Skip to content

Mega Sweden FAD 2014 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

FAD: Time to close FAD 2014

More
Hidden : Saturday, 01 November 2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Lecture & workshops schedule  

Auditorium

11:00 - 12:15 Fredrik Schlyter, Klätterupplevelser från den vertikala världen (Svenska/Swedish)

12:30 - 13:30 Motorcycledude, chasing the A.P.E

13:45 - 14:30 Henks69, Historical Maps and Changing Landscapes

14:45 - 15:30 Hallén, Powertrail in USA

15:45 - 16:30 Ganja1447, Project-GC

Room 1

13:00 - 13:45 OlaHansson, El Camino del Rey (Svenska/Swedish)

14:00 - 14:45 Bokhylla, Geocaching som en historisk guide på Hovdala (Svenska/Swedish)

15:00 - 15:45 Lillangen, The ruins of Prora (Svenska/Swedish)

Room 2

12:00 - 13:00 Sweden Reviewers

13:00 - 14:00 Intresseföreningen Geocaching i Sverige

15:00 - 16:00 Intresseföreningen Geocaching i Sverige

Room 3

12:30 - 15:00 Helpdesk

Room 4

12:30 - 14:30 Project-GC, Building challenge checkers (program skills required, good to have laptop)

Follow us here and on www.fad2014.se and on Facebook for more information

FAD 2014

FAD 2014, det tolfte FAD i ordningen hamnar i Skåne, närmare bestämt i Hässleholm. Eventet är som vanligt den 1:e november och det kommer att erbjudas aktiviteter från förmiddag till sena kvällen. År 2003 var det första FAD eventet och sedan dess har det fortsatt och blivit större för varje år, till FAD kommer det cachare både från Sverige och många andra länder för att uppleva myten och sanningen om FAD. Från att FAD hållt sig på den västra delen av Sverige så kom det 2013 till Södertälje och nu 2014 är det Skåne som är platsen.

Eventet

FAD erbjuder olika aktiviteter under dagen, föreläsningar, workshops och nytt för i år finns det en hörna för barn, barn från 2 år och uppåt! . Dagsprogrammet börjar kl. 10:30 och slutar kl. 17:00 då kvällsaktiviterna tar över med caching. Ficklampan är ett måste på FAD, ladda med färska batterier och var med och upplev cacher som man normalt inte upplever när man cachar.

Mer info

Anmälningsavgiften till årets FAD är 100 kr, avgiften höjs den 10/10 till 120 kr och efter den 28/10 är det kontant betalning och 150 kr detta för att täcka merkostnader ju närmre event datumen vi kommer. Mer information om anmälning och betalning kommer.

Hur programmet kommer att se ut är inte klart just nu, men vi lovar er både föreläsningar, workshops, mässa och caching.

Vi kommer att vara i två olika byggnader, föreläsningar och workshops kommer att vara i "Assembly room", för att komma in på föreläsningar så måste man först registrerat sin ankomst vid eventområdet.

Följ oss här och på www.fad2014.se och på Facebook för mer information,

FAD 2014

FAD 2014 , the twelfth FAD will be held in Skåne, specifically in Hässleholm. The event is on the 1st of November and there will be activities from morning to late evening. In the year 2003, the first FAD event was held and since then it has continued to get bigger and bigger every year. To this FAD event will expect cachares from Sweden and many other countries come to experience the myth and truth of FAD. From the start, FAD was in the western part of Sweden, in 2013 it came to Södertälje and in 2014 it is in Skåne.

The event

The event FAD provides various activities during the day, lectures, workshops , and new to this years event, there is a corner for children, children from 2 years and up!. The program will start at 10:30 and finish at 17:00 Then the evening activities takes over with caching. Flashlight are a must on the FAD , come with fresh batteries and join and experience the caches that are not normally experience when caching.

More info

The registration fee for this year's FAD is SEK 100 kr, the fee is raised on the 10th of October to SEK 120 kr and after the 28th of October it is cash payment at the event of SEK 150 kr, this is to cover additional costs closer to the event. More information about registration and payment will come.

How the program will look like is not clear right now, but we promise you both lectures, workshops, exhibition and caching.

