Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

MaM&MaM: Keska bude coskoro opravena/Cache will undergo manintenance shortly.

More
<

Geo-logloglog

A cache by MaM&MaM Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/14/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prosime, nechavajte kesku tak ako ste ju nasli tzn. nevytrca! A silon nechajte vysiet von z popod uzaveru. Dakujeme a pekne keskovanie :) ENGLISH: Please leave the cache as you found it, so it doesn't stick out. And leave the fishing line hanging out from beneath the lid. Thanks and happy geocaching :)

Ako Ste si zrejme stihli všimnúť táto keška je umiestnená na Gemerskej ulici a jej názov je Geo-logloglog. Keď sa povie slovo Gemer každého zrejme napadne región nachádzajúci sa na juhu stredného Slovenska. Ale vedeli Ste, že sa tak volá aj jedna geologická jednotka? Pozrime sa rýchlo čo táto Gemerská jednotka vlastne je.

Slovensko leží v rozsiahlej horskej provincii Západných Karpát *spoločný názov viacerých pohorí*. Tie sú tvorené niekoľkými tektonickými jednotkami *jednotky sú ako kúsky puzzle čo do seba zapadajú*. Sú to čelná karpatská priehlbina, flyšové pásmo, pieninské bradlové pásmo, pásmo jadrových pohorí, veporské pásmo a GEMERSKÉ PÁSMO.

Gemerské pásmo *jeden kúsok z puzzle* geomorfologicky zahŕňa Volovské vrchy a Slovenský kras *teda ten náš pomyselný jeden kúsok puzzle je zvlnený*. Do tohoto pásma radíme tektonické jednotky gemerika, meliatika, turnaika a silicika *predstavme si, že náš puzzle musí byť tvorený nejakým materiálom. Kedže pásmo je tvorené 4 jednotkami a každá má iný sled hornín môžeme si ich predstaviť ako 4 toasty z rôznou náplňou a tieto spoločne tvoria naše puzzle. Samozrejme každá z náplní jednotlivých toastov má ešte hlbšie členenie – proteíny, sacharidy... až sa dostaneme v rebríčku, dole, k molekulám. Presne tak aj každá jednotka má svoj sled zložený z rôznych súvrství, vrstiev a tie sa skladajú z rôznych hornín a tie horniny z rôznych minerálov, atď.*

Snaď už máte predstavu aké je to zložité z tektonického hľadiska v Západných Karpatoch. Nebudeme sa teda ďalej rozpisovať, lebo pravdepodobne by Ste to ďalej nečítali. Ak Vás zaujíma viac, prečítajte si Geológiu Slovenska od autorov Hók, Kahan a Aubrecht - je to jednoducho a dobre napísané aj pre *ne-Geológa*.


ENGLISH

As you may have realized, this geocache is located on Gemerska street and it’s called Geo-logloglog. When someone mentions the name Gemer, most people think of the region in the southern Central Slovakia. But, did you know that an important geological unit also goes by that name? Let’s have a quick look at what this unit actually is.

Slovakia is located in a wide mountainous province called the Western Carpathians *general name for numerous mountain chains*. They are composed of a number of tectonic units *units are like puzzle, they fall into a certain place*. They are the front Carpathian depression, flysch zone, Pieniny Klippen belt, belts of core mountains, Vepor belt and Gemer belt.

The Gemer belt *a piece of the puzzle* geomorphologicaly encompasses Volovec Mountains and the Slovak Karst *thus our piece of puzzle is folded and wavy*. This belt is further divided into these tectonic units, Gemericum, Meliaticum, Turnaicum and Silicium *imagine, that our puzzle must be made of a substance. Since each of the belts is composed of 4 units and each has a different sequence of rocks on top of one another, we can visualise them as 4 pieces of toast with a different filling between each one. They make up our puzzle. Of course, each of the fillings can be divided further – proteins, carbohydrates…until we get to molecules and atoms. This analogy works perfectly for our geological units, all of which have their respective sequences, formations and layers, which are composed of rocks, and they in turn are composed of minerals…etc.,*

Hopefully by now, you will have an idea of how complex the geology is in the Western Carpathians. We won’t go further with explanations, since you will most likely stop reading if you haven’t by now. However, if you want to know more, google Western Carpathians and off you go!

Additional Hints (Decrypt)

[SK] bcenpbinan ubeavan
[EN] funcrq ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.