Skip to Content

<

Take a break by Canonym

A cache by Canonym Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/5/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Bara en enkel cache medan du tar en rast vid Kalmar Dämme. Om du har tid över så ägna gärna en stund åt att ströva runt i området.

Just a simple cache while you take a break at Kalmar Dämme . If you have spare time to devote Please take one minute to roam around the area.


Våtmarksparken Kalmar Dämme - För ett renare Östersjön

Anläggningen med naturgivna reningsmetoder innehåller ett flertal bassänger som genomrinnes av Törnebybäckens närsaltbelastade vatten. Här reduceras kväve och fosfor som annars skulle ha tillförts Östersjön. Kalmar flygplats bidrar till tillförseln av kväve som kommer från urea vilket används för att hålla landningsbanorna isfria. Lantbruk i området tillför också en betydande andel närsalter.

Det är ett gemensamt projekt mellan Luftfartsverket och Kalmar kommun. Projektet har även ingått i ett forskningsprojekt angående kvävereduktion, speciellt omvandling av urea, genomförd vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

I samband med anläggandet av Kalmar Dämme skapades även ett lättillgängligt rekreationsområde, samtidigt som man utformat den så att ett rikt djur- och växtliv av våtmarksberoende arter gynnas.
Den är naturens eget reningsverk, där en hel serie naturliga processer sker som minskar kväve- och fosforhalten. Kalmar Dämme har en total vattenareal på ca 18 ha.

 

Wetland Park Kalmar Dämme - For a cleaner Baltic Sea
The facility with nature-given purification methods includes several pools genomrinnes of Törnebybäckens närsaltbelastade water. Here, reduced nitrogen and phosphorus that would otherwise have been the Baltic Sea. Kalmar airport contributes to the supply of nitrogen derived from urea , which is used to keep runways free of ice . Agriculture in the area also adds a significant proportion of nutrients .
It is a joint project between the CAA and the City of Kalmar . The project has also been part of a research project on nitrogen reduction , especially the conversion of urea , performed at Linnaeus University in Kalmar.
In connection with the construction of Kalmar Dämme also created an accessible recreation area , while also designed it so that a rich flora and fauna of the wetland dependent species benefit .
It is nature's own treatment plant , where a whole series of natural processes occur that reduce nitrogen and phosphorus . Kalmar Dämme has a total water area of ​​about 18 ha.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

269 Logged Visits

Found it 257     Didn't find it 1     Write note 5     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.