Skip to Content

<

Jezerjan

A cache by dr.gumpi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/31/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Slovenski opis:

Danes, ko nas skoraj povsod popelje avtomobil, ki stoji na domačem dvorišču, si le težko predstavljamo, da je bilo še v času pred pol stoletja eno glavnih prevoznih sredstev avtobus. Ta je povezoval tudi nekatere bolj odročne kraje z večjimi središči. Za Jezersko, vas sredi gora, ki glede na deželno mejo v Kokri pripada h Koroški, je bil avtobus dostikrat edina vez s svetom. Domačini so se z njim vozili vse do Ljubljane na delo, planincem je močno približal Grintovce. Postaje ob njegovi poti so bile v jutranjem času polne ljudi, ki so čakali, da pripelje izza ovinka, gneča na njem včasih nepopisna. In glede na kraj, ki je bil njegovo izhodišče ali končna lokacija, se ga je prijelo ime jezerjan ali nekoliko bolj narečno jezərjən.

Pa se še mi zjutraj zbudimo in po skodelici toplega mleka in rezini domačega kruha stopimo do avtobusne postaje. Tam smo nekoliko zgodnji. Avtobus je še zaprt, da nam ni dolgčas, stopimo malo naokoli. Prav nasproti avtobusne postaje je marsikaj zanimivega. Toda ker se čez cesto ne skače kar poprek, pojdimo čez prehod za pešce. Zebra mu tudi pravimo zaradi črtastega vzorca, saj veste, bele črte in seveda še posebej lepe črne vmes (A). Poglejmo si spomenik časom neke davne norije, lično pokrit s streho, ki ga nosijo kamniti stebri (B). Na obeležju je na zgornji plošči napis, ki označuje, komu je spomenik posvečen. Beremo počasi, črko po črko. Najprej prvo in drugo besedo (C). Nato še predzadnjo in zadnjo (D). Mimo stebrov za zastave (E) stopimo še do manjšega parka. Če ni premrzlo, lahko posedimo na eni od klopi v bližini (F) ali pa se odžejamo z vodo iz pip (G). Nato si na ostanku viharnika s kar nekaj vrhovi (H) poglejmo, kam vse se v tem raju pod gorami lahko pride. Še posebej cilji na tablicah na desni, severni strani (I), so videti privlačni. Toda časa za obisk danes ne bo. Avtobus je že odprl vrata, pohitimo nazaj na postajo, da ne zamudimo odhoda.

Šofer je zaprl vrata, še malo in odpeljali se bomo. Naj nas avtobus popelje proti vasem in mestom. Skupaj z njim se peljimo ob Jezernici, kasneje Kokri, zvedavo opazujmo, ali bo za naslednjim ovinkom kdo vstopil ali pa bo voznik mimo praznega postajališča odpeljal z nezmanjšano hitrostjo. Toda kje je naša postaja? Kje moramo izstopiti? Mogoče bi bilo dobro pogledati na vozni red? Ali pa se kar predajmo vožnji, pot v neznano je vendarle še posebej razburljiva.

Toda, da slučajno ne zaspimo in zgrešimo pravo postajo? Najbolje, da se med vožnjo z nečim zamotimo. Pa malo računajmo in štejmo, to nas bo ohranilo med prijetnim pozibavanjem budne.

WP1 - 46 23.BAF 14 29.AFA - Koliko voznih redov (U) vidimo na postaji?

WP2 - 46 23.EIE 14 28.CHE - Koliko klopc (V) je v hiški?

WP3 - 46 22.DGG 14 28.GFA - V bližini je tablica, ki označuje cesto. Kakšen je seštevek (W) številk v spodnji vrsti?

WP4 - 46 21.HCA 14 28.FID - V bližini je modra tabla. Koliko črk (Z) ima napis na njej?

WP5 - 46 20.EDA 14 29.GEI - Na hiški je lesena tabla z napisom. Koliko črk (X) ima spodnja beseda?