We will be in two different buildings, lectures and workshops will be in the " Assembly Room ", to get in on lectures you must first register your arrival at the event area.

Follow us here and on www.fad2014.se and on Facebook for more information

FAD 2014

FAD 2014, der zwölfte FAD in der Reihenfolge, landet in Skåne, nämlich in Hässleholm. Die Veranstaltung ist der 1. November und Aktivitäten werden von morgens bis spät abends angeboten. 2003 war die erste Veranstaltung FAD und seitdem hat es fortgesetzt und wird jedes Jahr größer. Zu FAD kommen Geocacher aus Schweden und vielen anderen Ländern um den Mythos und Wahrheit von FAD zu erleben. Von Anfang an blieb FAD auf dem westlichen Teil von Schweden aber kam im Jahr 2013 nach Södertälje und jetzt in 2014 ist Skåne der Ort.

Das event

FAD bietet verschiedene Aktivitäten während des Tages an, wie Vorträge und Workshops, und neu in diesem Jahr ist eine Ecke für Kinder ab 2 Jahre! Das Tagesprogramm beginnt um 10:30 Uhr und endet um 17 Uhr, dann fangen die Abendaktivitäten mit Caching an. Die Taschenlampe ist ein Muss auf dem FAD. Bringt frischen Batterien mit, kommt und erlebt die Caches, die beim Cachen nicht gewöhnlich sind.

Mehr Information

Die Anmeldegebühr für diesjährigen FAD beträgt 100 SEK. Die Gebühr wird nach 10.October bis 120 SEK erhoben und nach dem 28.October gilt nur Barbezahlung und 150 SEK um zusätzlichen Kosten näher an den Veranstaltungstermin zu decken. Weitere Informationen zu Anmeldung und Bezahlung kommen.

Wie das Programm aussehen wird, ist zurzeit nicht klar, aber wir versprechen Vorträge und Workshops und auch Messe und Caching. Wir werden in zwei verschiedenen Gebäuden sein. Vorträge und Workshops werden in der "Assembly room" sein. Um in Vorträgen teilzunehmen, muss man zuerst seine Ankunft in dem Event-Bereich registrieren.


Folgt uns hier und auf www.fad2014.se und auf Facebook für weitere Informationen.

FAD 2014

FAD 2014 wordt gehouden in Skåne, en in Hässleholm wel te weten. Het event wordt zoals gebruikelijk gehouden op 1 November, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Tijdens FAD worden er verschillende aktiviteiten georganiseerd. In 2003 werd het eerste FAD event georganiseerd en het is sindsdien ieder jaar groter en groter geworden. Naar het FAD komen niet alleen Zweedse cachers maar ook vele cachers van andere landen om de mythe en waarheid van het FAD te beleven. De eerste FAD werd gehouden in het westen van Zweden, in 2013 werd het FAD in Södertälje gehouden en nu, in 2014, komt het FAD naar Skåne.

Het event

Tijdens FAD worden verschillende aktiviteiten georganiseerd: lezingen en workshops bijvoorbeeld. Tevens is er deze keer ook een speciale plek voor kinderen van 2 jaar en ouder! Het dagprogramma begint om 10:30 uur en eindigt om 17:00. Daarna beginnen de avond-geocaching-aktiviteiten. Vergeet dus vooral niet om een goede zaklamp mee te nemen naar FAD! Laadt je batterijen dus maar op en beleef caching zoals je normal gesproken nooit beleven kan.

Meer informatie

Het inschrijfgeld voor de FAD van dit jaar is 100 Zweedse kronen, vanaf 10 Oktober wordt de vergoeding verhoogd tot 120 kronen. Na 28 oktober kan alleen nog kontant betaald worden, de prijs is dan echter 150 kr. Dit is noodzakelijk om extra kosten te dekken, die een late aanmelding met zich meebrengt. Meer informatie over inschrijving en betaling komt nog.

Hoe het programma er precies uit zal zien is op dit moment nog niet duidelijk, maar wij beloven je in ieder geval lezingen, workshops, een beurs en natuurlijk geocaching.
Het event wordt in twee verschillende gebouwen gehouden, de lezingen en workshops worden gehouden in de "Assembly Room”. Om deel te kunnen nemen bij de lezingen moet je je bij aankomst eerst even melden bij de organisatie op evenemententerrein.


