Skip to content

Protipovodnovy val Traditional Geocache

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

Protože výzvy k údržbě nebyly naplňeny, byla keš v souladu s pravidly archivována. Upozorňuji, že keš, která byla archivována pro zanedbávanou údržbu, již nelze odarchivovat.

Voyager Reviewer - Reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
Hidden : 03/04/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Poučeni nepříznivým vývojem se osadníci z nedaleké středověké osady Bystřec rozhodli zabránit dalším vodním přívalům vybudováním ochranného valu. Referenční bod vás dovede k jeho jedinému zachovanému rameni. Povodňový val měl tři strany a byl dvakrát pravoúhle lomený s dopředu vysunutým čelem. Jeho účinnost dokládá rovněž dvoumetrová akumulace hrubě písčitého nánosu přiléhající zvnějšku, ze směru od koryta potoka – k líci valu.

Zajímavým viditelným svědectvím důsledků svahové povodně a  erozí jsou tzv. náplavové kužele. Tvoří je naplaveniny (písek, kamínky, hlína), které voda spláchla z erozních strží. V Rakoveckém údolí, v okolí osady Bystřec vznikaly postupně, během každého většího deště či tání sněhu. Kužele (mocné místy jen desítky centimetrů, jindy až dva metry) vytvořily na severní straně údolí ploché vějíře sahající od dnešního kraje lesa až téměř k potoku Rakovci. Mají podobu terénních vln, které nejlépe vyniknou na podzim, a při ranním a večerním osvětlení.  Naše keška vás dovede na začátek jednoho z náplavových kuželů.

V místě, kde se nachází keška, je právě jeden takový náplavový kužel.  Pokud se z tohoto místa budete dívat přímo směrem k potoku, tak asi po 15 m spatříte ostřejší lom, kde se louka více přiklání k potoku. Právě v tomto místě náplavový kužel končí.

Při jedné z takových přívalových vln byl dokonce zanesen jeden z domů.

 Nápovědou by vám mohly být dobové verše eposu Alexandreis z časů kolonizace Drahanské vrchoviny.

 ,,Kak mám,“ pravě, ''srdce radné,

však mám tři věci nesnadné

a pak ovšem čtvrté věci smyslem nemohu dosieci:

kdež sě člun u vodách plazi

a kdež had po skalách lazi,

kdež orel vstúpi v oblaky.

 

Keška byla zbudována v rámci Naučné stezky Rakoveckým údolím (www.rakoveckeudoli.cz). Autorkou obrázku je Petra Tomanová.

Additional Hints (Decrypt)

fyrqhw aácbirqh i cbcvfh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)