Skip to content

<

Challenge Forest - P.T. Matrix

A cache by bejcci, Modrak, taxoft Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/01/2015
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Challenge Forest

CZ

Keš je součástí série Challenge Forest. Jedná se o Challenge cache (keš s výzvou) a pro její zalogování je nutné splnit podmínku (viz. pravidla uvedená dále). Logy typu "Found it" od nálezců, kteři nesplňují podmínku, budou smazány. Více o challenge keších se můžete dočíst na české geowiki nebo přímo na webu Groundspeaku. Keš se nenachází na výchozích souřadnicích, ale na přiloženém waypointu.


Pravidla


Pro zalogování této keše logem "Found it" musíte splnit následující podmínku:

mít vyplněnou D/T tabulku nejméně tolikrát, kolikátou tisícovku nálezů kačer právě loví. Pro nálezy 1-999 mít jednou vyplněný Matrix, pro nálezy 1000-1999 dvakrát vyplněný Matrix atd.

Nejmenší možný počet nalezených keší potřebných pro splnění této výzvy je tedy 81 * (počet celých tisíců nálezů + 1). Pro splnění podmínky je možné použít všechny nalezené keše, včetně archivovaných, s výjimkou této keše. Nálezy nejsou omezeny datem odlovu, takže tuto výzvu lze plnit i během několika let.

Ověření a logování


Splnění podmínky není nutné v logu dokládat, ale přesto doporučuji vložit do logu výstup z ověřovátka na stránce project-gc.com pro případ, kdy by došlo ke změně parametrů některé z keší, které jsou pro splnění challenge potřeba.

Pokud provedete fyzický zápis do logbooku keše před splněním podmínky, logujte jako "Write note" s datem zápisu do logbooku. Po splnění podmínky pak logujte samostatným logem "Found it" s datem splnění podmínky. Neměňte původní "Write note" na "Found it", ani neměňte jeho datum.

Ostatní


Série vznikla ve spolupráci kačerů bejcci, Modrak a taxoft, betatestů se ujala Pavoucek86 a logo série vytvořil blackwine.

Upozornění


Keš se nachází vysoko na stromě a k jejímu odlovu je zapotřebí speciální stromolezecké vybavení. Odlov je na vlastní nebezpečí.
www.horolezeckametodika.cz
EN

The cache is a part of series Challenge Forest. As this is a Challenge cache (challenge cache) you have to accomplish some requirements in order to log it. (see Rules mentioned below). "Found it" logs from cachers who do not fulfil the requirement will be deleted. You can read more about challenge caches on Groundspeak web. The cache is not located at primary coordinates, but it is located at the enclosed waypoint.


Rules


To log this cache by "Found it" log you have to accomplish this requirement:

have filled D/T table at least as many times as which thousand of caches is cacher finding. Have filled Matrix once for findings number 1 - 999, have filled Matrix twice for findings number 1000 - 1999 etc.

Thus the smallest possible number of caches needed to fulfil this challenge is 81 * (count of all thousand findings + 1). To accomplish this requirement you can use all your found caches, included the archived ones, except this cache. Findings are not limited by a date, so you can fulfil this challenge gradually over the years.

Verification and logging


You do not have to document a fulfilment the requirement in your log, yet I recommend to upload a checker output from project-gc.com site in case that parameters of some caches needed to complete the challenge modifies.

Provided you physically sign into cache logbook before you accomplish the requirements, log as "Write note" with a date of your logbook record. When you fulfil the requirements log cache as separate "Found it" log followed by a date of doing so. Do not change the original "Write note" to "Found it" nor a date.

Other


This series is teamwork of cachers bejcci, Modrak and taxoft, betatests was taken over by Pavoucek86 and a series logo was created by blackwine.


Warning


The cache is located high in a tree and you need a climbing equipment to reach it. Cache hunting is at your own risk.


Additional Hints (Decrypt)

iryxn CRG, an irgiv / ovt CRG ba n oenapu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)