Skip to content

Pomník císaře Karla VI. Multi-Cache

Hidden : 04/03/2014
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zvu vás na procházku na velmi zajímavé a pěkné místo s výhledem, kde můžete obdivovat mistrovské dílo sochaře Brauna. Jde o krátkou multinu s protažením těla, na jejímž konci vás potěší sympatický "lesní" obyvatel. Jistá fyzická zdatnost pro odlov nutná, ale žádný hardcore to není!


POMNÍK CÍSAŘE KARLA VI.

Hrabě František Antonín Špork dal v letech 1724-5 postavit u obce Hlavenec na zdaleka viditelném místě monumentální pomník na počest císaře Karla VI. Unikátní architektonické řešení včetně urbanistického zapojení do krajiny navrhl Ferdinand Maxmilián Kaňka a autorem sochařské výzdoby byl Matyáš Bernard Braun. Na základech vyzděných z lomového kamene stojí tabernáklově utvářená architektura na trojúhelném půdorysu s konkávně pro-hnutými stranami. Na nárožích jsou předsazeny sloupy posílené na vnitřní straně pilíři. Sokl s bohatou profilací nese na všech třech stranách figurální reliéfy v dekorativních kartuších. Zobrazují lov na kance, zabití jelena a hostinu účastníků lovu v přírodě. Sloupy a pilíře nesou střechu, kladí je segmentově vzduté na všech stranách a nese zavěšené kartuše se znakem řádu sv. Huberta. Na kladí a pilíře jsou upevněny vlající závěsy, které nadnášejí putti (vznášející se andílkové). Pod zastřešením uprostřed stojí na samostatném podstavci postava císaře Karla VI. v životní velikosti. Panovník je zobrazen jako římský imperátor v antikizující zbroji, ale s barokní parukou na hlavě. Jeho nakročená pravá noha je ohnutá v koleni a je vytočená do strany. Levou ruku má opřenou v bok, část pravé ruky s atributem chybí. Pomník na střeše završuje figurální kompozice vidění sv. Huberta, uprostřed na podstavci stojí jelen s hlavou otočenou na klečícího sv. Huberta nad levým sloupem, na protější straně je skupina loveckých psů. Na třetím, zadním nároží leží kůň. Před podstavcem jelena je šporkovský znak v kartuši, kterou přidržuje klečící putti. Celková výška pomníku činí 10 m, šířka a hloubka shodně 5,5 m. Pomník prošel v roce 1970 a poté v letech 1999 - 2000 náročnou restaurátorskou úpravou (restaurátoři Jiří Kačer a Zdeněk Fučík), díky které je toto významné umělecké dílo zachráněno i pro budoucí generace.

MATYÁŠ BERNARD BRAUN

Tento rakouský sochař a řezbář přišel do Čech někdy před rokem 1710, po učebních letech v Rakousku (Salcburku) a cestách po Itálii (Benátky, Bologna, Řím). Zde brzy zdomácněl, našel si tu ženu i přátele, (se svou manželkou měl pět dětí, z nichž se však žádné nevěnovalo otcovu řemeslu), stal se novoměstským měšťanem a zcela se sžil s naším prostředím. Již jeho první větší práce - socha Vidění sv. Luitgardy, umístěná na Karlově mostě - mu zajistila obdiv i množství dalších zakázek. Braunova dílna byla v letech 1725-26 s přiznaným příjmem 900 zlatých a šesti tovaryši největší dílnou v Praze. Již tehdy snad vlastnil tři domy a sad s letohrádkem. Braun byl erbovním měšťanem a nazývali ho "urozeným vladykou". Obdiv k jeho dílu trvá dodnes. Z tváří Braunových soch je možno vyčíst každé hnutí mysli, těla se zdají být v pohybu, gesta jen dotvrzují dokonalou iluzi života a to Braun, na rozdíl od italských umělců, netvořil z mramoru, ale z méně ušlechtilého pískovce. Stovky zakázek v pražských palácích, zahradách, kostelích, ale i na mnoha dalších místech Čech nemohl ovšem zvládnout sám. Práce mu totiž záhy přivodila souchotiny, tvořil proto pouze návrhy a modely a pak jen dotvářel do konečné podoby práci početné dílny, v níž zaměstnával své méně slavné spolupracovníky. Ze všech jeho děl jsou asi nejznámější sochy v Kuksu, vytvořené na objednávku hraběte F. A. Šporka, výzdoba pražské rezidence císařského diplomata Jana Václava Gallase, zahradní plastiky z Cítolib (dnes ve Vídni), řezby pro klášter v Plasech, sochy na mytologické téma pro zahradu zámku v Duchcově a další. Přátelil se s mnoha významnými umělci své doby, např. F. M. Kaňkou, jehož stavby vyzdobil svými sochami (kostel sv. Klimenta v Klementinu v Praze). (zdroj: stránky obce Hlavenec)

Additional Hints (Decrypt)

mirqav fgevfxh - cebfvz ienprwgr crpyvir mcrg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)