Skip to content

Nemocnice-chirurgie ruky a plasticka chirurgie Mystery Cache

Hidden : 02/22/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Takto vypadala nemocnice v roce 1900 za císaře Františka Josefa.


Nemocnice ve Vysokém funguje už více jak 100 let a určitě si připomenutí a keš zaslouží.


V roce 1899 byla na pozemcích o výměře 54 arů, které darovala obec, postavena Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa. Již v roce 1910 měla nemocnice RTG přístroj a kuchyň s jednou kuchařkou. Z válečných let 1913-1919 se bohužel nedochovaly žádné záznamy. Po válce nemocnice mění název na jméno Všeobecná veřejná okresní nemocnice. Až do druhé světové války se pravidelně vylepšuje stav budov, areál je oplocen, nemocnice má svoji strojní prádelnu a žehlírnu, ústřední topení. Je vybudována nová kanalizace a prohloubena studna. V květnu 1935 byla započata a již v říjnu téhož roku ukončena přístavba na svou dobu velmi moderních operačních sálů. Ze stejné doby pochází opěrná zeď ze žulových kvádrů, rámující spodní část nemocnice.
V období druhé světové války bylo Vysoké obklíčeno neprodyšnou hranicí, provoz nemocnice byl ohrožen,ale s pomocí vlády se z nemocnice stala léčebna kostní tuberkolózy. Po válce, v roce 1951 byla nemocnice přeměněna celá na Státní léčebnu kostní tuberkulózy.

Až v roce 1972 rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bylo zřízeno samostatné zařízení, soustřeďující péči o poraněnou a nemocnou ruku a organizačně začleněno pod OÚNZ Semily. Přímo provoz Ústavu chirurgie ruky byl zahájen 17.2.1975.

Lékaři z celé ČR se brzy naučili posílat poraněné ruce do Vysokého. Kromě chirurgie ruky, která zůstala nosným oborem, se v nemocnici začaly provádět i jiné plasticko-chirurgické výkony.

V roce 1985 tento ústav oslavuje 10 let svého trvání celostátním sjezdem v Harrachově. Vysoké nad Jizerou má již své nezastupitelné místo mezi plastickými chirurgiemi. V roce 1989 má ústav 75 lůžek, plně obsazených, stabilizovaný tým pracovníků a dobrou pověst.

Po revoluci r.1989 získala nemocnice od 1.1.1992 právní subjektivitu, zřizovatelem se stal okresní úřad Semily a dostala nový název: Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, který má dodnes.

Pavilon A - provozní budova má uzavřený sálový komplex se dvěma klimatizovanými operačními sály a bohatým zázemím, také převazovnu a rehabilitaci se vším potřebným pro práci s postiženou rukou. V přízemí jsou kanceláře administrativy, RTG., příjemná čekárna,kde je nově nainstalována LCD televize, ambulance, 2 operační sály a vyšetřovny. V suterénu je kuchyně, provozní místnosti a centrální sterilizace.

Zastřešeným koridorem se dostanete do budovy B, kde jsou maximálně třílůžkové pokoje pacientů a dvě sesterny.

V nemocnici je ročně vyšetřeno přes cca12tisíc pacientů a provedeno asi 4 000 operací. V současné době má 52 lůžek. Za 24 let trvání chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou se zde na stážích vystřídalo více než 200 chirurgů a orthopedů z celé ČR.

Ve Vysokém tedy zůstal zajímavý provoz, vyškolení a vzdělaní lidé a pracovní místa. Do Vysokého budou nadále jezdit lidé z celé republiky (někdy bohužel i létat helikoptérou). Nemocnice má dobrou pověst v celé ČR. Ošetření zde vyhledávají známé osobnosti, i sportovci.

Úvodní souřadnice vás zavedou před nemocnici, kde se vydáte doleva k bráně


Tam zjistíte jestli tabule u brány s nápisem Chirurgie ruky s obrázkem ruky má barvu
modrá A=2
zelená A=1
červená A=3

Tabule na lampě má barvu
modrá B=1
zelená B=2
červená B=3

Na levé straně jsou značky s označením Parkoviště.Spočítejte je.
jedna značka C=1
dvě značky C=2
tři značky C=3
a pak spočítejte počet oken na koridoru mezi pavilony
DE

F dostanete ciferací letopočtu, kdy byla postavena nemocnice, údaj najdete v listingu


Výsledné souřadnice vypočítáte dle následujícího vzorce:
N: 50°40.(F)(A+E)(F-2*D)

E: 015°24.(B)(A)(A+B+C)

Pro kontrolu - součet všech čísel v souřadnicích = 50

Při odlovu buďte opatrní, ve všedních dnech se zde pohybuje hodně mudlů. Keš vždy ukládejte zpátky na své místo.
Příjemný odlov vám přeje rodinný team 1casper.

Additional Hints (Decrypt)

ivfí

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)