Skip to content

RV 4.62: Wezembeek-Oppem Multi-cache

Hidden : 05/15/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Rondje Vlaanderen:

logo (groen)

 

 

www.rondjevlaanderen.be

 

308 gemeente-cachen

5 provincie-bonussen

1 super-bonus

 

Ga met deze groots opgezette reeks van cachen Vlaanderen verkennen op een manier als nooit tevoren.

Bezoek alle Vlaamse gemeentes van de grote steden tot het platteland …

Bekijk de prachtige cultuur en de adembenemende natuur van Vlaanderen terwijl je de mooiste cachen bezoekt. Leer zo ook de 308 cachers die hieraan hebben meegewerkt van hun beste kant kennen.

In elke gemeente van Vlaanderen kan je een cache oppikken die bij deze reeks hoort. In elke cache bevindt zich een code waarmee de provinciebonus kan berekend en gevonden worden.

Wie erin slaagt om alle provinciebonussen te verzamelen, kan uiteindelijk de kers op de taart gaan loggen : De Superbonus !

* Op de website (link) van deze reeks kan je uw paswoorden invullen van je reeds gelogde cachen. Zo kan je steeds bijhouden hoe ver je staat in de Ronde, maar je krijgt ook (als je alle paswoorden hebt verzameld van alle gemeentes in de provincie) hier de info voor de provinciebonussen.

 

Een goed bewaard geheim: De D-boot


Tijdens de tweede wereldoorlog kort na het binnenvallen van Duitsland in België besloot het Belgische verzet om van start te gaan met een duikbootprogramma.
In de eerste wereldoorlog was al gebleken hoe effectief het gebruik van onderzeeërs kan zijn in een oorlogssituatie.
De Belgische verzetsstrijders konden de hand leggen op de plannen van luitenant-ter-zee  JJ Wichers die met zijn verbeterde snuivertechnologie de duikboten van de Nederlandse Marine nog een stuk efficiënter maakte.
Om in volledige geheimhouding te kunnen werken werd gezocht naar een geheime locatie om deze boten te kunnen bouwen. Gezien de kuststrook, de IJzer, de Schelde  en alle grote Belgische havens sterk door Hitlers troepen gecontroleerd werden werd voor een ongewone locatie gekozen.
Vlak bij Brussel vonden ze het landelijke dorpje Wezembeek-Oppem waar de geologische ondergrond perfect samengesteld was om een prestigieus duikbootprogramma op te starten en grote waterbekkens te creëren..
Uit de ijzerhoudende zandlagen werd ijzererts gewonnen waarmee de duikboten konden gebouwd worden. De door de uitgravingen bekomen putten werden ingericht als stelplaats voor de duikboten.
De bedoeling was om, eens de duikboten in productie gingen, een nieuw kanaal te graven tot aan het zeekanaal Brussel-Schelde langswaar de boten ongemerkt de Belgische kust konden verdedigen.
     
De eerste klasse Belgische duikboten werden in 1942 afgewerkt. Ze kregen de naam van de Kolonel van de Marine Ernest Jansens die het hele project superviseerde. De Jansens-klasse werd al snel  (1944) opgevolgd door de Peeters-klasse genaamd naar een lokale smid die de verzetsstrijders hielp bij het smelten en bewerken van het ijzererts.
Een tiental boten werden uiteindelijk geproduceerd maar nooit in gebruik genomen. Het graven van een nieuw kanaal naar het  Zeekanaal Brussel-schelde bleek zo tijdrovend en geldverslindend te zijn dat het project nooit werd afgewerkt. Toen in 1945 de Duitse bezetter werd uitgedreven werden  deze projecten volledig overbodig. Het D-boot programma werd opgeschort en de reeds gebouwde waterstelplaatsen werden verkommerd achtergelaten.
Restanten van de geproduceerde duikboten zijn nog steeds terug te vinden in de vijvers van Wezembeek-Oppem.
De vijvers in het Warandepark werden in de jaren 1990 gerenoveerd en omgebouwd tot een visvijver en speeltuin. In de vijver werd een beeldhouwwerk van  Tom Frantzen geplaatst. De drie Dolfijnen werden gegoten uit ijzer en staal afkomstig van een van de wrakken teruggevonden bij de renovatie.
Aan de Beekstraat worden momenteel de oorspronkelijke grachten en waterbekkens terug opengelegd nadat deze direct na de oorlog werden gedicht.

