation of Czech word "hliník" is "aluminium".) The sentence was heard several times in film, let me remind you the following examples - sketch 1, sketch 2, sketch 3.

Despite the fact that Hliník is fictitious character, grateful fellow citizens erected a monument to him in park Stromovka near Lower Square (Dolní náměstí).
Starting coordinates will lead you to the monument, but the cache is not there. Your task is to find out, how many text rows are on the memorial plaque (C).

In addition to that you will need a knowledge of the story and the scatches to answer the questions below and determine the final coordinates.

D) Which worker-student repeatedly utter in the movie the famous one-liner "Hliník has moved to Humpolec!" ("Hliník se odstěhoval do Humpolce!")?
    a) Kroupa (D=2)
    b) Mužik (D=3)
    c) Plha (D=4)
    d) Hujer (D=5)

E) Where Kroupa junior planed to have a date with his classmate?
    a) in wine bar (E=3)
    b) in cinema (E=6)
    c) in park (E=2)
    d) at the cemetery (E=5)

F) How many Hujer's relatives arrived to school for the parents' meeting?
    a) 5    (F=6)
    b) 9    (F=7)
    c) 14  (F=9)
    d) 19  (F=8)

G) Why did Hujer walk through the reception over and over again?
    a) he walked for snack (G=8)
    b) he read newspaper (G=4)
    c) he marked a time card instead of his colleague (G=6)
    d) he secretly carried components away from the factory (G=2)

H) Which sentence of workshop foreman Kroupa did interpreter translate as "Hujer, metelesku blesku!" during Romanian delegation visit in the factory of agricultural machinery?
    a) "Hujer, switch the electricity on!" (H=3)
    b) "Hujer, quickly sweep around!" (H=1)
    c) "This is Hujer, the fastest assembler." (H=0)
    d) "Hujer, go about your business!" (H=2)

The cache is located on coordinates
    N49° 32,(A-D)(G)(E+H)'
    E15° 21,(F-C)(D)(B-H)'

Not surprisingly, it is a place that is also related to character of Hliník ;-)
The cache container is common plastic PET with screw top. Please bring your own pen - the basic rule is that log is not valid without signature in the logbook. Many thanks for the visit and wish you easy-going hunt.

If you want to visit other famous places featuring in movies in close area, you can go to Pelhřimov to see a crematorium or you can go to Kojčice near Pejřimov.

FTF goes to Pierrine team. Congratulation! Gaining FTF on mystery cache within 35 min. after publishing is really excellent score, especially because I did mistake and accidentally switched 2 letters in formula, so it was much bigger mystery than I intended.

Update 1.3.2019: Cache was moved to new location, the formula and hint were modified - please update your listings!

 

Additional Hints (Decrypt)

Chmmyr: mnqan ancbirqn / ab uvag
Pnpur: bqcbpva fv / unir n erfg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.