Skip to content

Lutjerijp Ommegang (Bonus) Mystery Cache

This cache has been archived.

Lizzy_Bennet: Je cache is door mij gearchiveerd omdat hij te lang
inactief staat.

More
A cache by ype Message this owner
Hidden : 02/08/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Het Ommetje Lutlerijp is een voor de Leermsters een populaire 'zondagwandeling' van 4,5 km.

Wat de meeste wandelaars zich echter niet realiseeren is dat het ook historisch gezien een aantrekkelijke ommegang is.
Een ommegang betekent een deel van een jachtrecht, zeer toepasselijk dus op cache-jagers.

LET OP: Deze multi-cache helemaal doorlezen, het vereist (een beetje) speurwerk vooraf!


Deze multi-cache voert je langs Rijksmomenten, haalt sluizen 'oet Staad' naar je toe, laat je in gedachte uitkijken over de Waddenzee, brengt je via een dijk naar een veroorzaker van de aardbevingen in dit gebied en laat je zoeken naar gasputten, om je uiteindelijk te brengen bij een plek waar in vroegere tijden een schapenfokker woonde.

Cachelocatie:

N 53 20. A B (C-5) E 6 47. D E (F+3)

N 53 20. _ _ _ E 6 47. _ _ _

De letter A, B, C, D, E en F worden tijdens de wandeltocht verzameld. Hierbij moet je o.a. gebruik maken van drie caches die op de route liggen. De nummers van de drie caches staan op de logrol.

 • A: Puzzle Cache 'GC51Z60 Knien in Paan' (Traditional Geocache).
 • B: Waypoint Y1-4Y8001 met vraag over de oorspronkelijke bestemming van het huisje.
 • C: Puzzle Cache 'GC4YA13 Zeezicht' (Puzzle Cache).
 • D: Waypoint  Y1-1-4Y8003 met vraag over jonker van de borg.
 • E:. Waypoint  Y1-1-4Y8004 met vraag over de dijk 
 • F: Puzzle Cache 'GC4YA0K Epicentrum Leermens' (Traditional Geocache)

Je begint deze cache door vanaf de parkeerplaats in westelijke richting naar [A] te lopen.

Na [A] loop je langs het water, op de T-splitsing (rand van dorp) naar Oost, langs (!) de begraafplaats, dan via een boerenpad dat overgaat in een veldpad naar waypoint Y1-4Y8001 voor het vaststellen van
Vraag: 'Bekijk het huisje goed, wat is de oorspronkelijke functie van dit Rijksmoment uit 1927'.

 • Tolhuis: B = 2
 • Transformatorgebouw: B = 7
 • Weegbrug: B = 9

HeerdVervolg je tocht richting [C]. Na het vinden van [C] loop in richting ZZO naar Lutjerijp. Je loopt dan bijna recht op een boerderij af. Deze boerderij doet nu dienst als houtzagerij. Voor de boerderij stond hier een borg. De borg die “een kwartier gaans” ten noorden van Leermens lag, even ten zuiden van de Riepster dijk (nu Godlinzerweg) was alleen via kleilanen bereikbaar. De borg werd voor het eerst genoemd in 1383 als edele heerd, die Gaykemaheerd genoemd werd en pas later een andere naam kreeg. Midden 17e eeuw promoveerde de borg van heerd naar borg en werd het genoemd naar de bewoners. Het huis bezat een eigen rechtsstoel en was daardoor zeer machtig. De protocollen van de redger van 1760 tot 1797 zijn bewaard gebleven. De borg werd na het overlijden van de laatste jonker in 1796 afgebroken en er werd een boerderij gebouwd op de fundamenten en de kelders. Vanaf 1986 is er een houtzagerij gevestigd.
NB. Op dit pad naar Lutjerijp bevindt zich als rustpunt ook een Lutje Hoeske. Doorgaans is daar ook koffie en thee voorradig.

Vraag [D]: Hoe heette de laatste jonker?
 • Georg Circo Christiaan Greving D = 8
 • Tjarda Writzer Bolsiersema D = 1
 • Tjakko Steenhuis D = 4

Na [D] vervolg je wandeling naar waypoint Y2-4Y8002 voor het vaststellen van [E]

Het Boakepad.
Vroeger bevond zich een zgn. boaken op het perceel land in de hoek tussen Boakepad en Kapslaan, ten westen van dit Waypoint. Het perceel draagt nog altijd de naam Boake. Op het perceel aan de andere kant van het pad staat de zgn. vlampijp, waar aardgas wordt afgefakkeld (verbrand) als de gasdruk tijdens het naar boven halen te groot wordt. In augustus 1974 werd hier voor de eerste keer gas afgefakkeld.
Vraag: 'Bekijk de omgeving goed met al zijn historie en ontwikkeling. Wat was de boaken?'

 • De voorganger van de huidige vlampijp E= 6
 • Een Germaanse offerplaats van de heidenen die hier woonden E=9
 • Een oude vuurtoren E=3

Vervolg de route naar [F].

Na het vinden van [F] is alle informatie vergaard voor het vinden van de eindcache. Bij deze eindcache stond vroeger een huisje met een veeschuurtje. De bewoner van het huisje moest toezicht houden op het vee van alle veehouders in de meeden, deze taak gaf hem tevens het recht ook zijn eigen schapen “in te scharen” in de Leermstermeeden.

Met het vinden van de eindcache bij het voormalige huisje is deze cache afgerond. Je kunnen terugkeren naar de parkeerplaats, waypoint Y4-4Y8004 of nog even de 'bult'op om te kijken of het voormalig Cafe Star, nu dorpshuis Aig'n Heerd 'los' is (waypoint Y3-4Y8003).
We hopen dat jullie net zo plezier met deze cache beleven als wij met de voorbereiding.

Nane van der Molen & Ype Poortinga

Additional Hints (Decrypt)

Baqre qr ibrg trybcra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)