WP6 - 46 19.BIG 14 29.IGB - Spet je v bližini tablica, ki označuje, po kateri cesti se vozimo. Poleg rumenega polja je štirimestna številka. Koliko je seštevek (Y) števk?

WP7 - 46 19.GHG 14 29.CCI - Na hiški je okrogla tabla. Koliko črk (Q) ima spodnja beseda na njej?

Tako. Zaspali nismo. Naša postaja pa je tudi že čisto blizu. Saj sedaj že vemo, kje moramo izstopiti, kajneda?

WPF – 46° UY.UXQ 14° VY.ZWY

***********************************************

English (translation by Dulsineja):

It is hard to imagine today that only about half a century ago one of the main transport means was the bus, as the car waiting in front of the house or flat can take us virtually anywhere. The bus used to connect more remote areas with towns and cities. For Jezersko, a mountain village that belongs to Carinthia according to its land border in the Kokra river valley, the bus was most often the only link with the world. Local people used the bus to go to work even as far as Ljubljana, while mountaineers had the Grintovci mountain range much closer due to the bus line. In the morning, the bus stops along the route were full of people waiting for the bus to drive up from around the corner, and the crowd on the bus was sometimes excruciating. And according to the starting point or the final destination of the bus line, this one got the name »jezerjan«, or »jezərjən«, if we follow the local dialect.

So let's wake up in the morning, take a warm cup of milk and a slice of home-baked bread, and head for the bus station. We are a bit early. The bus door is still closed, so let's take a few steps around the spot, not to be bored waiting. Right opposite the station there's a lot of interesting stuff. But don't just cross the road anyplace. Take the pedestrian crossing called zebra for its white and especially nice black stripes in between (A). Have a look at the monument to the times of a long-gone craziness, which is standing on stone pillars (B) and is cutely covered with a roof. The upper memorial plaque tells to whom the monument is dedicated. Read slowly, letter by letter. First read the first two words (C). Then read the last two words (D). Passing by the flag stands (E) let's go to a small park. If it is not too cold it's possible to sit on one of the nearby benches (F) or drink water from the taps (G). After that have a look at the signpost made out of a storm-beaten tree with several tops (H). It shows towards several destinations around this heaven beneath mountains. Those on the right-hand (northern) side of the signpost (I) seem especially attractive. But today there is no time to visit them. The bus door is already open and let's hurry back to the station not to miss the departure.

The bus driver has closed the door and soon we are to leave. The bus is going to take us towards villages and towns. We'll be going along the Jezernica river, followed by the Kokra, and we'll be curiously watching whether someone is entering at the next bus stop or the driver will just pass by it with unabated speed. But where is our bus stop? Where do we have to get off? Maybe it would be better if we checked the timetable? But the excitement of the journey into the unknown is thrilling, so let's give ourselves over to it.

But what if you fall asleep and miss the right bus stop? You'd better keep yourself busy with something. Let's do some calculating and counting to keep you awake during the gentle sway.

WP1 - 46 23.BAF 14 29.AFA - How many bus timetables (U) are there at the station?

WP2 - 46 23.EIE 14 28.CHE - How many benches (V) are there in the hut?

WP3 - 46 22.DGG 14 28.GFA - Nearby there is a signpost marking the road. What is the sum (W) of the numbers in the last line?

WP4 - 46 21.HCA 14 28.FID - Nearby there is a blue signpost. How many letters (Z) are there?

WP5 - 46 20.EDA 14 29.GEI - On the hut there is a wooden signpost. How many letters (X) make up the lower word?

WP6 - 46 19.BIG 14 29.IGB - Nearby again, there is a signpost marking the road you're about to take. Beside the yellow field there is a four-digit number. What is the sum (Y) of the digits?

WP7 - 46 19.GHG 14 29.CCI - On the hut there is a round signpost. How many letters (Q) make up the lower word?

That's it. Noone has fallen asleep. And the right bus stop is already very close. Now you already know where you have to get off the bus, right?

WPF – 46° UY.UXQ 14° VY.ZWY

 

Additional Hints (Decrypt)

Mabgenw/Vafvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.