Meer informatie wordt bekend gemaakt op deze website, op http://www.fad2014.se/ en op Facebook .

FAD 2014

FAD 2014, er det tolvte FAD i rækken og det vil blive afholdt i Skåne, nærmere bestemt i Hässleholm. Eventet er som sædvanligt den 1. november, og der bliver tilbudt aktiviteter fra formiddag til sent på aftenen. År 2003 var det første FAD, og siden det første event er FAD vokset år for år. Til FAD kommer der cachere fra Sverige og mange andre lande for at opleve sandheden og myten om FAD. Fra at FAD i begyndelsen var i vestlige del af Sverige, afholdes det i 2013 i Södertälje, og nu i 2014 er det Skåne som er hjemsted for eventet.

Eventet

FAD tilbyder forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Forelæsninger, workshops og nyt for 2014 findes også et børnehjørne for 2 år og opefter.Dagsprogrammet begynder kl 10.30 og slutter kl 17.00, hvor aftenaktiviteterne tager over med caching. Lommelygten er et nødvendigt krav. Sæt friske batterier i og vær med til at opleve cacher man normalt ikke ser.

Mere information

Tilmeldingsgebyr til FAD 2014 er 100 kr. Gebyret stiger 10. oktober til 120 kr, og efter den 28. oktober er det kontant betaling på 150 kr. Dette for at dække de ekstra omkostninger der optræder ved senere tilmelding. Mere information om tilmelding og betaling kommer senere.

Hvordan det endelige program kommer til at se ud er ikke helt klart, men vi planlægger med forelæsninger, workshop, messe og caching. Vi kommer til at være i to forskellige bygninger. Workshops skal afholdes i ’Assembly Room’. For at komme til forelæsninger skal man være have registreret sin ankomst.


Følg FAD 2014 på www.fad2014.se og på Facebook for mere information.


FAD 2014

FAD 2014, järjestyksessään kahdestoista FAD järjestetään Skånessa, tarkemmin sanoen Hässleholmissa. Tapahtuma on tavalliseen tapaan marraskuun ensimmäisenä lauantaina ja tarjoaa aktiviteetteja aamupäivästä myöhään iltaan asti. Ensimmäinen FAD oli vuonna 2003 ja siitä lähtien se on jatkunut ja kasvanut joka vuosi. FADiin tulee kätköilijöitä sekä Ruotsista että monista muista maista kokemaan mitä on FAD - tarua ja totta. FAD on aiemmin pysytellyt Ruotsin länsiosissa kunnes se tuli 2013 Södertäljeen ja nyt 2014 Skåneen.

Tapahtuma

FAD tarjoaa päivän mittaan erilaisia aktiviteetteja, luentoja, työpajoja ja tämän vuoden uutuutena lastennurkkauksen 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille. Päivän ohjelma alkaa klo 10:30 ja loppuu klo 17 iltaohjelman ja kätköilyn ottaessa vallan. Taskulamppu on FADissa välttämätön, lataa akut täyteen, osallistu ja koe kätköjä, jollaisia normaalisti ei kätköillessä näe.

Lisätietoja

Tämän vuoden FADin rekisteröitymismaksu on 100 kr, mutta tapahtuman lähestyessä aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi maksu nousee 10. lokakuuta 120 kruunuun ja 28.10 jälkeen käy vain käteismaksu 150 kr. Lisätietoja rekisteröitymisestä ja maksamisesta tulee myöhemmin.

Lopullinen ohjelma ei ole vielä selvillä, mutta voimme luvata sekä luentoja, työpajoja, messut ja kätköilyä.

Olemme kahdessa eri rakennuksessa, luennot ja työpajat ovat "Assembly roomissa". Luentoihin osallistumista varten tulee ensin ilmoittautua eventtipaikalle.

Lisätietoja saat seuraamalla meitä täällä, osoitteessa www.fad2014.se sekä Facebookissa.


Additional Hints (No hints available.)