Wat de cache betreft: je hebt geen natte voeten nodig om stage 6 te vinden noch laarzen, je hoeft ook niet te zwemmen. De stage ligt op de gemarkeerde coördinaten om eraan te graken dien je ergens anders te zijn. Dat is dus even zoeken (zie hint).
De FINAL cache is zwaar, doe het voorzichtig en ga er niet onderstaan. Berg alles terug op zoals je het gevonden hebt. Bij nat weer kunnen laarzen handig zijn.

Un secret bien gardé : le D-bateau


Au cours de la seconde guerre mondiale, peu après l'invasion Allemande, en Belgique, la résistance Belge a décidé de créer un programme de sous-marins. Pendant la première guerre mondiale, il avait déjà été démontré que l'utilisation de sous-marins pouvait être efficace en temps de guerre. Les combattants de la résistance belge ont pu mettre la main sur les plans du Luitenant-ter-zee JJ Wichers qui grâce à son amélioration de la technologie snorkel a rendu les sous-marins de la Marine royale néerlandaise encore beaucoup plus efficace. Pour pouvoir travailler dans le secret le plus complet, un lieu secret a été cherché pour construire ces bateaux. Vu que la bande côtière, l’Yzer, l'Escaut et tous les grands ports belges étaient contrôlés par les troupes d'Hitler un endroit hautement inhabituel a été choisi. À proximité de Bruxelles, ils ont trouvé le rural village de Wezembeek-Oppem où le sous-sol géologique était parfaitement composée pour établir un prestigieux programme de sous-marins et de grands bassins d'eau. Le Minerai de fer était extrait des couches de sable ferreux avec lesquelles les sous-marins pourraient être construits. Les puits ont été obtenus par le dépôt de fouilles pour les sous-marins. L'intention, une fois les sous-marins entré en production, était de creuser un nouveau canal jusqu’au Canal-de mer Bruxelles-Escaut. De là, les bateaux pouvaient défendre la côte belge en passant inaperçus. Les submersibles belge de première division ont été achevés en 1942. Ils ont obtenu le nom du Colonel de la marine Ernest Janssens qui a supervisé l'ensemble du projet. La classe-Jansens a rapidement été (1944) remplacée par la classe Peeters, du nom d'un forgeron local, qui a contribué à la fonte et le montage du minerai de fer. Une douzaine de bateaux ont été produits par la suite mais jamais mis en service. Creuser le nouveau canal vers le Canal Bruxelles-Escaut s'est avéré tellement lent et coûteux que le projet n'a jamais aboutit. Quand les forces d'occupation ont été expulsé en 1945 le projet D-boot était devenu inutile. Les bassins déjà construits ont été laissé à l'abandon. Les épaves des sous-marins fabriqués sont toujours consignés dans les étangs de Wezembeek-Oppem. Les étangs du Parc de Warande ont été rénovés en 1990 et transformés en un étang à poissons et une aire de jeux. Dans l'étang il y a une sculpture par Tom Frantzen. Les trois dauphins ont été coulés en fer et en acier de l'une des épaves trouvées pendant la rénovation. A la rue de ruisseau, les canaux et réservoirs ont été réouverts après avoir été enterrés pendant des années. Pour la cache: Vous n'avez pas besoin de vous mouiller les pieds pour trouver Stage 6, vous n'avez pas besoin de bottes, vous ne devez pas nager ou plonger. Le stage se trouve au coordonnées mentionnées le repérer demande un peu de recherche sur place(voir indice). Le FINAL est assez lourd, faites attention et ne reste pas dessous. Avec temp pluvieux des bottes peuvent etre utiles.

 

Additional Hints (Decrypt)

Fgntr 6 anggr ibrgra mvwa avrg abqvt, gnt Orytvfpur iynt
SVANY: ghffra qr jbegryf

Fgntr 6: yrf cvrqf erfgr frp, gnt qencrnh Orytr
SVANY: rager yrf enpvarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)