Skip to content

This cache is temporarily unavailable.

edmekbek: Pozastaveno z důvodu opravy kostela a zničení skrýše schránky. Hned po ukončení oprav budu opět aktivovat. Příjemné prázdniny.

More
<

Kostely a kaple † KOSTEL SV. VOJTECHA

A cache by edmekbek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/07/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato nenáročná mystery cache, z postupně zveřejňované tématické série Kostely a kaple, je tentokrát věnována kostelu sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech.

Stručná historie kostela

Zásluhou průmyslníka Vojtěcha (Adalberta) Lanny mladšího (1836-1909), byla uprostřed obce Čtyři Dvory u Českých Budějovic 1869 postavena malá kaple. 1930 darovaly sestry boromejky, které na tomto místě měly hospodářské stavení, pozemek pro budoucí sakrální stavbu. Projekt zajímavé a na svou dobu moderní funkcionalistické stavby zhotovil 1934 pražský architekt Ing. arch. Jaroslav Čermák (1901-1990). Stavební práce byly zahájeny v tehdejší Tyršově ulici dne 21. 8. 1937 pod vedením českobudějovického architekta a stavitele Františka Staška. Stavební náklady pokryly veřejné sbírky. Největší finanční částku 600 000 korun poskytl tehdejší biskup Šimon Bárta (1864-1940) z diecézního fondu sv. Mikuláše, který s papežským prelátem Msgre. prof. ThDr. Antonínem Melkou (1875-1963) měli zásadní zásluhu na postavení kostela. Nutno zde vzpomenout na obětavou farnici Barboru Proškovou, která neúnavně jezdila po okolí a sbírala příspěvky na plánovanou stavbu. 1938 prelát Melka posvětil základní kámen. Stavba utěšeně rostla, pracovalo se často i v noci..

Novostavba římskokatolického farního kostela a fary byly dokončeny 1939. Náklady na postavení fary byly 281 208 korun. Do této ještě nevyschlé stavby se nastěhovali františkáni, kterým se do 1950 stala řeholním domem. Do jejich správy byl svěřen i kostel. V dubnu 1950 byli však komunistickým režimem a jeho přisluhovači násilím vyhnáni během tzv. "akce K"- likvidace mužských řádů a řeholí (po vynuceném odchodu řeholníků byl kostel spravován českobudějovickým děkanstvím a na faře byla umístěna mateřská škola). Dne 19.3.1939 zde byla A. Melkou sloužena první mše svatá. 23.7.1939 byly kanovníkem Bendou posvěceny dva zvony Antonín (600 kg) s textem: "Svatý Antoníne pros ať štěstí rodinné v naší zemi nehyne!" a Vojtěch (900 kg) s textem: "Svatý Vojtěchu Božskou útěchu z víry a svobody, v míru a úrody vyprošuj nám!", na jejichž zakoupení měla opět velkou zásluhu zmíněná B. Prošková. Zvony byly odlity v brněnské Manouškově zvonárně (žel v červenci 1942 Němci zrekvírované pro válečné potřeby). Vlivem německé okupace a následné hrůzné 2. světové války byla novostavba kostela slavnostně konsekrována až novým biskupem prof. ThDr. Josefem Hlouchem (1902-1972) 12.10.1947. V tomto roce zde byly poprvé vystaveny ostatky sv. Vojtěcha.

Pro ty, kteří vstoupí

Podélný kostel s asymetricky umístěnou věží je vnitřně členěn gotizujícím vítězným obloukem, oddělujícím jednolodní prostor od mírně užšího pravoúhlého presbytáře. Vertikální přiznané konstrukční prvky vnitřních opěráků rytmicky vyplňují dvojice strohých sdružených oken. Plochý betonový strop imituje historické čtvercové kazetové uspořádání. Svatostánek, osazený 10.1.1939, zhotovil pasíř H. Grünfeld. Čelní stěnu presbytáře určuje osový dřevěný kříž a dřevěná socha sv. Vojtěcha se sousoším pruských válečníků v nadživotní velikosti od akademického sochaře a řezbáře Josefa Vítka (1914-1996). Sochu sv. Josefa na jižní stěně hlavní lodi zhotovil řezbář Jindřich Wiengluš. První kostelní varhany byly původně vyrobeny ve Vídni 1911 pro zelenohorský poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, ale po roce 1948 se zelenohorský zámek i kostel dostaly do správy Československé lidové armády, která je zdevastovala. Složitou cestou se podařilo 1960 varhany převézt do Českých Budějovic, kde byly opraveny a instalovány v tomto kostele. Nové varhany byly instalovány 1997. Reliéfní křížová cesta po obvodě chrámové lodi pochází z doby výstavby kostela. Nové dva zvony, sv. Trojice a sv. Vojtěch, byly vyrobeny v pasovské dílně Rudolfa Pernera (*1969), které v září 1993 slavnostně posvětil biskup ThDr. Antonín Liška CSsR (1924-2003). Během 1995-1996 proběhla úprava interiéru kostela podle nových liturgických předpisů.

Z rozhodnutí tehdejšího biskupa Miloslava Vlka (*1932) byla 1.7.1990 zřízena při kostele čtvrtá farnost ve městě a její vedení převzali 4.7.1990 současní salesiáni, kteří u fary kostela nechali 1997 přistavět trakt a kapli kongregace.

A NYNÍ JIŽ KE KEŠI SAMOTNÉ:

Rychlým zjištěním indícií doplňte a získejte finální souřadnice.

N 48°58.ABC E 14°27.DEF

A= počet velkých pseudogotických oken na severní straně kostela
B= ciferace letopočtu na dřevěném kříži u severní strany kostela
C= počet nivelačních bodů na kostele
D= počet modrých skleněných vývěsek v parčíku před kostelem
E= počet dílů horní desky kamenného stolu před kostelem
F= počet schodů k hlavnímu vchodu kostela


Tato keš ze série "KOSTELY A KAPLE" je současně zařazena i do velké celorepublikové série VÝZNAMNÉ STROMY - na její stránky se dostanete kliknutím na následující obrázek :Zdroj:

Kronika a fotoarchiv kostela sv. Vojtěch a soukromé archivy pamětníků

Additional Hints (Decrypt)

cbxyrxav n cbuyéqav imuheh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)